ts_20150304_154_znbeeldbank-f886cfdd-8760-470a-861e-20b9e7cd8636.jpg
Eerstelijnszorg

Wil ik ook!

Ze rolden van enthousiasme over elkaar heen, na het zomerakkoord van huisartsen, patiënten en zorgverzekeraars. Wil ik ook! Net als de huisartsen willen ook andere beroepsgroepen in vooral de eerstelijnszorg af van de vele administratieve verplichtingen die hen afhouden van het verlenen van zorg.
Was het maar zo eenvoudig. Veel administratieve handelingen hebben een reden, gelukkig. Bijvoorbeeld omdat zorgverzekeraars niet blind elke declaratie vergoeden, maar alleen als het gaat om rechtmatig verleende zorg. Of omdat zorgverzekeraars niet alleen op euro’s, maar ook op kwaliteit moeten kunnen sturen. Kortom, geen goede zorg zonder deugdelijke administratie.

Dat neemt niet weg dat er in de zorg wel degelijk sprake is van een teveel aan administratie – laten we het voor het gemak maar gewoon bureaucratie noemen. Regels moeten dingen regelen, geen hinderpalen zijn. En er zijn inderdaad te veel regels die niet (of niet meer) bijdragen aan betere zorg. Formulieren die keer op keer moeten worden ingevuld, terwijl de toestand van de patiënt onveranderd is. Vragen die steeds worden gesteld, zonder dat er iets gebeurt met de antwoorden.
Zorgverzekeraars zijn trouwens bepaald niet de enige veroorzakers. Ook andere toezichthouders, overheden, patiëntenorganisaties en beroepsverenigingen kunnen er wat van. Omdat in de zorg bovendien meestal alles met alles samenhangt, houden we elkaar zo in een ijzeren houdgreep.

Kennelijk was er een abrupte, ontregelende gebeurtenis nodig om daar verandering in te brengen: het huisartsenmanifest Het Roer Moet Om. Met de huisartsen zijn we inmiddels een andere weg ingeslagen. Dat lag niet alleen aan hun niet mis te verstane manifest, de huisartsen toonden zich vervolgens ook bereid tot dialoog. Dankzij die combinatie konden we afgelopen zomer zaken doen en concrete afspraken maken over het terugdringen van de administratieve lastendruk.

Maar we zijn er nog niet, nog lang niet. Andere zorgsectoren kampen met hetzelfde probleem en roepen om het hardst dat zij net als de huisartsen af willen van die onnodige bureaucratie. Wil ik ook!
Toegegeven, het is verleidelijk om dan flink te zeggen ‘dat we daar natuurlijk voor gaan zorgen’. Maar niet erg realistisch. Een administratiepraktijk die in de loop van jaren is ontstaan, lost niet zomaar op met mooie woorden.
Daarom heb ik vorige week een brief gestuurd aan alle voorzitters en directeuren van brancheorganisaties in de eerstelijns gezondheidszorg. Een uitnodiging om op 3 november naar Zeist te komen.
Verwacht daarvan niet meteen de volgende dag concrete resultaten, daarvoor is het probleem te ingewikkeld en te hardnekkig. Maar  we moeten nu wel gezamenlijk een weg kiezen en afspreken waarheen die moet leiden. De tijd is er rijp voor, de geesten ook. Deze kans mogen we dus niet laten lopen.

André Rouvoet, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland