artificial intelligence, internetformaat-d6b614fc-bad7-4b45-80bd-dd48976fbce9.jpg
Informatie & Uitvoering 23-12-2021

Leidraad helpt bij ontwikkelen artificiële intelligentie van goede medische kwaliteit

Artificiële intelligentie (AI) heeft de potentie om enorme impact op de kwaliteit van onze zorg en gezondheid te hebben. Maar hoe zorgen we er met alle betrokken partijen voor dat de toepassingen ook de medische kwaliteit en effectiviteit hebben die je ervan mag verwachten? Daarvoor is er nu de ‘Leidraad kwaliteit AI in de zorg’. Deze leidraad ondersteunt alle zorgveldpartijen vanaf ontwikkeling tot en met adoptie van AI-algoritmes in de zorg. Vele partijen uit het werkveld zijn dan ook betrokken geweest bij het maken van de leidraad, waaronder Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Dennis Japink, adviserend geneeskundige MSZ bij Menzis, heeft namens ZN meegewerkt aan de ontwikkeling. “De leidraad is een instrument voor zorgverzekeraars om de potentiële waarde van AI in zorgprocessen te beoordelen en te helpen verankeren in zorgprocessen”, legt Japink uit. Naast het gebruik door zorgverzekeraars ondersteunt de leidraad onder andere zorgverleners in alle sectoren om de kwaliteit van aangeboden AI te beoordelen en helpt het ontwikkelaars om kwalitatieve, betrouwbare AI te ontwerpen en realiseren.

Vanuit het Kenniscentrum Digitale Zorg van ZN is al eerder een leidraad ontwikkeld.  Daarmee kunnenontwikkelaars toetsen of nieuwe ideeën voor digitale zorg voldoen aan de richtlijnen van de zorgverzekeraars, nog voor zij deze gaan uitwerken. De nieuwe Leidraad kwaliteit AI in de zorg wordt opgenomen in deze al bestaande leidraad.