ZN%20003.jpg
Medisch specialistische zorg 29-06-2022

Zorgverzekeraars pleiten voor openbaar maken overschrijding wachttijden

De zorgverzekeraars vragen minister Kuipers (VWS) om zorgaanbieders te verplichten overschrijdingen van de maximale wachttijden openbaar te maken. Dat is nodig om meer inzicht te krijgen in de wachtlijsten en verzekerden te kunnen helpen om via zorgbemiddeling sneller een behandelplek te vinden.

Het gaat om patiënten die langer op zorg moeten wachten dan de zogenaamde Treeknorm toestaat. Nu kunnen zorgverzekeraars hun verzekerden geen hulp aanbieden, omdat zij niet weten wie al té lang op een wachtlijst staat. Zorgaanbieders zouden inzicht kunnen geven, maar de huidige privacywetgeving staat dat niet toe. De zorgverzekeraars pleiten voor het in de Zorgverzekeringswet (Zvw) opnemen van een formele plicht voor zorgaanbieders om actuele wachttijden boven de Treeknorm actief voor iedereen beschikbaar te maken.

Door de coronapandemie, hoog ziekteverzuim en personeelstekorten staat in de ziekenhuizen de zorg enorm onder druk. Naast financiële steunmaatregelen voor zorgaanbieders hebben de zorgverzekeraars daarom hun zorgbemiddeling geïntensiveerd, om verzekerden zo veel mogelijk te helpen met het vinden van sneller beschikbare zorg.

Huisartsen

Zorgverzekeraars bieden al veel langer zorgbemiddeling aan, maar die dienstverlening is nog lang niet bij iedereen bekend. Daarom heeft brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland samen met haar leden de afgelopen maanden via social media gericht verzekerden en zorgaanbieders geattendeerd op deze service. “Veel doorverwijzers zoals huisartsen wisten niet van het bestaan ervan,” zegt Petra van Holst, algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland, “terwijl zorgbemiddeling hen behoorlijk kan ontlasten: een huisarts hoeft dan zelf niet op zoek te gaan naar een behandelplek voor de patiënt.”

Door de social media campagne bellen de laatste weken steeds meer wachtende patiënten hun zorgverzekeraar. De gezamenlijke website www.mijnzorgverzekeraar.nl fungeert als de centrale plek om bij elke zorgverzekeraar gemakkelijk de zorgbemiddelingsafdeling te kunnen vinden. Vanaf deze week wordt de campagne uitgebreid naar de schermen in de wachtkamers van huisartsen. Ook verschijnt er vandaag een advertentie in een landelijke krant.

Zorgverzekeraars Nederland is blij met het inmiddels al bereikte resultaat. Directeur Van Holst: “Meer dan 80 procent van de bellers kunnen we helpen met succesvolle doorverwijzing. De meeste mensen kunnen terecht in een ander ziekenhuis, 40 procent van de doorverwezen patiënten wordt geholpen in een zelfstandige behandelkliniek.’’

Niet iedereen

Zorgbemiddeling biedt niet voor iedereen een oplossing, waarschuwt Van Holst. “Helaas kunnen zorgverzekeraars nog niet in alle gevallen en voor alle soorten zorg succesvol bemiddelen. Deze campagne is gericht op de door corona uitgestelde ziekenhuiszorg. Daar helpt zorgbemiddeling echt om al die uitgestelde behandelingen zo snel mogelijk in te halen.”

Lees hier de Kamerbrief van Zorgverzekeraars Nederland over het commissiedebat Zorgverzekeringswet