vacature teamwork internetformaat-c6036f2d-1e76-47c3-ae33-ea7b0b5906c9.jpg
Kwaliteit 25-11-2021

Vacatures adviseur kwaliteitsregistraties, beleidsadviseur business analist en communicatieadviseur

Zorgverzekeraars Nederland heeft momenteel vacatures voor een adviseur kwaliteitsregistraties, een beleidsadviseur business analist Wlz en een ervaren communicatieadviseur (langdurige) zorg.

Adviseur kwaliteitsregistraties
Kwaliteitsregistraties maken de kwaliteit van zorg inzichtelijk aan de hand van data uit het primaire zorgproces door het maken van betrouwbare vergelijkingen en analyses op landelijk niveau. In 2021 hebben landelijke partijen in de medisch specialistische zorg (MSZ) afspraken met elkaar gemaakt om beter regie te voeren op kwaliteitsregistraties. Daarin heeft ZN de taak gekregen van centrale financier van kwaliteitsregistraties. De landelijke afspraken en financiersrol van ZN brengen nieuwe activiteiten met zich mee voor het team kwaliteit en elders binnen ZN. De adviseur kwaliteitsregistraties heeft expertise op het vlak van financiën en ICT. Hij of zij heeft onder meer aantoonbare kennis en ervaring op het terrein van inrichting, uitvoering en monitoring van financiële processen en het opstellen van business cases in een bewegende omgeving.

Beleidsadviseur business analist Wlz
De zorgkantoren voeren de Wet langdurige zorg (Wlz) uit. De ontwikkelingen in de langdurige zorg zijn een belangrijk maatschappelijk gegeven en daarmee een actueel thema dat volop in de maatschappelijke en politieke belangstelling staat. Het team Langdurige Zorg van ZN ondersteunt de zorgkantoren om deze ontwikkelingen vorm te geven en behartigt op vele terreinen de belangen van de zorgkantoren.  De beleidsadviseur business analist Wlz gaat zich bezighouden met de onderwerpen verantwoording en financiën als hoofdtaak. Hij of zij vindt het ook leuk om breder op andere thema’s (binnen het team langdurige zorg of op sectoroverstijgende thema’s) te worden ingezet.

Communicatieadviseur (langdurige) zorg
Voor het team Langdurige Zorg is er ook vacature voor een ervaren communicatieadviseur. Hij of zij is gemiddeld drie dagen in de week beschikbaar als communicatieadviseur voor externe communicatie en een dag per week voor interne communicatie. De ervaren adviseur is in staat om de positionering en profilering van de zorgkantoren een stap verder te brengen, ook in relatie tot de zorgverzekeraars. De juiste kandidaat heeft een goed gevoel voor nieuws en volgt de ontwikkelingen in de zorg op de voet. Mogelijke issues signaleert hij of zij vroegtijdig en geeft advies over een proactieve aanpak daarvan. 

Kijk voor uitgebreide informatie over de vacatures op onze website bij het onderdeel ‘Werken bij ZN’.