Dure geneesmiddelen

Vacature beleidsadviseur dure geneesmiddelen

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zoekt een beleidsadviseur voor gemiddeld 36 uur per week voor het team Dure Geneesmiddelen (DGM).

Als beleidsadviseur werk je samen met de collega’s binnen je team, de experts bij zorgverzekeraars en andere stakeholders aan de beheerste toelating van specialistische geneesmiddelen tot het verzekerde pakket. Ook het bevorderen van gepast gebruik van deze geneesmiddelen hoort hierbij. Je bent hierbij een centrale schakel. Ook ben je aanspreekpunt voor externe partijen (het ministerie van VWS, het Zorginstituut, de Nederlandse Zorgautoriteit, wetenschappelijke verenigingen en andere brancheorganisaties) en je vertegenwoordigt de zorgverzekeraars in externe overleggen over inhoudelijke thema’s rond specialistische geneesmiddelen. Daarnaast adviseer je de interne collega’s van het team en bereid je samen met de zorgverzekeraars standpunten voor.

Je bent geïnspireerd door de uitdagende ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld de uitdaging om de groei van de zorguitgaven te beperken, hoe we zinnig, zuinig en eerlijk met premiegeld omgaan om de solidariteit in het stelsel te behouden. Door je beleidsmatige en/of medisch inhoudelijke achtergrond en inzicht kun je de vertaalslag maken van de (medische) praktijk naar beleid en vice versa.

Uitgebreide informatie over deze vacature staat op onze site. Solliciteren kan tot uiterlijk op 2 oktober aanstaande.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
De Glazen Koets tijdens Prinsjesdag

ZN: gebrek aan bestaanszekerheid grote bedreiging gezondheid Nederlanders

Zorgverzekeraars maken zich zorgen over de groeiende groep Nederlanders die onvoldoende bestaanszekerheid hebben. Steeds meer volwassenen en kinderen lopen gezondheidsschade op omdat ze door geldgebrek geen toegang hebben tot bijvoorbeeld goede voeding, een geschikte woning, sport en lichamelijke verzorging. Door onvoldoende hulp bij maatschappelijke problemen is de gezondheidszorg het vangnet voor veel mensen. De zorg raakt hierdoor overbelast en door de toegenomen vergrijzing dreigt de toegang tot zorg in gevaar te komen.

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige
Eerstelijns­zorg

Nieuwe aanvragen IZA-fonds Wijkverpleging weer mogelijk

Van 4 oktober tot en met 8 november 2023 kunnen zorgaanbieders in de wijkverpleging opnieuw aanvragen bij het IZA-fonds Wijkverpleging indienen voor financiering van projecten die passende zorg in de wijkverpleging versterken. Na een succesvolle eerste ronde in het voorjaar is er nog ruim voldoende budget beschikbaar voor een tweede aanvraagronde in het najaar. Het streven is nog voor het nieuwe jaar aanvragers te berichten of hun project wordt gefinancierd vanuit het fonds.

Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Zorgkantoren passen richttariefpercentages voor 2024 aan

Zorgkantoren hebben besloten om de zogeheten richttariefpercentages voor 2024 te verhogen. Deze richttariefpercentages zijn het vertrekpunt voor de inkoopafspraken die zorgkantoren en zorgaanbieders regionaal met elkaar maken. Aanleiding voor de verhoging van de percentages is een analyse van de beschikbare jaarrekeningen van zorgaanbieders over 2022. Hieruit komt naar voren dat de vastgestelde richttariefpercentages voor 2024 niet voldoen aan de uitgangspunten van de tariefsystematiek die de zorgkantoren gebruiken. Zorgkantoren beoordelen de wijziging als substantieel en hebben besloten de wijziging niet pas in 2025, maar al in 2024 te laten ingaan.

Bekijk alle berichten