Eerstelijns­zorg

Vacatures beleidsadviseur integrale 1e lijn & paramedie en beleidsadviseur informatiebeleid

Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s voor twee verschillende functies. Het gaat om een beleidsadviseur integrale 1e lijn & paramedie en een beleidsadviseur informatiebeleid.

Collega's werken samen op de computer

Beleidsadviseur integrale 1e lijn & paramedie

Om goede toegang tot zorg en een gezond leven voor iedereen waar te kunnen maken, moeten we dingen anders gaan doen. Daarom is ons team 1e lijn op zoek naar een ervaren beleidsadviseur integrale 1e lijn & paramedie voor 36 uur per week. Je takenpakket is divers en omvat twee belangrijke aspecten: een deel van je werkweek zal bestaan uit het oppakken van alle integrale afspraken die voortvloeien uit de visie op de 1e lijn die op dit moment in afronding is. Dit betreft het vertalen van deze afspraken naar een werkagenda, die verbonden is met het sociaal domein, maar ook langdurige zorg, ziekenhuizen en de GGZ. Het andere deel van je week bestaat uit de verantwoordelijkheid om gezamenlijk met onze leden vorm te geven aan het beleid rondom paramedie. Daarnaast ben je ook deels verantwoordelijk voor het beleid omtrent kraamzorg.

Beleidsadviseur informatiebeleid

Ons team informatiebeleid is op zoek naar een resultaatgerichte beleidsadviseur die affiniteit heeft met digitalisering en informatisering in de zorg. Iemand met stevige inhoudelijke kennis en ervaring op het terrein van het gebruik van data. Het is in deze rol noodzakelijk dat je én op strategisch niveau kunt acteren (directie- en bestuursniveau) én tegelijkertijd de doorvertaling kunt maken naar de tactische en operationele uitvoering. Het team houdt zich vooral bezig met het creëren van de juiste randvoorwaarden en het vormgeven van de transformatie naar passende (hybride) zorg. Vergrijzing van de bevolking en personeelstekort in de zorg scheppen schaarste. De kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg staan daarbij onder druk. Digitalisering kan een belangrijke rol spelen in het oplossen van deze problemen.

Uitgebreide informatie over deze vacatures staat op onze site. Solliciteren kan tot uiterlijk op 14 januari 2024.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Man en vrouw fietsen in het bos
Eerstelijns­zorg

Oproep ZN aan Tweede Kamer GALA debat

Op 29 februari debatteert de Tweede Kamer over het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Het GALA, waarbij zorgverzekeraars samenwerken met het ministerie van VWS en gemeenten, bestrijdt gezondheidsproblemen en bevordert een gezonde levensstijl door het versterken van domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden.

Verpleegkundige en oudere wandelen buiten
Langdurige zorg

Regiomonitor capaciteitsplannen verpleegzorg 2023 gepubliceerd

Welke capaciteitsplannen er voor alle zorgkantoorregio’s voor de komende jaren liggen, is in beeld gebracht in de Regiomonitor Verpleegzorg 2023. Zorgkantoren hebben in oktober 2023 bij zorgaanbieders opgevraagd wat (vooralsnog) de capaciteitsplannen zijn voor de komende jaren. De input van de zorgaanbieders is verwerkt in de Regiomonitor 2023. Hierin staan de capaciteitsplannen tot en met 2027. De monitor vormt het uitgangspunt voor regionale en individuele gesprekken die zorgaanbieders en zorgkantoren met elkaar voeren over passende zorg voor ouderen.

Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Reactie zorgkantoren op uitspraak hoger beroep inkoop gehandicaptenzorg

De rechter heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep dat de VGN en aanbieders van gehandicaptenzorg aanspanden tegen zorgkantoren*. Dit hoger beroep ging over elementen uit het inkoopbeleid voor langdurige zorg. De rechter geeft aan dat (een aantal onderdelen uit) dit inkoopbeleid van de zorgkantoren moet worden aangepast. Zorgkantoren gaan de komende dagen met de uitspraak en de toelichting aan de slag.

Bekijk alle berichten