Q&A Regeling continuïteitsbijdrage generiek

Zorgaanbieders kunnen een continuïteitsbijdrage aanvragen voor omzetdaling vanuit de basisverzekering en/of aanvullende verzekering door COVID-19. Hiermee is er financiële continuïteit tijdens de coronacrisis en zorgen we er met elkaar voor dat de zorginfrastructuur ook na de crisis beschikbaar is.

Hieronder vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over de continuïteitsbijdrage van zorgverzekeraars.
Alle relevante documenten m.b.t. de continuïteitsbijdrage-regeling vindt u hier >>

Wij attenderen u er op dat ZN uitsluitend aanspreekpunt is voor andere branche- en beroepsverenigingen en helaas niet de capaciteit heeft om individuele zorgaanbieders te woord te staan of casuïstiek per zorgaanbieder te behandelen. Zorgaanbieders met vragen over de continuïteitsbijdrage-regeling worden dan ook verzocht deze neer te leggen bij de eigen branche- of beroepsvereniging.  


 •   Berekening/verrekening - Waarom kan mijn definitieve continuïteitsbijdrage verschillen van de voorlopige?

  Ten opzichte van de voorlopige continuïteitsbijdrage (CB) die u eerder van ons hebt ontvangen, kan het definitief vastgestelde bedrag verschillen. Dit kan verschillende redenen hebben:

  We hebben op dit moment een beter overzicht van al uw declaraties dan we hadden ten tijde van de voorlopige CB. Toen waren nog niet alle declaraties en/of correcties binnen;

  De definitieve continuïteitsbijdrage wordt berekend over de gehele periode waarover u CB hebt ontvangen. In de meeste gevallen betreft dit vier maanden, waarmee de CB wordt berekend als: ([4 * normomzet] - [vergoede omzet in die periode van vier maanden]) * [uw CB-percentage] = uw CB. De voorlopige CB werd per maand berekend, waardoor de uitkomst kan verschillen;

  De normomzet is gebaseerd op de gerealiseerde omzet over 2019. Bij de voorlopige CB hebben we bij een aantal zorgsoorten een afwijkende periode gehanteerd omdat de declaratiedata over 2019 nog niet volledig was. Bij de definitieve CB gaan we wel uit van geheel 2019, waardoor de berekende CB iets kan afwijken

  Ten opzichte van de voorlopige continuïteitsbijdrage (CB) die u eerder van ons hebt ontvangen, kan het definitief vastgestelde bedrag verschillen. Dit kan verschillende redenen hebben:

  • We hebben op dit moment een beter overzicht van al uw declaraties dan we hadden ten tijde van de voorlopige CB. Toen waren nog niet alle declaraties en/of correcties binnen;
  • De definitieve continuïteitsbijdrage wordt berekend over de gehele periode waarover u CB hebt ontvangen. In de meeste gevallen betreft dit vier maanden, waarmee de CB wordt berekend als: ([4 * normomzet] - [vergoede omzet in die periode van vier maanden]) * [uw CB-percentage] = uw CB. De voorlopige CB werd per maand berekend, waardoor de uitkomst kan verschillen;

  De normomzet is gebaseerd op de gerealiseerde omzet over 2019. Bij de voorlopige CB hebben we bij een aantal zorgsoorten een afwijkende periode gehanteerd omdat de declaratiedata over 2019 nog niet volledig was. Bij de definitieve CB gaan we wel uit van geheel 2019, waardoor de berekende CB iets kan afwijken

 •   Berekening/verrekening - Zijn de betaalde bedragen voor de CB-regeling inclusief of exclusief BTW?

  De bedragen die door de zorgverzekeraar worden vergoed aan de zorgaanbieder zijn altijd inclusief BTW. Het is aan de zorgaanbieder om zorg te dragen voor de afdracht van BTW. In het specifieke geval van de continuïteitsbijdrage geldt dat hier geen BTW over verschuldigd is. Indien een zorgaanbieder hier meer vragen over heeft of informatie over wenst, adviseren wij contact op te nemen met de eigen belastingadviseur.

 •   Toewijzing/afwijzing en betaling - Hoe kan het dat ik van de ene zorgverzekeraar een afwijzing krijg vanwege het ontbreken van een UBO en van een ander niet?

  Het ontbreken van een UBO is een mogelijke afwijzingsgrond voor een zorgverzekeraar. Wanneer een UBO ontbreekt beoordeelt de zorgverzekeraar wat hij gaat doen. Het is mogelijk dat een zorgverzekeraar in eerste instantie coulant omgaat met het ontbreken van een UBO wanneer er al een (langdurige) relatie is tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar – bijvoorbeeld in de vorm van een zorgcontract. Wanneer deze relatie er niet is bij een andere zorgverzekeraar kan dit dus leiden tot verschillende besluiten tussen de zorgverzekeraars. Dit laat onverlet dat het wel degelijk noodzakelijk is om alsnog een UBO te registreren.

  Wanneer u een afwijzing heeft gehad op grond van de UBO en u, na het alsnog registreren van de UBO, alsnog in aanmerking wilt komen voor de CB kunt u een beroep doen op de geschillenregeling (stuur dan meteen de UBO mee). Wanneer een zorgverzekeraar u niet meteen heeft afgewezen, maar u op een andere manier heeft gevraagd alsnog een UBO aan te leveren, dan dient u de door die zorgverzekeraar beschreven werkwijze te volgen. Overigens geldt ook bij een mogelijk langdurige relatie tussen een zorgaanbieder en een zorgverzekeraar dat de zorgverzekeraar op enig moment gevolgen gaat verbinden aan het niet beschikken van een geregistreerde UBO. Verzekeraars moeten hier namelijk op toetsen.

   

 •   Toewijzing/afwijzing en betaling - Ik declareer via een servicebureau. Hoe verloopt het proces dan?

  De continuïteitsbijdrage wordt gestort op de rekening van het servicebureau. Zij moeten het bedrag vervolgens zo snel mogelijk aan u overmaken. Let op: zorgaanbieders die via een servicebureau declareren, blijven zélf aansprakelijk voor het juist naleven van de voorwaarden die door hen gesloten zijn in het kader van de regeling en ook voor eventuele vorderingen van de zorgverzekeraar mocht achteraf blijken dat u teveel ontvangen heeft.

 •   Toewijzing/afwijzing en betaling - Ik heb de continuïteitsbijdrage aangevraagd. Wanneer hoor ik of ik een continuïteitsbijdrage ontvang of niet? En van wie?

  Binnen 5 tot 10 werkdagen nadat u de bijdrage heeft aangevraagd, hoort u van de zorgverzekeraar of u in aanmerking komt voor de continuïteitsbijdrage. Mocht er voor u maatwerk nodig zijn dan is het niet altijd te voorkomen dat deze termijn wordt overschreden.

 •   Toewijzing/afwijzing en betaling - Kunnen de besluiten per verzekeraar verschillen?

  Ja, dat kan. Iedere verzekeraar besluit zelf over de aanvraag voor zijn situatie. Omdat de omstandigheden per zorgverzekeraar kunnen verschillen, is het inderdaad mogelijk dat afzonderlijke zorgverzekeraars tot verschillende besluiten komen.

 •   Toewijzing/afwijzing en betaling - Wat is het verschil tussen de hardheidsclausule en de geschillenregeling?

  De hardheidsclausule houdt in dat u, in het geval dat u (ondanks het besluit in het kader van de CB-regeling) in financiële problemen komt ten gevolge van de coronacrisis, contact kunt opnemen met de zorgverzekeraar waar u het meeste contact mee heeft, om deze te vragen mee te denken over een oplossing. De geschillenregeling is een regeling waar u een beroep op kunt doen als u van mening bent dat de zorgverzekeraar de regeling continuïteitsbijdrage niet correct uitvoert.

 •   Toewijzing/afwijzing en betaling - Worden servicebureaus geïnformeerd dat hun klanten zich hebben aangemeld voor de regeling en wel/niet in aanmerking komen?

  Nee, servicebureaus worden daarvan niet op de hoogte gesteld. De aanvragende zorgaanbieder wordt door elke zorgverzekeraar geïnformeerd of hij voor de continuïteitsbijdrage in aanmerking komt. Servicebureaus zijn daarin geen partij.