Onze ambitie

Houdbare zorg die de persoon centraal stelt,
met compassie geleverd wordt op een effectieve
manier in netwerken rondom de patiënt
en die zinnig, zuinig en eerlijk omgaat met
het premiegeld om solidariteit te behouden.
 

Dit is onze ambitie voor de zorg in 2025. Het gaat daarbij nadrukkelijk om wat volgens ons de ambitie voor de hele zorg moet zijn tegen de achtergrond van de huidige trends en uitdagingen: het gaat om een gezamenlijke opgave voor alle betrokken partijen. De opgaven voor zorgverzekeraars hebben we verder uitgewerkt >>

Onderstaand schema geeft de invulling en de richting van de ambitie weer. Houdbare zorg die de persoon centraal stelt, daar moet het om gaan. Dat is volgens ons wat voorop moet staan. Maar is dat ook altijd het geval? Vaak lijken regels, procedures en organisatiebelangen het vertrekpunt en moet de persoon om wie het gaat zich daarnaar richten. De systeemwereld is dan dominant geworden. Maar het kan ook anders. In de zorg en ook bij zorgverzekeraars zijn daarvan goede voorbeelden van te vinden. Essentieel in dit schema is daarom de pijlrichting: niet starten bij het systeem, maar bij de persoon.