Vacature senior adviseur kwaliteit-passende zorg

Zorgverzekeraars Nederland zoekt een  senior adviseur kwaliteit-passende zorg. In deze functie ben je de trekker en inspirator van team Kwaliteit en richt je je op de daarbij passende strategische onderwerpen. Daartoe bewaak en bevorder je binnen het team en in nauwe samenwerking met de leden de integrale benadering, de externe oriëntatie en de visie op kwaliteit.

Door alle ontwikkelingen in de buitenwereld en de te verwachten geactualiseerde besturingsfilosofie van ZN vragen wij iemand die het verschil wil maken. Een opbouwend, kritische en proactieve professional die samen met het team Kwaliteit, onze organisatie en de leden aan de slag gaat.

De opdracht voor de senior is om extern de resultaatgerichtheid en reikwijdte over het geheel van de zorg (Zvw en Wlz) bij genoemde ontwikkelingen aan te jagen en stimuleren. De interne opdracht is de  eigen organisatie (bureau en vereniging) hierop beter aan te laten sluiten.

Samen met het team Kwaliteit bouw je dus aan een samenhangende agenda over de diverse zorgsoorten zoals Medisch Specialistische Zorg, Geestelijke Gezondheidszorg, Eerste lijn, de Wet Langdurige Zorg en over kernthema’s waaronder passende zorg, indicatoren, patiëntmetingen, kwaliteitsregistraties, waarde gedreven zorgdata, zorgevaluatie & gepast gebruik.

Als senior bij ZN ben je een inspirator en iemand die impact wil maken op de gestelde doelen. Voor de teamleden ben je een gewaardeerde sparringpartner en je weet  teamleden in hun kracht te zetten. Daarnaast verbind je de aandachtsgebieden met jouw collega senioren en andere collega’s van de andere teams binnen ZN.

Uitgebreide informatie over deze vacature staat op onze website. Solliciteren kan tot uiterlijk op 21 juni aanstaande.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Langdurige zorg

Nu ook informatie over zorgaanbieders te vinden op www.zorgkantoor.nl

De juiste informatie over langdurige zorg in Nederland staat op www.zorgkantoor.nl. Op dit platform kunnen mensen die op zoek zijn naar eenduidige en begrijpelijke informatie over langdurige zorg terecht. Nieuw op www.zorgkantoor.nl is dat er nu ook gezocht kan worden naar zorgaanbieders van langdurige zorg. Deze zorgaanbieders staan in de ZorgAtlas.

Gehandicapte vrouw maakt muziek
Langdurige zorg

NZa, ZN en VGN onderzoeken differentiatie in bekostiging van VG7-prestaties

De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking die behoefte hebben aan zeer intensieve begeleiding, behandeling en verzorging vanwege ernstige psychische en/of gedragsproblemen (zorgprofiel VG7) staat al enkele jaren onder druk. De tarieven voor deze zorg sluiten niet goed aan bij de zorg die deze mensen nodig hebben. Daarom onderzoeken de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gezamenlijk twee sporen op weg naar een passende oplossing.

Mensen houden elkaars handen vast
Geestelijke gezondheids­zorg

Zorgverzekeraars vragen stevige maatregelen om wachttijden gespecialiseerde ggz te verminderen

Zorgverzekeraars Nederland vraagt in een brief aan de Tweede Kamer om stevige maatregelen die helpen om de gespecialiseerde ggz beter toegankelijk te maken. Zorgverzekeraars werken al jaren intensief samen met de ggz-sector om de wachttijden voor gespecialiseerde ggz te verkorten. De huidige maatregelen zijn niet voldoende; veel mensen met ernstige mentale klachten moeten nog steeds te lang wachten (langer dan de Treeknorm) op diagnostiek en een gespecialiseerde behandeling.

Bekijk alle berichten