TS-20180123-ZN_Ziekhuis-6 (1)-96ed36eb-8e78-4257-85db-0c5529fa5c29.jpg
Digitale zorg 22-11-2021

Zorgvuldigheid Wegiz zit versnelling gegevensuitwisseling in de weg

Het kabinetsvoorstel dat digitale gegevensuitwisseling in de zorg moet regelen is zo zorgvuldig van opzet, dat het de beoogde versnelling in de weg dreigt te zitten. Daarvoor waarschuwen de belangenorganisaties van patiënten, zorgverleners, zorgverzekeraars en hun standaardisatie- en implementatiepartners in een brief aan de Tweede Kamer. Die praat op 23 november over de Wegiz (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg).

Actiz, KNMP, KNGF, V&VN, Patiëntenfederatie Nederland, ZN, RSO Nederland, Nictiz en VZVZ prijzen de zorgvuldige opzet van het Wegiz-wetsvoorstel, maar de keerzijde is meer bureaucratie en hogere kosten in de toch al overbelaste zorg. “Wij vragen ons af of dit niet efficiënter kan worden ingericht”, aldus de veldpartijen, wijzend op de waslijst van instrumenten die de Wegiz voorschrijft: effectenverkenningen, maatschappelijke kosten-baten analyses, volwassenheidsscans, kwaliteits- en informatiestandaarden, NEN-normen en certificeringen. 

Meer snelheid en regie
De doorlooptijd van de verkenningsfase voor opname van een gegevensuitwisseling op de meerjarenagenda Wegiz tot aan het moment van wettelijke verplichting neemt bijvoorbeeld al snel een aantal jaar in beslag, ook als er voor de meest eenvoudige variant (‘spoor 1’) wordt gekozen. Als daarentegen het veld de mogelijkheid krijgt om per gegevensuitwisseling zelf te bepalen welke instrumenten het beste in die situatie kunnen worden ingezet, zou dat de snelheid ten goede komen. 

Daarnaast geven de partijen aan dat VWS vanuit hun regierol op onderdelen meer verplichtend op moet treden om tot echte versnelling te komen, bijvoorbeeld door (al dan niet tijdelijk) het gebruik van specifieke voorzieningen voor te schrijven. Gelukkig wordt geconstateerd dat de minister inmiddels heeft beloofd meer regie te nemen op de totstandkoming van de benodigde ICT-infrastructuur met generieke voorzieningen. Hier moet vooral op worden doorgepakt, inclusief de verplichting dat iedereen die dan ook gaat gebruiken. 

Openstellen van systemen
Ook het verplicht openstellen van systemen kan bijdragen aan versnelling van gegevensuitwisseling en verlaging van maatschappelijke kosten. Verder pleiten de belangenorganisaties van patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars voor het beperken van de maatschappelijke kosten, waarschuwen ze voor het ontstaan van dubbele data-infrastructuren en vinden ze dat ook de gegevensuitwisseling met de patiënt wettelijk moet worden verankerd.