Controle en fraudebeheersing

Vacature beleidsadviseur team Fraudebeheersing

Zorgverzekeraars Nederland zoekt een beleidsadviseur die het team Fraudebeheersing kan versterken. De juiste kandidaat heeft ervaring met fraudebeheersing en draagt eraan bij dat zorgverzekeraars er beter voor kunnen zorgen dat zorggeld echt naar de zorg gaat. Hij of zij werkt graag zelfstandig en kan mensen en belangen goed met elkaar verbinden.

Zorggeld moet aan zorg besteed worden. Fraude is ontoelaatbaar. Daarom werken zorgverzekeraars hard aan het voorkomen en stoppen van fraude. Het team Fraudebeheersing van ZN zorgt samen met medewerkers van zorgverzekeraars en zorgkantoren voor een zo goed mogelijke samenwerking op het gebied van fraudebeheersing. Het gaat hierbij onder andere om het beleidsmatig samenwerken met elkaar en andere partijen in de keten zoals NZa, IGJ, VNG en opsporingsdiensten.

De taken van de beleidsadviseur zijn gevarieerd; zo draag je bijvoorbeeld bij aan input voor nieuwe effectieve wet- en regelgeving. Je volgt relevante ontwikkelingen op het terrein van fraudebeheersing in de zorg. Samen met je collega’s ondersteun je diverse uitvoeringsactiviteiten van en met onze leden. En er zijn nog meer interessante taken.

Uitgebreide informatie over deze vacature staat op onze site. Solliciteren kan tot uiterlijk op 14 juli aanstaande.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Langdurige zorg

Nu ook informatie over zorgaanbieders te vinden op www.zorgkantoor.nl

De juiste informatie over langdurige zorg in Nederland staat op www.zorgkantoor.nl. Op dit platform kunnen mensen die op zoek zijn naar eenduidige en begrijpelijke informatie over langdurige zorg terecht. Nieuw op www.zorgkantoor.nl is dat er nu ook gezocht kan worden naar zorgaanbieders van langdurige zorg. Deze zorgaanbieders staan in de ZorgAtlas.

Gehandicapte vrouw maakt muziek
Langdurige zorg

NZa, ZN en VGN onderzoeken differentiatie in bekostiging van VG7-prestaties

De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking die behoefte hebben aan zeer intensieve begeleiding, behandeling en verzorging vanwege ernstige psychische en/of gedragsproblemen (zorgprofiel VG7) staat al enkele jaren onder druk. De tarieven voor deze zorg sluiten niet goed aan bij de zorg die deze mensen nodig hebben. Daarom onderzoeken de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gezamenlijk twee sporen op weg naar een passende oplossing.

Mensen houden elkaars handen vast
Geestelijke gezondheids­zorg

Zorgverzekeraars vragen stevige maatregelen om wachttijden gespecialiseerde ggz te verminderen

Zorgverzekeraars Nederland vraagt in een brief aan de Tweede Kamer om stevige maatregelen die helpen om de gespecialiseerde ggz beter toegankelijk te maken. Zorgverzekeraars werken al jaren intensief samen met de ggz-sector om de wachttijden voor gespecialiseerde ggz te verkorten. De huidige maatregelen zijn niet voldoende; veel mensen met ernstige mentale klachten moeten nog steeds te lang wachten (langer dan de Treeknorm) op diagnostiek en een gespecialiseerde behandeling.

Bekijk alle berichten