Zorgverzekeringswet

Het coronavirus leidt tot veel vragen, ook over de gevolgen voor verzekerden en zorgaanbieders. Op  deze plaats staat actuele informatie over wat zorgverzekeraars doen om verzekerden en zorgaanbieders  te helpen bij het krijgen en verlenen van veilige en tijdige zorg die wordt vergoed vanuit de basis- en aanvullende zorgverzekeringen.

 

Documenten

Veel gestelde vragen en antwoorden voor zorgverleners
De komst en verspreiding van het coronavirus in Nederland heeft grote gevolgen voor iedereen. Dagelijks is er nieuws over de impact van het virus en over de maatregelen ter bestrijding ervan.Zorgverzekeraars Nederland is, samen met haar leden, in overleg met onder meer VWS, NZa en brancheorganisaties over de impact van het coronavirus en de consequenties voor de korte en lange termijn. Zorgverzekeraars op hun beurt houden nauw contact met het ROAZ.

Hieronder vindt u een document met de veel gestelde vragen die zorgverzekeraars hebben ontvangen van zorgverleners, waar mogelijk voorzien van een concreet antwoord. Deze situatie is voor iedereen nieuw en uitdagend. Goede samenwerking, maar ook zorgvuldige afstemming is cruciaal om dit zo goed mogelijk met elkaar te kunnen doorstaand. Wij doen onze uiterste best om alle betrokken zo snel mogelijk van informatie en antwoord te voorzien. Mocht uw vraag er nog niet tussen staan of een aanvulling hebben, stuur dan een mail aan communicatie@zn.nl.

Voor de langdurige zorg (zoals verpleeghuiszorg en gehandicaptenzorg) is door de zorgkantoren een apart overzicht met veel gestelde vragen en antwoorden gemaakt.


Hulp nodig?

 

Informatie van de overheid over corona