Onze inzet

Zorgverzekeraars hebben als missie:

Het waarborgen van kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden gericht op het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven, nu en in de toekomst. Wij, de zorgverzekeraars in Nederland, hanteren daarbij drie uitgangspunten.

Verbinden
Wij zijn ons ervan bewust dat we onze rol alleen kunnen invullen in nauw contact en goede samenwerking met anderen. Wij zoeken in ons werk daarom steeds de verbinding met verzekerden, patiënten, zorgverleners en andere betrokken partijen. En we willen toegankelijk en aanspreekbaar zijn voor al deze partijen.

Vertrouwen
Vertrouwen vormt de basis van een goede samenwerking. En echt vertrouwen is wederzijds: het gaat om geven en krijgen. Voor zorgverzekeraars is vertrouwen in de ander het uitgangspunt. En wij willen investeren in relaties gebaseerd op vertrouwen. We zeggen daarbij: transparantie en de juiste mate van verantwoording vormen de basis voor gerechtvaardigd vertrouwen.

Vernieuwen
De ontwikkelingen in de zorg gaan snel. Nieuwe technologie en een veranderende samenstelling van de bevolking maken vernieuwing van onze gezondheidszorg nodig én mogelijk. De gezondheidszorg zal er de komende jaren echt anders gaan uitzien. Zorgverzekeraars willen die vernieuwing van de zorg helpen mogelijk maken. En we blijven onszelf daarbij vernieuwen.