Beleidsadviseur Preventie

Wil jij als beleidsadviseur Preventie hét gezicht van ZN worden op het snijvlak zorg & gezondheid?  

Dan zoeken wij jou!

Het thema Preventie krijgt maatschappelijk en politiek, maar ook vanuit zorgverzekeraarsperspectief steeds meer aandacht. De grens verschuift van ziekte naar gezondheid en van zorg naar preventie. Daarom zoeken wij voor dit strategische onderwerp beleidsversterking. Wij verwachten dat dit thema de komende jaren maximale inzet vraagt en daarom is Preventie een belangrijk thema binnen de strategische meerjarenagenda van ZN.

Je (dagelijkse) werkzaamheden bestaan uit

 • Je stelt (beleids)notities op, adviseert/ondersteunt de verschillende overleggen met stakeholders. Een voorbeeld hiervan is het overleg op ‘bureauniveau’ met VNG, VWS en andere relevante stakeholders.
 • Je bereidt bestuurlijk overleg voor van diverse stakeholders (VWS/VNG/GGD) over de inrichting van de preventie infrastructuur (centraal met doorvertaling naar regio’s); Hiervoor moet je inhoudelijk en procesmatig een goede gesprekspartner zijn.
 • Het thema Preventie is een breed thema, dat bij vrijwel alle zorgsoorten meer of minder aandacht krijgt. Jouw rol is om via een goede wisselwerking met  (de beleidsadviseurs van) de verschillende zorgsoorten een helder beeld te hebben van alle initiatieven, de samenhang te borgen en te streven naar een uniforme werkwijze, zodat synergievoordelen optimaal benut worden.
 • Je geeft soepel leiding aan de Werkgroep Preventie. Het accent van de werkgroep ligt vooral op: ‘het geraamte/kader’ van het beleid rondom preventie. Thema’s die hierbij aanbod komen zijn de basis ordeningsprincipes op preventie, onze rol in het veld, financieringsopties, keuzes om zaken concurrentieel of non-concurrentieel op te pakken. Vervolgens is het zaak om de uitkomsten van het geraamte/kader uit te rollen in de praktijk. Hierbij zal naar alle waarschijnlijkheid de werkgroep ook een rol spelen.
 • Je onderhoudt contacten binnen je eigen netwerk. Je hebt oog voor de brede strategische ontwikkelingen binnen ZN en verbindt waar nodig de aandachtsgebieden van het team met de andere teams.
 • Binnen ZN en bij de leden is veel kennis en expertise aanwezig. Jij bent in staat deze aan elkaar te verbinden en om te zetten in daadwerkelijke acties en gedragen voorstellen richting de leden.

Jouw profiel
Wij zoeken een beleidsadviseur met minimaal  7 jaar relevante werkervaring als strateeg binnen het werkveld van preventie en zorg. Het thema speelt zich af op het snijvlak tussen het sociaal domein en het zorgdomein. Als adviseur preventie pak je een centrale rol om samen met de leden en stakeholders de omslag te maken van zorg naar gezondheid voor onze verzekerden. Je werkt daarom op het snijvlak van het sociaal domein en zorgdomein.  

Je werkt samen met de leden (de zorgverzekeraars) en met de vele vertegenwoordigers van zorgaanbieders, beroepsgroepen, patiënten, consumenten en overheid. De focus ligt daarbij op de samenwerking met VNG en VWS, maar niet te vergeten ook op de leden zelf. Dat vraagt om veranderkracht, diplomatie, verbinding, humor, lef, durf en doorzettingsvermogen. Daarnaast is het belangrijk dat jij naast strategische inhoud ook oog hebt voor (financiele en operationele) gevolgen van nieuw beleid. Je vindt het leuk op zoek te gaan naar creatieve oplossingen. Je bent de linking pin voor de hele organisatie met betrekking tot het onderwerp preventie. Je werkt nauw samen met de strategisch adviseur en directie.

Deze softskills heb jij in huis;

Je kunt in deze spilfunctie een beroep doen op veel van je competenties.

 • Zo ben je bedreven in het beïnvloeden van strategische beleidsvorming in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving en in stakeholdermanagement.
 • Vanuit je daadkrachtige houding ben je in staat afgewogen besluiten te nemen en deze een vervolg te geven.
 • Je bent verbindend, een teamplayer en kunt met tact en humor handig levellen op elk niveau. Je hebt ervaring met politiek-bestuurlijke verhoudingen en hierin kunnen denken en handelen.
 • Je hebt kennis en ervaring met veranderkunde met name op het gebied van gedragsverandering.
 • Je hebt een goed ontwikkeld abstract analytisch vermogen en weet complexe vraagstukken tot de kern terug te brengen.
 • Je hebt ervaring met het werken binnen grote integrale complexe programma's en projecten.
 • Je hebt een heldere overstijgende visie op ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg, zowel op inhoud alsook op de organisatie ervan.
 • Je hebt een hoog ambitieniveau, met aantoonbare drive om kwaliteit van zorg voor de patiënt/verzekerde, vanuit de rol van verzekeraars in het zorgstelsel, te verankeren en verbeteren.

Deze hardskills breng jij mee;

 • Academisch werk/denkniveau.
 • Kennis van zorginkoop.
 • Vlotte communicatiestijl, bedreven in het geven van mondelinge presentaties op bestuursniveau en in het maken van piramidaal opgebouwde heldere verhaallijnen en visuals in Power Point.
 • Omdat we ons beleid zoveel mogelijk baseren op trends, analyses en objectieve data, is het een pré als je je betoog goed kunt onderbouwen met (Vektis-)data en je kwalitatieve en kwantitatieve data handig kunt combineren en vaardig om kunt zetten in bruikbare en leesbare informatie.

Over team 1e lijn
Je valt collegiaal onder team 1e lijn en werkt teamoverstijgend veel samen met de teams WLZ, GGZ, Stelsel en MSZ.  Het team 1e lijn (bestaat uit 12 (senior)beleidsadviseurs) werkt in nauwe samenwerking met de leden vanuit een (strategische) lange termijnvisie op zowel de inhoud als het proces binnen de driehoek kwaliteit, toegang en betaalbaarheid van passende zorg. Het team werkt in kwartaalcycli naar resultaten toe. Het onderwerp Preventie heeft de komende jaren prioriteit binnen ZN. Het is bij ZN gebruikelijk dat kennis en kwaliteiten van beleidsadviseurs flexibel inzetbaar zijn. Ook jij kunt daarom ingezet worden op andere beleidsterreinen binnen de organisatie.

Over ZN
De branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland (ZN) verenigt zorgverzekeraars en zorgkantoren en behartigt hun gezamenlijke belangen. Samen met haar leden werkt ze aan kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden.

ZN zoekt en heeft intensieve samenwerking met o.a. patiëntenorganisaties, verenigingen van zorgaanbieders en zorgprofessionals en de overheid. ZN ondersteunt zorgverzekeraars door hun belangen effectief te behartigen met collectieve dienstverlening vanuit een gemeenschappelijke visie. ZN staat midden in het debat over de ontwikkeling, verbetering en betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg.

De verschillende teams binnen ZN vervullen hierin een belangrijke rol. De kernwaarden ‘verbinden, vertrouwen en vernieuwen’ zijn belangrijk voor ZN en haar 95 medewerkers. De cultuur is zeer collegiaal, informeel, gedreven en plezierig. Hier lees je de meer over de ambities van ZN voor de komende jaren.

Wat bieden wij jou?

 • Het gaat bij deze vacature om in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor een jaar. voor 36 uur per week. Bij goed functioneren is op termijn een dienstverband voor onbepaalde tijd mogelijk.
 • Wij bieden een collegiale, informele en dynamische en hybride werkomgeving met ruimte om jezelf te ontwikkelen vanuit ons moderne, transparante gebouw in het groen aan de rand van Zeist. Ons kantoorpand is goed bereikbaar met auto en OV. Er is een platte organisatiestructuur en de lijnen zijn kort.Een uitstekend pakket primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, inclusief een meerkeuzesysteem om daar voor een deel zelf invulling aan te geven. Denk bijvoorbeeld aan een goede pensioen- en reiskostenregeling en minimaal 24,5 vakantiedagen. Een salaris tussen 5800– 6480 bruto per maand (schaal 12) op fulltime basis, afhankelijk van je ervaring.
 • Er zijn ruime opleidingsmogelijkheden.
 • Wij werken hybride, je kunt thuis werken en jouw collega’s ontmoeten in ons moderne kantoorpand om samen te werken, te brainstormen en voor creatieve processen.

Interesse of vragen
Wil jij als beleidsadviseur aan de slag bij Zorgverzekeraars Nederland? Stuur ons dan uiterlijk vrijdag 11 februari 2022 een motivatie met CV via de sollicitatiebutton onderaan deze pagina. Wil je eerst meer informatie over de functie? Bel dan met Peter de Braal (senior beleidsadviseur team 1e lijn) bereikbaar via 06-50692022 of Caroline Mulderij (MT lid ZN en verantwoordelijk voor 1e lijn, GGZ en WLZ), bereikbaar via 06-43066538

Voor algemene informatie over de vacature kun je terecht bij ons team HRM via nummer (030) 698 82 88 of per mail via vacature@zn.nl.

Goed om te weten
Als onderdeel van de selectie vragen we een online test in te vullen of om een op  de functiegerichte assessment te doen.

Solliciteren?
Doe dit uiterlijk vrijdag 11 februari 2022 via onderstaande button; voeg jouw motivatie en CV toe.

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

Zorgverzekeraars Nederland zoekt graag zelf haar kandidaten, dus deze vacature is géén uitnodiging tot acquisitie