ZN 145 nws-096ed083-b065-40fd-bcaf-531db2c6d082.jpg
Zorgverzekering 20-01-2022

Zeeland wil toekomstige zorg toegankelijk houden met breed pakket maatregelen

Zeeuwse zorgorganisaties, gemeenten, provincie en zorgverzekeraar CZ hebben het ‘Pact Zeeuwse Zorg Coalitie’ ondertekend. De partijen hadden eerder al hun krachten gebundeld in de regionale samenwerking Zeeuwse Zorg Coalitie, samen zetten zij zich in voor het behoud van goede zorg en ondersteuning in de regio. Actie is nodig, zonder ingrijpen zal door onder meer vergrijzing en toenemende zorgvraag in 2030 een tekort zijn van 6.500 zorgmedewerkers. Een maatschappelijke opgave die niemand alleen kan oplossen, dat realiseren alle partijen van de Zeeuwse Zorg Coalitie zich.

“Geen puntoplossingen maar een samenhangend actieplan om de Zeeuwse zorg en ondersteuning beschikbaar te houden voor iedereen. Afgestemd op de regio.” Dat is wat volgens Edwin Leutscher, manager Regioregie van CZ, nu nodig is. “Iedereen moet toegang hebben tot goede zorg en ondersteuning, ook in de toekomst. Dat doel hebben we samen voor ogen. Dat vraagt om innovatieve en soms onorthodoxe oplossingen die organisatiegrenzen overstijgen. Door het vertrouwen in elkaar, kunnen we ook werken aan een concrete aanpak. Dat iedereen dit pact heeft ondertekend, geeft niet alleen aan dat de urgentie breed wordt gevoeld, maar ook dat alle deelnemers hun steentje willen bijdragen aan de noodzakelijke transitie om de zorg toekomstbestendig te maken.”

In het pact staat een aantal ambities die gezamenlijk een samenhangende aanpak vormen: 

Investeren in de Zeeuwse gezondheid en inwonerparticipatie
De Zeeuwse Zorg Coalitie zet in op een verbetering van de gezondheid van de Zeeuwse bevolking. Daarbij ligt het accent vooral op wat mensen zelf kunnen, hun vermogen tot regie, preventie en veerkracht.

Verbeteren zorginfrastructuur voor kwaliteit en betaalbaarheid
De Zeeuwse Zorg Coalitie werkt aan toegankelijke zorg, zodat iedereen die dat nodig heeft de best passende zorg krijgt: op tijd, op de juiste plaats en door de juiste mensen. De zorg moet van hoge kwaliteit blijven en betaalbaar zijn. Ook wanneer er door vergrijzing meer zorg nodig is. De betrokken partijen proberen samen waar mogelijk zorg te voorkomen, of de zorg- en ondersteuningsvraag om te buigen. Daarvoor werken de deelnemers aan het pact, zoals zorgorganisaties, bijvoorbeeld aan verbeterde triage (juiste zorg meteen op de juiste plek).

Werkplezier zorgprofessionals
Het werkplezier van zorgprofessionals heeft een belangrijke plek in de afspraken. De betrokken organisaties gaan of zijn daarvoor onder meer aan de slag met het efficiënter organiseren van de zorg in integrale ketens (samenwerking tussen zorg en sociaal domein bijvoorbeeld in gezondheidscentra). Ook door de inzet van technologie en innovatie wordt zorgpersoneel ontlast

De Zeeuwse Zorg Coalitie bestaat uit zorgorganisaties in Zeeland, gemeenten, de provincie en zorgverzekeraar CZ. Ook de Nederlandse Zorgautoriteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn betrokken en denken mee.