Week van het Geld
Zorgverzekering

Week van het Geld


Deze week sta ik voor de klas, voor groep 8 van de Patrimoniumschool in Veenendaal om precies te zijn. Van 14 tot 18 maart is het namelijk weer de Week van het Geld. Daarmee wil de overheid basisschoolleerlingen leren omgaan met geld. Onder meer met gastlessen door professionals uit de wereld van het geld.

De wereld van het geld? Wat doe je daar dan als directeur Zorg van Zorgverzekeraars Nederland? Heel eenvoudig: omdat gratis niet bestaat, ook niet in de zorg. In totaal geven we er in Nederland jaarlijks ruim 94 miljard euro aan uit, 5.500 euro per persoon! Zorg gaat dus óók over geld. In Nederland vinden we goede gezondheidszorg een vanzelfsprekendheid. Daar ben ik het hartgrondig mee eens en als directeur Zorg van Zorgverzekeraars Nederland draag ik er graag aan bij dat die goede zorg betaalbaar is en blijft. En ik draag graag uit aan basisschoolleerlingen hoe goed onze zorg en ons zorgverzekeringstelsel zijn. Zo’n gastles is een prachtkans om het met kinderen daar over te hebben.

Gezondheid vindt vrijwel iedereen het allerbelangrijkst. En ja, geld vinden mensen ook héél belangrijk, al staat het niet zo chique om dat als eerste te noemen. Logisch dus dat het er al snel heftig aan toegaat als geld en gezondheid samenkomen: in discussies over het zorgstelsel. Goede, betaalbare gezondheidzorg vraagt veel van alle betrokken partijen. En helemaal af is het zorgstelsel nooit: onder druk van patiënten, politiek, belangengroepen, media en toegegeven ook de zorgverzekeraars blijft het stelsel zich ontwikkelen.

Een hele uitdaging dus om dat uit te leggen aan kinderen van 12, 13 jaar. Zijn zij wel geïnteresseerd in de financiering van de zorg? Moeten ze daar op die leeftijd überhaupt iets over weten? Ik denk van wel. Juist op die leeftijd wordt het fundament gelegd voor de manier waarop ze in de rest van hun leven tegen veel dingen aankijken. Bovendien vinden kinderen, net als volwassenen, gezondheid heel belangrijk en zijn ze op die leeftijd al behoorlijk wereldwijs, kan ik uit eigen ervaring zeggen.

Het is ook goed om kinderen al iets te leren over verzekeren, risico’s delen en solidair samen de kosten opbrengen. En dat een verzekering níet betekent dat je helemaal niets hoeft te betalen als je er een beroep op doet en dat het dus verstandig is om wat geld achter de hand te hebben om het eigen risico te kunnen betalen. Om dus ook te sparen.

Een nog fundamenteler reden is dat zij degenen zijn die straks de kosten moeten opbrengen voor de juist dankzij die goede gezondheidszorg alsmaar grotere groep ouderen. Daarom kun je nooit te lang wachten met hen duidelijk te maken dat dat meer dan de moeite waard is: we worden gemiddeld steeds ouder en we blijven ook steeds langer gezond. Dankzij ons mooie zorgstelsel! En dat de kosten daarvan niet hoger worden dan nodig, daar zorgen mede de zorgverzekeraars voor!

Marianne Lensink, directeur Zorg bij Zorgverzekeraars Nederland