Controle en fraudebeheersing

Vacature beleidsadviseur bij team Fraudebeheersing

Voor ons team Fraudebeheersing zoeken wij een beleidsadviseur voor 32-36 uur per week. Voor deze functie zoeken we iemand die bekend is met fraudebeheersing.

Hangmappen en ordner met paperassen

Zorggeld moet aan zorg besteed worden. Fraude is ontoelaatbaar. Daarom werken zorgverzekeraars hard aan het voorkomen en stoppen van fraude. Het team Fraudebeheersing van ZN zorgt samen met medewerkers van zorgverzekeraars en zorgkantoren voor een zo goed mogelijke samenwerking op het gebied van fraudebeheersing. Het team werkt zeer zelfstandig en bepaalt onderling welke taken wanneer worden opgepakt, hoe en door wie. Teamleden zijn veelal zelfstandig aan de slag met projecten en taken die zij vaak in afstemming met zorgverzekeraars en/of ketenpartners oppakken.

Een greep uit de taken van de nieuwe beleidsadviseur: vanuit de strategische doelen van ZN zorg je voor een goede samenwerking met ketenpartners en ontwikkel je beleid, instrumenten en werkwijzen waarmee zorgverzekeraars en andere ketenpartijen fraude beter kunnen voorkomen en tegengaan. Daarnaast draag je bij aan input voor nieuwe effectieve wet- en regelgeving. Ook volg je relevante ontwikkelingen op het terrein van fraudebeheersing in de zorg.

Uitgebreide informatie over deze vacature staat op onze site. Solliciteren kan tot uiterlijk op 8 januari.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Man en vrouw fietsen in het bos
Eerstelijns­zorg

Oproep ZN aan Tweede Kamer GALA debat

Op 29 februari debatteert de Tweede Kamer over het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Het GALA, waarbij zorgverzekeraars samenwerken met het ministerie van VWS en gemeenten, bestrijdt gezondheidsproblemen en bevordert een gezonde levensstijl door het versterken van domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden.

Verpleegkundige en oudere wandelen buiten
Langdurige zorg

Regiomonitor capaciteitsplannen verpleegzorg 2023 gepubliceerd

Welke capaciteitsplannen er voor alle zorgkantoorregio’s voor de komende jaren liggen, is in beeld gebracht in de Regiomonitor Verpleegzorg 2023. Zorgkantoren hebben in oktober 2023 bij zorgaanbieders opgevraagd wat (vooralsnog) de capaciteitsplannen zijn voor de komende jaren. De input van de zorgaanbieders is verwerkt in de Regiomonitor 2023. Hierin staan de capaciteitsplannen tot en met 2027. De monitor vormt het uitgangspunt voor regionale en individuele gesprekken die zorgaanbieders en zorgkantoren met elkaar voeren over passende zorg voor ouderen.

Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Reactie zorgkantoren op uitspraak hoger beroep inkoop gehandicaptenzorg

De rechter heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep dat de VGN en aanbieders van gehandicaptenzorg aanspanden tegen zorgkantoren*. Dit hoger beroep ging over elementen uit het inkoopbeleid voor langdurige zorg. De rechter geeft aan dat (een aantal onderdelen uit) dit inkoopbeleid van de zorgkantoren moet worden aangepast. Zorgkantoren gaan de komende dagen met de uitspraak en de toelichting aan de slag.

Bekijk alle berichten