Ouder Kind Eenheid Maxima Centrum-5408b553-2611-424d-88f3-de833dd39b4a.jpg
Kwaliteit 18-01-2016

Innovatiefonds Zorgverzekeraars helpt bij realisatie Ouder-kind kamers Prinses Máxima Centrum

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gaat een bijdrage leveren aan de realisatie van Ouder-kind kamers in het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie. In een flexibel af te scheiden ruimte, grenzend aan de opnamekamer van het kind, kunnen ouders over een eigen ruimte beschikken. Daar kunnen zij overnachten en ook rustig werken of gesprekken voeren met zorgverleners, zonder dat het kind daardoor wordt afgeleid.

In 2012 sprak het Innovatiefonds Zorgverzekeraars haar steun al uit voor de realisatie deze zogenoemde Ouder-Kind-Eenheden in het Prinses Máxima Centrum. Het bestuur van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars stelt nu voor dit doel nu definitief maximaal 5 miljoen euro ter beschikking.

Landelijke database kwaliteit fysiotherapie
Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars geeft ook een bijdrage aan Stichting Keurmerk Fysiotherapie om patiënten beter inzicht te kunnen geven in de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg. De bijdrage is bestemd voor de ontwikkeling van een portal waarmee patiënten inzicht kunnen krijgen in de patiënttevredenheidscores en de deskundigheidsgebieden van Keurmerk fysiotherapeuten. Patiënten kunnen deze zogenaamde zorgzoeker gebruiken om te beslissen naar welke fysiotherapeut ze gaan. Na de realisatie geeft de stichting bekendheid aan de portal.

Verbetering zelfredzaamheid voor mensen met een lichte verstandelijke beperking
In het project waarvan het NIVEL trekker is, wordt de ‘Steffie’ Ik voel me niet lekker, wat nu? (werktitel) ontwikkeld. Steffie.nl is een website voor en door mensen met een verstandelijke beperking. In modules (‘Steffies’) worden uiteenlopende onderwerpen op laagdrempelige wijze behandeld. De Steffie die NIVEL ontwikkelt, behandelt verschillende gezondheidsvaardigheden waar mensen met een lichte verstandelijke beperking moeite mee hebben. Er wordt in het project nauw samengewerkt met Ieder(in) en de belangenvereniging door en voor mensen met een verstandelijke beperking LFB. Door deze samenwerking is het aannemelijk dat de informatie goed aansluit bij de behoeften van de doelgroep. Op basis van eerdere ervaringen met Steffie en haar naamsbekendheid verwacht het bestuur van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars, dat een bijdrage geeft voor de nieuwe Steffie, dat een brede doelgroep met het eindproduct kan worden bereikt.

Eén MS loket
Stichting Nieuw Unicum krijgt een bijdrage om één MS-loket realiseren voor alle eerste vragen van mensen met MS in Nederland. Als eerste stap in het project worden twee bestaande diensten, de MS-telefoon (van de Multiple Sclerose Vereniging Nederland) en MS Zorg op Afstand (van Nieuw Unicum), samengevoegd. Het loket moet worden opgenomen binnen de reguliere zorg, waartoe naast integratie van twee bestaande diensten, de doelmatigheid van het loket moet worden onderzocht. Het loket moet er uiteindelijk toe leiden dat multidisciplinaire zorg en begeleiding geboden kan worden aan alle MS-patiënten in Nederland; op iedere vraag het juiste antwoord binnen een week.