Vacature beleidsadviseur team Kwaliteit en Passende zorg

Zorgverzekeraars Nederland zoekt een ervaren beleidsadviseur voor het team Kwaliteit en Passende zorg voor gemiddeld 36 uur per week. Het primaire aandachtsgebied van de nieuwe medewerker ligt bij kwaliteitsregistraties.

Het team Kwaliteit richt zich in samenwerking met de leden van ZN (de zorgverzekeraars) en stakeholders op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en passende zorg in alle zorgsectoren. Het team is betrokken bij landelijke programma’s en initiatieven zoals Passende Zorg, de Transparantiekalender, Uitkomstgerichte Zorg plus Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG). Ook de landelijke regie op en ZN-financiering van kwaliteitsregistraties en hun dataverwerkingsprocessen valt binnen de scope van het team.

De juiste kandidaat heeft een visie op de bijdrage die kwaliteitsregistraties kunnen leveren in de bredere ambities voor kwaliteit en passende zorg. Ook heb je kennis van het informatielandschap in de zorg en daarvoor relevante ontwikkelingen. Je geeft projectmatig verdere invulling aan de taak die ZN heeft gekregen als centrale financier van kwaliteitsregistraties. Je draagt zo bij aan gegevens en informatie die patiënten, zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en toezichthouders nodig hebben in hun rol. Als adviseur werk je, naast je eigen teamleden, ook samen met collega’s van andere teams binnen ZN en met externe beroeps- en belangenorganisaties.

Uitgebreide informatie over deze vacature staat op onze site. Solliciteren kan tot uiterlijk op 25 augustus aanstaande.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Reactie zorgkantoren op uitspraak hoger beroep inkoop gehandicaptenzorg

De rechter heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep dat de VGN en aanbieders van gehandicaptenzorg aanspanden tegen zorgkantoren*. Dit hoger beroep ging over elementen uit het inkoopbeleid voor langdurige zorg. De rechter geeft aan dat (een aantal onderdelen uit) dit inkoopbeleid van de zorgkantoren moet worden aangepast. Zorgkantoren gaan de komende dagen met de uitspraak en de toelichting aan de slag.

Gesprek tussen arts en patient

Zorgverzekeraars passen machtigingsbeleid voor tertiaire borstreconstructie na borstkanker aan

Zorgverzekeraars hebben besloten om vanaf 2024 het machtigingsbeleid voor een volledige tertiaire borstreconstructie na borstkanker gefaseerd aan te passen. Dit geldt voor de aanvragen binnen de gecontracteerde zorg, die voldoen aan de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar.

Wandelen in het bos

Reactie ZN op NOS berichtgeving foto’s bij borstreconstructie

Wij vinden het pijnlijk voor vrouwen, dat zij na een ernstige ziekte met ongewenste situaties zijn geconfronteerd. Medische foto’s worden door de arts gemaakt en verstuurd via Vecozo. Het beoordelen van medische foto’s wordt op een zorgvuldige en deskundige wijze gedaan door medewerkers die de juiste competenties hiervoor bezitten.

Bekijk alle berichten