ziekenhuis msz-9e0d8eee-0843-440b-b839-f30c6c176c7b.jpg
Zorgverzekering 14-10-2021

Zeeuwen krijgen inbreng bij toekomst van de zorg via burgerberaad

In Zeeland kunnen binnenkort vijfhonderd inwoners hun inzichten en ideeën over de toekomst van de zorg inbrengen. Dit zogenoemde burgerberaad is een initiatief van de Zeeuwse Zorg Coalitie. Dit regionale samenwerkingsverband zet zich in voor goede en toegankelijke zorg en ondersteuning in de regio en is ontstaan op initiatief van vier grote Zeeuwse zorgorganisaties en zorgverzekeraar CZ.

In het burgerberaad gaan inwoners meerdere keren met elkaar in gesprek over de zorg. Zij gaan op zoek naar wat zij samen belangrijk vinden op basis van een dialoog. De vraag die op tafel ligt: Hoe moet de zorg in Zeeland veranderen? "We moeten niet alleen praten over inwoners, maar vooral ook praten mét inwoners", zegt Edwin Leutscher, manager Regioregie bij CZ en één van de aanjagers van het burgerberaad.

Gezamenlijke aanpak
De 33 zorgorganisaties die zijn aangesloten bij de Zeeuwse Zorg Coalitie, zoeken naarstig naar oplossingen voor de grote problemen waarmee zij worden geconfronteerd. Er is bijvoorbeeld steeds minder personeel en tegelijk komen er steeds meer oudere patiënten bij. De aangesloten zorgorganisaties realiseren zich allemaal dat het maatschappelijk vraagstuk zo groot is, dat het alleen in gezamenlijkheid aangepakt kan worden. Om tot vernieuwende oplossingen te komen kijkt de Zeeuwse Zorg Coalitie over de grenzen van de eigen organisaties heen.

Zorginfarct voorkomen
Veranderingen hebben pas echt kans van slagen wanneer er voldoende maatschappelijk draagvlak voor bestaat. Dat kan niet zonder de mensen wie het uiteindelijk aangaat: de inwoners van Zeeland. Vanaf nu betrekt de Zeeuwse Zorg Coalitie Zeeuwen daarom nadrukkelijk bij de keuzes die ze maakt. Dat geeft inwoners ruimte om tot andere of betere oplossingen te komen en eigen verantwoordelijkheid te nemen voor de zorg in Zeeland. “Goede oplossingen moeten een zorginfarct voorkomen. De inbreng van inwoners is daarbij zeer welkom”, zegt Edwin Leutscher: "Ik geloof hier echt in, omdat we onszelf beperken als we het niet doen. Ik ben heel enthousiast."

Bronnen: Omroep Zeeland , CZ