Vacature beleidsadviseur team Kwaliteit en Passende zorg

Vacature beleidsadviseur team Kwaliteit en Passende zorg

Zorgverzekeraars Nederland zoekt een ervaren beleidsadviseur voor het team Kwaliteit en Passende zorg voor gemiddeld 36 uur per week. Het primaire aandachtsgebied van de nieuwe medewerker ligt bij kwaliteitsregistraties.

Het team Kwaliteit richt zich in samenwerking met de leden van ZN (de zorgverzekeraars) en stakeholders op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en passende zorg in alle zorgsectoren. Het team is betrokken bij landelijke programma’s en initiatieven zoals Passende Zorg, de Transparantiekalender, Uitkomstgerichte Zorg plus Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG). Ook de landelijke regie op en ZN-financiering van kwaliteitsregistraties en hun dataverwerkingsprocessen valt binnen de scope van het team.

De juiste kandidaat heeft een visie op de bijdrage die kwaliteitsregistraties kunnen leveren in de bredere ambities voor kwaliteit en passende zorg. Ook heb je kennis van het informatielandschap in de zorg en daarvoor relevante ontwikkelingen. Je geeft projectmatig verdere invulling aan de taak die ZN heeft gekregen als centrale financier van kwaliteitsregistraties. Je draagt zo bij aan gegevens en informatie die patiënten, zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en toezichthouders nodig hebben in hun rol. Als adviseur werk je, naast je eigen teamleden, ook samen met collega’s van andere teams binnen ZN en met externe beroeps- en belangenorganisaties.

Uitgebreide informatie over deze vacature staat op onze site. Solliciteren kan tot uiterlijk op 25 augustus aanstaande.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
De Glazen Koets tijdens Prinsjesdag

ZN: gebrek aan bestaanszekerheid grote bedreiging gezondheid Nederlanders

Zorgverzekeraars maken zich zorgen over de groeiende groep Nederlanders die onvoldoende bestaanszekerheid hebben. Steeds meer volwassenen en kinderen lopen gezondheidsschade op omdat ze door geldgebrek geen toegang hebben tot bijvoorbeeld goede voeding, een geschikte woning, sport en lichamelijke verzorging. Door onvoldoende hulp bij maatschappelijke problemen is de gezondheidszorg het vangnet voor veel mensen. De zorg raakt hierdoor overbelast en door de toegenomen vergrijzing dreigt de toegang tot zorg in gevaar te komen.

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige
Eerstelijns­zorg

Nieuwe aanvragen IZA-fonds Wijkverpleging weer mogelijk

Van 4 oktober tot en met 8 november 2023 kunnen zorgaanbieders in de wijkverpleging opnieuw aanvragen bij het IZA-fonds Wijkverpleging indienen voor financiering van projecten die passende zorg in de wijkverpleging versterken. Na een succesvolle eerste ronde in het voorjaar is er nog ruim voldoende budget beschikbaar voor een tweede aanvraagronde in het najaar. Het streven is nog voor het nieuwe jaar aanvragers te berichten of hun project wordt gefinancierd vanuit het fonds.

Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Zorgkantoren passen richttariefpercentages voor 2024 aan

Zorgkantoren hebben besloten om de zogeheten richttariefpercentages voor 2024 te verhogen. Deze richttariefpercentages zijn het vertrekpunt voor de inkoopafspraken die zorgkantoren en zorgaanbieders regionaal met elkaar maken. Aanleiding voor de verhoging van de percentages is een analyse van de beschikbare jaarrekeningen van zorgaanbieders over 2022. Hieruit komt naar voren dat de vastgestelde richttariefpercentages voor 2024 niet voldoen aan de uitgangspunten van de tariefsystematiek die de zorgkantoren gebruiken. Zorgkantoren beoordelen de wijziging als substantieel en hebben besloten de wijziging niet pas in 2025, maar al in 2024 te laten ingaan.

Bekijk alle berichten