ZN: meer duidelijkheid van Zorginstituut over vergoeding van geneesmiddelen
Eerstelijnszorg 11-03-2015

ZN: meer duidelijkheid van Zorginstituut over vergoeding van geneesmiddelen

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vindt dat het Zorginstituut Nederland meer duidelijkheid moet geven over de toepassing van de criteria die zorgverzekeraars moeten gebruiken bij de vergoeding van geneesmiddelen. Het Zorginstituut adviseert de minister over de samenstelling van het basispakket voor alle zorgverzekeringen. De afgelopen dagen is er onrust ontstaan over het feit dat sommige zorgverzekeraars bepaalde geneesmiddelen of bereidingsvormen niet meer vergoeden. Het gaat daarbij om geneesmiddelen die volgens het Zorginstituut geen verzekerde zorg zijn. Daarnaast zijn voor dure geneesmiddelen of geneesmiddelen met dure bereidingsvormen inmiddels goede alternatieven beschikbaar.

Zorgverzekeraars passen bij het vaststellen van de vergoeding van geneesmiddelen de pakketcriteria van de overheid toe. Deze criteria gaan uit van bewezen effectiviteit en doelmatigheid. Maar in de praktijk komen zorgverzekeraars soms in een discussie terecht met de patiënt en de apotheker over het feit dat er mogelijk toch sprake is van een noodzaak om bepaalde geneesmiddelen en bereidingsvormen te vergoeden die eigenlijk niet voldoen aan de criteria. Betere duiding van de pakketcriteria zou dit moeten voorkomen. ZN is het overigens met de minister eens dat het besluit om bepaalde geneesmiddelen niet meer te vergoeden apothekers heeft verrast en dat er aandacht moet zijn voor goede communicatie over welke geneesmiddelen niet (meer) voor vergoeding in aanmerking komen.

De minister stelt elk jaar met instemming van de Tweede Kamer het basispakket vast voor alle zorgverzekeringen. Geneesmiddelen die in het basispakket zijn opgenomen, moeten bewezen effectief zijn. Maar deze geneesmiddelen worden door verschillende fabrikanten en in verschillende bereidingsvormen aangeboden door apotheken. Het is vervolgens de taak van zorgverzekeraars om namens hun verzekerden kritisch te kijken naar de effectiviteit, kwaliteit en doelmatigheid van de merken en bereidingsvormen. De pakketcriteria van het Zorginstituut, die de minister van VWS in de Tweede Kamer heeft vastgesteld, zijn daarbij het uitgangspunt. Desondanks is er discussie ontstaan over de effectiviteit van bepaalde geneesmiddelen of bereidingsvormen. ZN wil daarom dat de overheid aan patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars meer duidelijkheid geeft over de interpretatie de pakketcriteria.

ZN benadrukt overigens dat mensen te allen tijde recht houden op geneesmiddelen die vallen onder het basispakket. Op het moment dat een patiënt een speciale bereidingsvorm nodig heeft, kan hiervoor een machtiging worden aangevraagd. Ook de minister onderstreepte deze week tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer dat zorgverzekeraars hun verantwoordelijkheid nemen in de toepassing van de pakketcriteria.