Samen mensen-7cb1578b-58ce-42d1-a4d0-cc66bd0ea742.jpg
Zorgverzekering

Solidariteit

“Zorgverzekeraars hanteren solidariteit en voor iedereen gelijke toegankelijkheid van de zorg als uitgangspunten binnen een privaat verzekeringsstelsel”. Dit is een citaat uit de missie en visie van Zorgverzekeraars Nederland.  Het begrip ‘solidariteit’ is een kernelement van ons zorgstelsel. Het is een element dat zorgvuldige aandacht verdient in wet- en regelgeving en in ons dagelijks handelen, maar in een rijk en welvarend land als het onze is het eigenlijk nog relatief gemakkelijk daar invulling aan te geven. Toch kan het ook in ons land en in de landen om ons heen spanning opleveren.

Vorige week vertegenwoordigde ik ZN op een congres van de AIM (‘healthcare and social benefits for all’), een internationale organisatie van onderlinge zorgverzekeraars waarvan ZN al jarenlang lid is. Solidariteit was daar één van de hoofdthema’s, met verschillende invalshoeken.

  • Solidariteit en eigen verantwoordelijkheid. De Vlaamse hoogleraar in de medische filosofie Ignaas Devisch legde op een overtuigende manier uit dat het toch wat ‘kort door de bocht’ is om al te gemakkelijk consequenties te verbinden aan het gedrag en leefpatroon van mensen en de toegang tot/het betalen van zorg.

  • Solidariteit en de economische crisis: in landen als Portugal en zeker ook Griekenland raakt de solidariteit sluipenderwijs onder druk door de economische situatie. Daardoor is zorg moeilijker of niet meer beschikbaar voor degenen die het niet zelf kunnen betalen, maar uiteindelijk ook voor de hele bevolking, omdat bijvoorbeeld bepaalde medicijnen niet meer geleverd worden.

De derde invalshoek was zeer actueel: de grote instroom van vluchtelingen in Europa. De gezondheidszorg voor deze vluchtelingen is in sommige landen, zoals Duitsland en Nederland, behoorlijk geregeld (al zijn ook daar nog wel kritische geluiden te horen), maar in veel andere landen mankeert daar het nodige aan. Daarom was het van grote betekenis dat de leden van AIM – na stevige discussies – het eens werden over de tekst van een verklaring. Daarin staat dat vluchtelingen die dat nodig hebben, ongeacht hun status, in alle Europese landen toegang dienen te hebben tot de gezondheidszorg (en niet alleen in acute noodsituaties). En AIM roept zijn leden op hun regeringen te helpen bij de organisatie daarvan, als die daarom vragen.

Het zou eigenlijk allemaal vanzelfsprekend moeten zijn, maar helaas is het dat niet, zelfs niet voor iedereen in ons land, vrees ik.

Loek Caubo, hoofd Communicatie en Bestuursondersteuning bij ZN