Vacature senior adviseur kwaliteit-passende zorg

Vacature senior adviseur kwaliteit-passende zorg

Zorgverzekeraars Nederland zoekt een  senior adviseur kwaliteit-passende zorg. In deze functie ben je de trekker en inspirator van team Kwaliteit en richt je je op de daarbij passende strategische onderwerpen. Daartoe bewaak en bevorder je binnen het team en in nauwe samenwerking met de leden de integrale benadering, de externe oriëntatie en de visie op kwaliteit.

Door alle ontwikkelingen in de buitenwereld en de te verwachten geactualiseerde besturingsfilosofie van ZN vragen wij iemand die het verschil wil maken. Een opbouwend, kritische en proactieve professional die samen met het team Kwaliteit, onze organisatie en de leden aan de slag gaat.

De opdracht voor de senior is om extern de resultaatgerichtheid en reikwijdte over het geheel van de zorg (Zvw en Wlz) bij genoemde ontwikkelingen aan te jagen en stimuleren. De interne opdracht is de  eigen organisatie (bureau en vereniging) hierop beter aan te laten sluiten.

Samen met het team Kwaliteit bouw je dus aan een samenhangende agenda over de diverse zorgsoorten zoals Medisch Specialistische Zorg, Geestelijke Gezondheidszorg, Eerste lijn, de Wet Langdurige Zorg en over kernthema’s waaronder passende zorg, indicatoren, patiëntmetingen, kwaliteitsregistraties, waarde gedreven zorgdata, zorgevaluatie & gepast gebruik.

Als senior bij ZN ben je een inspirator en iemand die impact wil maken op de gestelde doelen. Voor de teamleden ben je een gewaardeerde sparringpartner en je weet  teamleden in hun kracht te zetten. Daarnaast verbind je de aandachtsgebieden met jouw collega senioren en andere collega’s van de andere teams binnen ZN.

Uitgebreide informatie over deze vacature staat op onze website. Solliciteren kan tot uiterlijk op 21 juni aanstaande.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
De Glazen Koets tijdens Prinsjesdag

ZN: gebrek aan bestaanszekerheid grote bedreiging gezondheid Nederlanders

Zorgverzekeraars maken zich zorgen over de groeiende groep Nederlanders die onvoldoende bestaanszekerheid hebben. Steeds meer volwassenen en kinderen lopen gezondheidsschade op omdat ze door geldgebrek geen toegang hebben tot bijvoorbeeld goede voeding, een geschikte woning, sport en lichamelijke verzorging. Door onvoldoende hulp bij maatschappelijke problemen is de gezondheidszorg het vangnet voor veel mensen. De zorg raakt hierdoor overbelast en door de toegenomen vergrijzing dreigt de toegang tot zorg in gevaar te komen.

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige
Eerstelijns­zorg

Nieuwe aanvragen IZA-fonds Wijkverpleging weer mogelijk

Van 4 oktober tot en met 8 november 2023 kunnen zorgaanbieders in de wijkverpleging opnieuw aanvragen bij het IZA-fonds Wijkverpleging indienen voor financiering van projecten die passende zorg in de wijkverpleging versterken. Na een succesvolle eerste ronde in het voorjaar is er nog ruim voldoende budget beschikbaar voor een tweede aanvraagronde in het najaar. Het streven is nog voor het nieuwe jaar aanvragers te berichten of hun project wordt gefinancierd vanuit het fonds.

Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Zorgkantoren passen richttariefpercentages voor 2024 aan

Zorgkantoren hebben besloten om de zogeheten richttariefpercentages voor 2024 te verhogen. Deze richttariefpercentages zijn het vertrekpunt voor de inkoopafspraken die zorgkantoren en zorgaanbieders regionaal met elkaar maken. Aanleiding voor de verhoging van de percentages is een analyse van de beschikbare jaarrekeningen van zorgaanbieders over 2022. Hieruit komt naar voren dat de vastgestelde richttariefpercentages voor 2024 niet voldoen aan de uitgangspunten van de tariefsystematiek die de zorgkantoren gebruiken. Zorgkantoren beoordelen de wijziging als substantieel en hebben besloten de wijziging niet pas in 2025, maar al in 2024 te laten ingaan.

Bekijk alle berichten