Medisch specialistische zorg

Vacature beleidsadviseur Medisch Specialistische Zorg/Acute Zorg

Zorgverzekeraars Nederland zoekt een ervaren beleidsadviseur die het team Medisch Specialistische Zorg/Acute zorg kan versterken. Samen met een collega ben je eerstverantwoordelijke binnen ZN voor het strategisch onderwerp acute zorg.

Deze nieuwe collega heeft de ambitie om het verschil te maken bij het toekomstbestendig organiseren van de acute zorg in Nederland. Je primaire aandachtsgebieden zijn acute zorg in algemene zin, ambulancezorg en zittend ziekenvervoer. Als beleidsadviseur ontwikkel je beleid en beïnvloed je samen met onze leden de strategische besluitvorming in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving.

Je komt terecht in een team waarvan de sfeer collegiaal is en waar de teamleden goed kunnen samenwerken. Thema’s waar dit team aan werkt, zijn onder meer de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord (IZA), inrichting van het MSZ-landschap inclusief acute zorg, zorgcoördinatie, ambulancezorg en IC-zorg.

Uitgebreide informatie over deze vacature staat op onze site. Solliciteren kan tot uiterlijk op 14 augustus aanstaande.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
De Glazen Koets tijdens Prinsjesdag

ZN: gebrek aan bestaanszekerheid grote bedreiging gezondheid Nederlanders

Zorgverzekeraars maken zich zorgen over de groeiende groep Nederlanders die onvoldoende bestaanszekerheid hebben. Steeds meer volwassenen en kinderen lopen gezondheidsschade op omdat ze door geldgebrek geen toegang hebben tot bijvoorbeeld goede voeding, een geschikte woning, sport en lichamelijke verzorging. Door onvoldoende hulp bij maatschappelijke problemen is de gezondheidszorg het vangnet voor veel mensen. De zorg raakt hierdoor overbelast en door de toegenomen vergrijzing dreigt de toegang tot zorg in gevaar te komen.

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige
Eerstelijns­zorg

Nieuwe aanvragen IZA-fonds Wijkverpleging weer mogelijk

Van 4 oktober tot en met 8 november 2023 kunnen zorgaanbieders in de wijkverpleging opnieuw aanvragen bij het IZA-fonds Wijkverpleging indienen voor financiering van projecten die passende zorg in de wijkverpleging versterken. Na een succesvolle eerste ronde in het voorjaar is er nog ruim voldoende budget beschikbaar voor een tweede aanvraagronde in het najaar. Het streven is nog voor het nieuwe jaar aanvragers te berichten of hun project wordt gefinancierd vanuit het fonds.

Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Zorgkantoren passen richttariefpercentages voor 2024 aan

Zorgkantoren hebben besloten om de zogeheten richttariefpercentages voor 2024 te verhogen. Deze richttariefpercentages zijn het vertrekpunt voor de inkoopafspraken die zorgkantoren en zorgaanbieders regionaal met elkaar maken. Aanleiding voor de verhoging van de percentages is een analyse van de beschikbare jaarrekeningen van zorgaanbieders over 2022. Hieruit komt naar voren dat de vastgestelde richttariefpercentages voor 2024 niet voldoen aan de uitgangspunten van de tariefsystematiek die de zorgkantoren gebruiken. Zorgkantoren beoordelen de wijziging als substantieel en hebben besloten de wijziging niet pas in 2025, maar al in 2024 te laten ingaan.

Bekijk alle berichten