oudere aan arm verzorger-1ea5c125-e71c-48d8-a956-66b9115d81ea.jpg
Langdurige zorg

Samenwerking zorg en gemeente leeft en loont

Samenwerking tussen zorgverzekeraar en gemeente krijgt onder andere door de wijkverpleging een nieuwe impuls. Afstemming van huisartsenzorg, wijkverpleging en het sociaal domein van de gemeente is een hot issue. De wet schrijft samenwerking voor. Er zijn financiële middelen in de wijkverpleging beschikbaar die het contact tussen de zorg en het sociaal domein kunnen organiseren en coördineren. Maar ja, hoe gaat dan in praktijk?

Samenwerken is gemakkelijker gezegd dan gedaan; de zorgverzekeraar voert een zorgverzekering uit voor individuen, de gemeente bedient alle burgers van die gemeente. Er is één lokale gemeente, maar er zijn meerdere zorgverzekeraars actief binnen een gemeente. En vice versa hebben zorgverzekeraars te maken met veel gemeenten. Niet altijd makkelijk te realiseren dus, die samenwerking, maar samenwerking kan wél lonen. Een goed afgestemde zorg op het sociale domein met inzet van de wijkverpleging, voorkomt dat patiënten eindeloos de huisarts blijven bezoeken, terwijl de oorzaak van klachten vaak zijn oorsprong vindt in maatschappelijke problemen (schulden, werkloosheid, eenzaamheid). En er is méér dan wijkverpleging en sociaal domein. Hoe gaan gemeenten om met het beschermd wonen, waar zich vaak een dijk aan psychiatrische problematiek bevindt? Wat vragen en verwachten gemeenten van de zorgverzekeraar? Hoe koppelen verzekeraar en gemeente goede ambulante GGZ-behandeling aan begeleiding die gericht is op participatie? Hoe weerstaan ze de perverse druk om deze cliënten risicoloos te lozen in de Wlz? Preventie is een issue waarover vooral veel gesproken wordt, als een te ontginnen terrein. Veel echte stabiele, duurzame samenwerkingsafspraken zijn er nog niet. Hoewel, rondom obesitas bij kinderen komt de samenwerking wél op gang. Ook de zorg voor dementerenden wordt op verschillende manieren lokaal vormgegeven.

De deelnemers aan de ZN-cursus Zorg en Gemeente hebben geluk. Zij gaan vanaf januari een intensief traject in om ‘elkaars werelden te leren kennen’. Via inleidingen, werkbezoeken, goede voorbeelden en interactiviteit. De cursusdeelnemers (werkzaam bij van zorgverzekeraars en gemeenten) mogen via pitches zelf vragen of kwesties op tafel leggen, ter bespreking in de groep. En hun creativiteit zal van de weeromstuit zo maar aangeboord kunnen worden door de sprekers. Denk bijvoorbeeld aan bewonersinitiatieven, die exact doen wat de maatschappij, de zorgverzekeraar en de gemeenten vragen, namelijk zélf actief worden en zorg en ondersteuning voor elkaar regelen. Maar als ze vervolgens aankloppen om, al is het maar een deel van de besparingen op de reguliere zorg en ondersteuning in het initiatief te steken, vaak nul op request krijgen. Hoe te voorkomen dat gemeente en zorgverzekeraar een sta in de weg zijn voor goede bewonersinitiatieven? Draai het om: hoe bewonersinitiatieven juist te faciliteren en te bevorderen?

Aan het einde van het cursustraject hebben de cursisten veel kennis opgedaan, een kijkje in elkaars werelden gekregen en gebouwd aan een interessant netwerk. De cursus start in januari. De aanmeldingstermijn sluit half november. Maar er zijn nog enkele plaatsen.

Martien Bouwmans, beleidsadviseur Zorg bij ZN