app smartphone oudere, internetformaat-37d6f4f3-505a-406e-8109-4f04678feaee.jpg
Zorgverzekering 14-02-2022

Weg open voor structurele vergoeding app bij hartritmestoornissen

Zorgverzekeraar VGZ en het Maastricht UMC+ hebben afspraken gemaakt over de vergoeding van het meten en analyseren van hartritmestoornissen op afstand. Voor deze ‘TeleCheck-AF’ hebben VGZ en het Maastricht UMC+ een akkoord bereikt over een nieuwe facultatieve prestatie. Patiënten kunnen met de speciale app op afstand, door gebruik van hun eigen smartphone, het hartritme meten via een fotoplethysmogram (PPG). Een cardioloog beoordeelt de metingen op afstand. Pas als er iets mis is, hoeft de patiënt naar het ziekenhuis.

Een facultatieve prestatie is een lokale afspraak tussen ziekenhuis en zorgverzekeraar over de vergoeding van deze zorg. De NZa heeft deze afspraak gehonoreerd waardoor andere ziekenhuizen ook eenvoudig afspraken kunnen maken met de zorgverzekeraar(s) over het inzetten van Telecheck-AF.

Tot nu toe bleef de toepassing van methodes voor zorg op afstand overwegend experimenteel, deel van onderzoeksprojecten en veelal zonder structurele afspraken over vergoeding door zorgverzekeraars. De overeenkomst die het MUMC+ en VGZ nu gesloten hebben over de structurele vergoeding van Telecheck-AF, maakt het mogelijk dat dit type digitale toepassing vast onderdeel wordt in het zorgaanbod en ook door een zorgverzekeraar vergoed wordt.

Kenniscenturm Digitale Zorg
Zorgverzekeraars beoordelen ook gezamenlijk nieuwe toepassingen van digitale zorg via het Kenniscentrum Digitale Zorg. Ontwikkelaars kunnen daar terecht om hun innovatie te laten toetsen. Zo weten zij snel of zorgverzekeraars deze kansrijk vinden voor grootschalige toepassing in de zorg. Het gaat bijvoorbeeld om toepassingen die artsen helpen bij het stellen van een diagnose, apps waarmee patiënten hun gezondheid kunnen volgen en systemen voor het uitwisselen van gegevens. Het Kenniscentrum is een one-stop-shop voor zorgaanbieders of ontwikkelaars. Zij kunnen hun innovatie in één keer laten beoordelen door alle zorgverzekeraars. Zo is voor alle partijen snel duidelijk of een nieuwe vorm van digitale zorg van toegevoegde waarde is.