Beleidsadviseur team WLZ

Het team WLZ van ZN zoekt versterking! Word jij onze nieuwe collega?
Zorgverzekeraars Nederland staat midden in het debat over de ontwikkeling en verbetering van de Nederlandse gezondheidszorg. Samen met de zorgverzekeraars en zorgkantoren werken wij aan kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden. De verschillende teams binnen ZN vervullen hierin met elkaar een belangrijke rol.

De zorgkantoren voeren de Wet langdurige zorg (Wlz) uit. De ontwikkelingen in de langdurige zorg zijn een belangrijk maatschappelijk gegeven en daarmee een actueel thema dat volop in de maatschappelijke en politieke belangstelling staat. Het team Langdurige Zorg van ZN ondersteunt de zorgkantoren om deze ontwikkelingen vorm te geven en behartigt op vele terreinen de belangen van de zorgkantoren. Het team werkt continu nauw samen met de zorgkantoren en stakeholders. Zij kijken daarbij verder dan alleen de langdurige zorg, maar zetten het belang van de verzekerde centraal, over domeinen en zorgstelsels heen.

Belangrijke voorbeelden van thema’s waar wij aan werken aan het verbeteren en toekomstbestendig houden van zorg voor zowel ouderen als mensen met een beperking zijn het stimuleren van eigen regie, preventie, toegang tot zorg, (landelijke) zorginkoopkader, zorgprogramma’s rondom kwaliteit, wachtlijsten,  doelmatigheid en capaciteit verpleegzorg. Andere belangrijke thema’s zijn klantondersteuning, zorg thuis, financiën (zowel de zorg- al de beheerskosten), en verantwoordings- en uitvoeringsvraagstukken. Specifiek voor PGB gaat het om de visie- en beleidsontwikkeling PGB voor zowel ZVW als WLZ en de implementatie van het PGB portaal.

Wie zoeken wij?
Onze beleidsadviseurs in het team Langdurige Zorg werken nauw met elkaar samen en hebben en zijn in de regel direct betrokken bij meerdere beleidsthema’s. Wij zoeken een beleidsadviseur voor gemiddeld 32 – 36 uur per week, die zich in elk geval met het onderwerp PGB als hoofdtaak gaat bezig houden, maar die het ook leuk vindt om ook breder op andere thema’s (binnen het team langdurige zorg of op sectoroverstijgende thema’s) te worden ingezet.

Je bent iemand die wil bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de langdurige zorg en daarbij een duidelijke affiniteit met het thema PGB heeft. Kennis van de WLZ en de ZVW in de context van PGB is daarbij van belang.

Je bent iemand met  ruime werkervaring als senior beleidsadviseur binnen de Wlz en/of Zvw, bij voorkeur heb je ook ervaring met PGB. Je bent gedreven en kunt goed coördineren. Je bent iemand die gemakkelijk contact maakt en weet te verbinden. Je gesprekspartners bevinden zich veelal op seniormanagement- of directieniveau en jij bent in staat om op dit niveau te levellen. Iemand die om weet te gaan met complexe situaties, met veel verschillende betrokkenen en belangen en strategische visie weet je te combineren met tactische uitvoering. Je hebt kennis van beleidsprocessen en inrichting van processen bij (met name) zorgkantoren en budgethouders. Je staat in verbinding met collega’s binnen en buiten je team én onze leden om op samenhangende wijze de PGB visie in beleid te vertalen en in meer algemene zin beleid te ontwikkelen en succesvol tot executie te brengen. Je legt steeds de juiste connectie tussen inhoud en proces. Hierbij is het belangrijk dat je het eigen beleidsterrein overziet en gemakkelijk verbindingen legt met andere beleidsmatige vraagstukken in de Wlz en met PGB in de zorgverzekeringswet.

Wat heb je verder in huis?

 • je hebt naast een relevante opleiding en een academisch denk- en werkniveau
 • je hebt minimaal vijf jaar relevante werkervaring
 • je bent en werkt gestructureerd, resultaatgericht en kunt kaders stellen en projectmatig werken in een complexe omgeving met veelal tegenstrijdige belangen
 • je hebt een stevige persoonlijkheid en bent proactief
 • je bent zowel intern als extern gericht op verbinding, samenwerking en resultaat
 • Je hebt overzicht en een hands-on mentaliteit
 • je hebt uitstekende lobbyvaardigheden
 • je bent analytisch en kunt data vertalen naar informatie
 • Je weet duidelijk te communiceren (mondeling en schriftelijk).  Powerpointvaardigheden zijn daarbij een basisvereiste
 • Je bent organisatie- en omgevingssensitief en hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen

Wie zijn wij?
De branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland (ZN) verenigt zorgverzekeraars en zorgkantoren en behartigt hun gezamenlijke belangen. Samen met onze leden werken wij aan kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden. Wij zoeken de samenwerking met onder andere patiëntenorganisaties, verenigingen van zorgaanbieders en zorgprofessionals en de overheid. ZN ondersteunt zorgverzekeraars door hun belangen effectief te behartigen met collectieve dienstverlening vanuit een gemeenschappelijke visie. ZN staat midden in het debat over de ontwikkeling en verbetering van de Nederlandse gezondheidszorg. Met op dit moment hoog op de agenda: alle actuele en de meer langdurige gevolgen van de COVID-19 crisis. De verschillende teams binnen onze organisatie vervullen hierin een belangrijke rol. De kernwaarden verbinden, vertrouwen en vernieuwen zijn belangrijk voor ZN en haar medewerkers. Bij ZN zijn ongeveer 95 mensen in dienst.

Ons aanbod
Wij bieden een collegiale en dynamische werkomgeving met ruimte om jezelf te ontwikkelen. Wij hebben een open en informele cultuur, met veel aandacht voor de balans tussen werk en privé. We hanteren een platte organisatiestructuur met korte lijnen.

ZN heeft onlangs het hybride werken geïntroduceerd, waardoor zowel het werken op kantoor, als het thuiswerken uitstekend gefaciliteerd wordt. We zijn goed bereikbaar met fiets, auto en OV en beschikken over een onlangs opnieuw ingericht gebouw gericht op ontmoeten, in het groen aan de rand van Zeist.

 

Verder mag je rekenen op:

 • Een salaris tussen € 3.560 en 6.336  bruto per maand, bij een fulltime dienstverband. Je exacte salaris bepalen we aan de hand van opleiding en ervaring. Je begint met een jaarcontract, daarna is bij goed functioneren verlenging of omzetting naar onbepaalde tijd mogelijk.
 • Een uitstekend pakket primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, inclusief een meerkeuzesysteem om daar voor een deel zelf invulling aan te geven. Denk bijvoorbeeld aan een goede pensioen- en reiskostenregeling en minimaal 24,5 vakantiedagen (bij een fulltime dienstverband). Werk je liever meer dan 36 uur per week? Dan bouw je extra dagen op.
 • Fijne collega’s en een prima bereikbare werkplek midden in de bossen van Zeist. ZN werkt hybride, zowel werken op kantoor, als het werken elders en thuis. Ons kantoor in Zeist is met name een plek om elkaar te ontmoeten en samen te werken.

Hebben we je interesse gewekt?
Wil jij als beleidsadviseur WLZ aan de slag bij Zorgverzekeraars Nederland? Stuur ons dan uiterlijk vrijdag 31 december 2021 een motivatie met CV via de sollicitatiebutton onderaan deze pagina. Wil je eerst meer informatie over de functie? Bel dan met Caroline Mulderij (manager Wlz – 1e lijn – GGZ) 06 43 06 65 38 of met Wim Ankersmit (senior beleidsadviseur) 06 43 13 59 77.

Voor algemene informatie over de vacature kun je terecht bij ons team HRM via nummer (030) 698 82 88 of per mail via vacature@zn.nl.

Goed om te weten
Het kan zijn dat we je als onderdeel van de selectie vragen een online test in te vullen of om een op  de functie gerichte, assessment te doen.

Solliciteren?
Doe dit uiterlijk vrijdag 31 december 2021  via onderstaande button; voeg jouw motivatie en CV toe.

Zorgverzekeraars Nederland zoekt graag zelf haar kandidaten, dus deze vacature is géén uitnodiging tot acquisitie