Rechter: zorgverzekeraars kunnen protocol hoorzorg blijven hanteren
Eerstelijnszorg 26-02-2015

Rechter: zorgverzekeraars kunnen protocol hoorzorg blijven hanteren

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is vandaag door de rechter, in een zaak aangespannen door GAIN (de branchevereniging van fabrikanten en importeurs van hoortoestellen), op alle punten in het gelijk gesteld. Dit is goed nieuws voor verzekerden omdat zorgverzekeraars het protocol hoorzorg kunnen blijven hanteren, waardoor de mensen die aangewezen zijn op hoorhulpmiddelen verzekerd zijn van transparante, kwalitatief hoogstaande en doelmatige hoorzorg.

GAIN bracht ZN voor de rechter omdat het protocol hoorzorg onzorgvuldig tot stand zou zijn gekomen en daarmee in strijd met wet- en regelgeving zou zijn. De rechter heeft dat echter verworpen en geoordeeld dat het protocol wel zorgvuldig tot stand is gekomen, onder meer omdat leveranciers bij de indeling van hoortoestellen nauw betrokken zijn. De rechter vindt ook dat niet is aangetoond dat de classificatie van hoortoestellen niet zou deugen. GAIN is op al deze punten door de rechter in het ongelijk gesteld.

Protocol zet gehoorbeperking van patiënt centraal
Vanaf 1 januari 2013 is de aanspraak op hoorhulpmiddelen functiegericht omschreven. Dat betekent dat de gehoorbeperking van mensen met passende hulpmiddelen worden verholpen. Daarmee staat de patiënt centraal en niet meer het toestel of de verstrekking. Vanwege deze patiëntgerichte benadering is voor de inkoop van hoorzorg door zorgverzekeraars in 2013 een uniform protocol hoorzorg ontwikkeld. Alle gecontracteerde audiciens volgen sindsdien dit protocol dat resulteert in een advies voor een bepaalde klasse hoortoestel. Doordat audiciens het protocol als leidraad nemen, krijgen verzekerden het juiste hoortoestel, passend bij de gehoorbeperking. Het protocol voorkomt ook dat mensen onnodig dure hoorhulpmiddelen krijgen aangemeten, wat kan betekenen dat het audiciens extra inkomsten mislopen. ZN vindt dat de vraag van de patiënt centraal staat en dat hun zorgpremie niet moet worden besteed aan onnodige zorg.

Betere zorg tegen minder kosten
Doel van het protocol is dat de patiënt een hoortoestel krijgt aangemeten dat het beste past bij zijn beperking in het horen. Door het hanteren van het protocol in de inkoop is in 2013 gebleken dat de patiënten onverminderd tevreden zijn over hun hoortoestel. Tegelijkertijd zijn de kosten van een hoorhulpmiddel per verzekerde gemiddeld ruim 200 euro lager dan in 2012. Ook daalde de eigen betaling van de patiënten. Dit is het resultaat van betere inkoopafspraken door zorgverzekeraars. 

Kijk voor meer informatie over dit onderwerp (inclusief het protocol) bij het dossier hoorzorg op onze site.