Mens erger je niet-b3b796e3-d18c-4214-950d-b67a4591b2f5.jpg
Controle & Fraudebeheersing

De kracht van interactie

Op 5 en 6 november jongstleden organiseerde het Europese netwerk tegen fraude en corruptie in de zorg, de EHFCN, zijn jaarlijkse conferentie. Namens ZN mocht ik hiervan mede organisator zijn, waarbij we vanuit ZN vooral hebben ingezet op zoveel mogelijk interactie tussen de deelnemers. Hoe organiseer je dat bij een conferentie met 130 mensen die uit alle windstreken (van Portugal tot Polen en van Griekenland tot de VS) komen?

Bij ZN zijn we al langere tijd bezig met het thema ‘interactie’. Dat doen we in de eerste plaats door het opzetten van een online platform waar onze leden en medewerkers met elkaar samenwerken in door henzelf samengestelde groepen: het ZNnet. Via het ZNnet wisselen we op specifieke onderwerpen en dossiers informatie uit, brengen we input en feedback bijeen en komen we gezamenlijk tot standpunten. Door dit online te doen, zijn mensen minder tijd kwijt aan reis- en vergadertijd, kunnen mensen op een eigen moment reageren, lopen de mailboxen minder vol en zijn alle groepsleden in één keer op de hoogte van zowel de inhoudelijke informatie als elkaars inbreng.

Behalve online interactie is ook fysieke interactie nuttig en nodig voor een goede samenwerking. ZN investeert daarom sinds een aantal maanden in het werken met faciliteertechnieken: werkvormen die je kunt inzetten bij een bijeenkomst of vergadering om met de individuele input van alle deelnemers tot een gezamenlijk resultaat te komen. Het voordeel hiervan is dat ieders bijdrage even zwaar telt (niet alleen die van de ‘usual suspects’ die altijd het woord voeren) en dat de deelnemers echt worden betrokken bij het eindresultaat. Zo gaan we van ‘ZN maakt en de leden sturen bij’ naar ‘ZN en de leden maken en sturen samen’.

En het zijn precies deze werkvormen die we ook konden inzetten bij de Europese conferentie van vorige week. De 130 deelnemers zijn een aantal keren in kleinere groepen met deelonderwerpen aan de slag gegaan en hebben binnen die groepen gewerkt aan concrete tips, aanbevelingen, metaforen en ‘perfecte oplossingen’. Dit leverde veel op: uitwisseling van ervaringen en standpunten, gezamenlijke gedachtenvorming, contact en verbinding en last but not least: plezier! De reacties op deze werkvormen en interactie waren uitermate positief, de deelnemers vonden het heel prettig om op een wat informelere manier even echt met elkaar uit te wisselen hoe hun ervaringen en inzichten waren en zo contact met elkaar te maken.

Zo hebben we ervaren dat -ook in Europees perspectief- geldt dat bijeenkomsten en samenwerking effectiever én leuker worden door deelnemers actief te betrekken en te laten uitwisselen.

Maak dus gebruik van de kracht van interactie!

Marieke Koken, senior beleidsadviseur bij ZN