Beleidsadviseurs Dure Geneesmiddelen

Wil jij als beleidsadviseur dure geneesmiddelen ons team komen versterken en een bijdrage leveren aan zowel gepast gebruik als de beheersing van de kosten van dure specialistische geneesmiddelen in Nederland?

Zorgverzekeraars Nederland zoekt voor het team Dure Geneesmiddelen (DGM) twee medisch inhoudelijke kandidaten voor de functies:

 • Beleidsadviseur DGM
 • Beleidsadviseur DGM met als specifieke rol voorzitter Commissie Beoordeling Add-on Geneesmiddelen (CieBAG)

Zorgverzekeraars zijn er zich van bewust dat door de sterk stijgende kosten van specialistische geneesmiddelen versterking van het team DGM nodig is om ook in de toekomst de zorg betaalbaar te houden.

Als beleidsadviseur werk je samen met het team en de zorgverzekeraars aan de beheerste toelating van specialistische geneesmiddelen tot het verzekerde pakket en het bevorderen van gepast gebruik ervan in het veld. Je bent hierbij een centrale schakel. Het is onder andere de taak van de zorgverzekeraars om zorg (en geneesmiddelen) te toetsen aan de stand van wetenschap en praktijk, hetgeen door de CieBAG wordt opgepakt. Daarnaast speelt het team een rol in het inregelen van het declaratieverkeer van specialistische geneesmiddelen en de aanvraag van declaratietitels bij de NZa.

Daarnaast trekken zorgverzekeraars steeds meer gezamenlijk op om de komst van nieuwe, complexe therapieën en de daarmee gemoeide uitdagingen in goede banen te leiden. Bijvoorbeeld t.a.v. de ontwikkelingen rondom moleculaire diagnostiek bij dure therapieën, de beoordeling van de effectiviteit en kosteneffectiviteit van nieuwe oncologische geneesmiddelen of de ontwikkeling van een visie op de inzet van geneesmiddelen registraties om de inzet van dure geneesmiddelen te verbeteren.

Je bent hierbij aanspreekpunt voor externe partijen (VWS, ZINL, NZa, wetenschappelijke verenigingen en andere brancheorganisaties) en vertegenwoordigt de zorgverzekeraars in externe overleggen over inhoudelijke thema’s rond specialistische geneesmiddelen. Je adviseert de interne collega’s van het team en bereidt samen met de zorgverzekeraars standpunten voor vanuit je expertise. Je draagt bij aan de visieontwikkeling op dit dossier en aan het ontwikkelen van bijbehorende strategieën.

Je werkzaamheden bestaan uit:

 • Het inbrengen van jouw medisch inhoudelijke expertise en kennis om projecten en initiatieven binnen het DGM veld te beoordelen en tot een succes te maken samen met collega’s die vanuit economisch perspectief kijken. Bijvoorbeeld het opzetten van initiatieven met ziekenhuizen om over- en onderbehandeling met dure geneesmiddelen te minimaliseren.  
 • Expertise inbrengen vanuit de medische inhoud en kennis van wet- en regelgeving bij de ontwikkeling van visie en beleid op dossiers waar verzekeraars samen optrekken onder de vlag van ZN. Hierin werk je samen met een multidisciplinair team binnen ZN en de verzekeraars. Bijvoorbeeld een visie ontwikkelen op hoe de gen- en celtherapieën op een goede manier beoordeeld, ingezet en bekostigd moeten worden.
 • Het vertegenwoordigen van de verzekeraars bij overleggen en projecten met andere stakeholders (VWS, Zorginstituut, NZa, FMS, NVZ, NFU, PF).

Voorzitter CieBAG
Als beleidsadviseur DGM met als specifieke rol voorzitter van de CieBag heb je een belangrijke en zichtbare rol in het zorgverzekeringslandschap van Nederland. In deze commissie duiden de medisch adviseurs en apothekers van zorgverzekeraars gezamenlijk de stand van de wetenschap en praktijk van nieuwe add-on geneesmiddelen en indicatie-uitbreidingen. Daarnaast coördineer je het proces van add-on aanvragen  en verwerking daarvan in de G-Standaard van Z-Index. Je bent het aanspreekpunt voor alle betrokken stakeholders op dat vlak. In je rol als voorzitter ben je actief betrokken bij de voorbereiding van de vergadering en verantwoordelijk voor een efficiënte vormgeving van de interne processen. Hierbij wordt je ondersteund door een beleidsondersteuner.

Beleidsadviseur DGM
In deze rol werk je zowel vraag-gestuurd als beleidsinitiërend. Je hebt een aanzienlijke vrijheid en daarmee ook verantwoordelijkheid voor het agenderen van onderwerpen die nu en in de toekomst relevant zijn. In deze rol versterk je het strategisch vermogen van het team DGM. Waar nodig ben je bereid om de voorzitter van de CieBAG te vervangen.

Jouw profiel
Je bent geïnspireerd door de uitdagende ontwikkelingen in de gezondheidszorg, zoals de uitdaging om de groei van de zorguitgaven te beperken, hoe we zinnig, zuinig en eerlijk met premiegeld omgaan om de solidariteit in het stelsel te behouden.

Door je medische achtergrond en inzicht (kennis en inlevingsvermogen) kun je de vertaalslag maken van de (medische) praktijk naar beleid en vice versa.  

Deze soft skills heb jij in huis

 • Stevige persoonlijkheid
 • Verbindende teamspeler die graag samen tot resultaten komt
 • Zelfstartend en zelforganiserend vermogen, resultaatgericht
 • Politiek en bestuurlijk sensitief
 • Sterk in stakeholdermanagement; je weet mensen op inhoud en proces mee te nemen
 • Als voorzitter van de CieBAG ben je gestructureerd, verbindend, effectief en besluitvaardig
 • Aantoonbare drive om de zorg in Nederland te verbeteren

Deze hard skills breng je mee

 • Een opleiding als apotheker, arts of een biomedische opleiding
 • Medisch inhoudelijke werkervaring op het DGM dossier
 • Aantoonbare ervaring met de beleidsmatige kant van de zorg, het zorgstelsel en meer specifiek DGM
 • Je bent in staat om medisch inhoudelijke informatie snel tot je te nemen en dit op waarde te kunnen schatten
 • Sterke powerpoint skills/ maken van visuals is een pré
 • Ervaring met projectmatig werken is een pré

Over het team Dure Geneesmiddelen
Het team Dure Geneesmiddelen bestaat nu in totaal uit 6 collega’s: de Programmanager, twee beleidsadviseurs, een strategisch inkoper, een beleidsondersteuner en een adviseur public affairs. Omdat ZN een grote verantwoordelijkheid en ambitie heeft op dit snel ontwikkelende dossier wordt het team uitgebreid om onze doelen waar te maken.

Over ZN
De branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland (ZN) verenigt zorgverzekeraars en zorgkantoren en behartigt hun gezamenlijke belangen. Samen met haar leden werkt ze aan kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden.

ZN zoekt en heeft intensieve samenwerking met o.a. patiëntenorganisaties, verenigingen van zorgaanbieders en zorgprofessionals en de overheid. ZN ondersteunt zorgverzekeraars door hun belangen effectief te behartigen met collectieve dienstverlening vanuit een gemeenschappelijke visie. ZN staat midden in het debat over de ontwikkeling, verbetering en betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg.

De verschillende teams binnen ZN vervullen hierin een belangrijke rol. De kernwaarden ‘verbinden, vertrouwen en vernieuwen’ zijn belangrijk voor ZN en haar 95 medewerkers. De cultuur is zeer collegiaal, informeel, gedreven en plezierig. Hier lees je de meer over de ambities van ZN voor de komende jaren.

Wat bieden wij jou?

 • Wij bieden een collegiale, informele en dynamische en hybride werkomgeving met ruimte om jezelf te ontwikkelen vanuit ons moderne, transparante gebouw in het groen aan de rand van Zeist. Ons kantoorpand is goed bereikbaar met auto en OV. Er is een platte organisatiestructuur en de lijnen zijn kort.
 • Een uitstekend pakket primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, inclusief een meerkeuzesysteem om daar voor een deel zelf invulling aan te geven. Denk bijvoorbeeld aan een goede pensioen- en reiskostenregeling en minimaal 24,5 vakantiedagen. Een salaris tussen 5.086 en 7.251 euro bruto per maand op fulltime basis, afhankelijk van je ervaring.
 • Ruime opleidingsmogelijkheden.
 • Wij werken hybride, je kunt thuis werken en jouw collega’s ontmoeten in ons moderne kantoorpand om samen te werken en te brainstormen.​ Dit is meer een eis dan een aanbod.

Interesse of vragen?
Wil jij als Beleidsadviseur DGM  aan de slag bij Zorgverzekeraars Nederland? Stuur ons dan uiterlijk vrijdag 28 januari 2022 een motivatie met CV via de sollicitatiebutton onderaan deze pagina. Laat in je motivatie duidelijk blijken op welke van de twee rollen jij wilt solliciteren. Wil je eerst meer informatie over de functie? Bel dan met Cyrille de Jong (manager team MSZ) 06 4208 77 55.

Voor algemene informatie over de vacature kun je terecht bij ons team HRM via nummer (030) 698 82 88 of per mail via vacature@zn.nl.

Zorgverzekeraars Nederland zoekt graag zelf haar kandidaten, dus deze vacature is géén uitnodiging tot acquisitie