Senior Beleidsadviseur team Kwaliteit

Zorgverzekeraars Nederland staat midden in het debat over de ontwikkeling en verbetering van de Nederlandse gezondheidszorg. Samen met de zorgverzekeraars en zorgkantoren werken wij aan kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden. De verschillende teams binnen ZN vervullen hierin met elkaar een belangrijke rol.

Het team Kwaliteit richt zich in nauwe samenwerking met onze leden op het verbeteren van de kwaliteit van zorg in alle zorgsectoren door met het veld afspraken te maken over beschikbaarheid en transparantie van betekenisvolle kwaliteitsinformatie. Dit betreft het landelijk inrichten en aanjagen van afspraken over de ontwikkeling en uitwisseling van betekenisvolle kwaliteitsinformatie.Het team werkt nauw samen met zorgverzekeraars en stakeholders aan waardegedreven zorg die er voor de patiënt toe doet. Zo is het team betrokken bij landelijke programma’s en initiatieven zoals de Transparantiekalender, het Programma Uitkomstgerichte Zorg, Zorgevaluatie en gepast gebruik (ZE&GG), Linnean, ZorgkaartNL, Health-RI en de inrichting van regie op kwaliteitsregistraties en dataverwerkingsprocessen. Ook faciliteren we onderzoek met declaratiedata, gericht op het verkrijgen van zicht op verbeterpotentieel in de zorg.

Het team is goed geëquipeerd, samengesteld uit vier adviseurs met een diverse achtergrond en expertise. De Senior Adviseur is binnen ZN met name gericht op strategische belangrijke en complexe onderwerpen en bewaakt binnen het team de integrale benadering, de externe oriëntatie en de Ambitie 2025. Je bent in deze rol dus een trekker en inspirator van het team, neemt het voortouw in visievorming en vernieuwing, je hebt binnen het team een eigen takenpakket, en bent zowel binnen ZN alsook naar buiten het gezicht van het team.

Wie zoeken wij?
Jij hebt een hoog ambitieniveau, met aantoonbare drive om kwaliteit van zorg voor de patiënt/verzekerde, vanuit de rol van verzekeraars in het zorgstelsel, te verankeren en verbeteren. Je hebt een goede staat van dienst binnen het domein van kwaliteit in de zorg. Dit blijkt bijvoorbeeld uit je huidige functie, je opleiding, wetenschappelijk werk en/of publicaties. Je neemt een eigen netwerk mee. Door onze gesprekspartners in het veld wordt je herkend en gekend als iemand met verstand van zaken op dit terrein. Je bent bedreven in het beïnvloeden van strategische beleidsvorming in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving.

Verwacht wordt dat je samen met het team de agenda uitbouwt over de diverse zorgsoorten zoals Medisch Specialistische Zorg, Geestelijke Gezondheids Zorg, Eerste lijn, de Wet Langdurige Zorg  en kernthema’s waaronder indicatoren, patiëntmetingen, kwaliteitsregistraties en waarde gedreven zorgdata. Je brengt een passend expertisegebied mee dat aanvullend en daarmee versterkend is voor het team kwaliteit. Als senior ben je een inspirator en iemand die impact wil maken op de gestelde doelen. Voor de teamleden ben je een gewaardeerde sparringpartner en coach. Daarnaast verbind je waar nodig de aandachtsgebieden van de andere teams binnen onze organisatie. Je hebt proactief contact met externe relaties en richt je op een optimale belangenbehartiging van de leden van ZN. Daarbij gaat het primair om realiseren van kwaliteits- en doelmatigheidsverbetering van de zorg.

Wat heb je verder in huis?

  • Voor deze functie is een academisch werk- en denkniveau vereist.
  • Je hebt een medische/zorginhoudelijke achtergrond, eventueel ben je daarin gepromoveerd.
  • Je hebt aantoonbare ervaring met kwaliteitsverbetering binnen de zorg en een bewezen trackrecord en relevant netwerk in dit werkveld.
  • Je bent organisatie- en omgevingssensitief, hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en bent bedreven in het creëren van draagvlak bij stakeholders.
  • Je hebt een stevige persoonlijkheid en drive, je bent enthousiasmerend en proactief.
  • Je kunt goed samenwerken en bent een echte teamspeler. Daarbij houd je overzicht, communiceert consequent en geeft sturing zodat de teamdoelen worden behaald.
  • Je kunt jezelf en het team goed profileren . Als senior van het team ben je in staat voorop te gaan, maar ook om teamleden in hun kracht te zetten.

Wie zijn wij?
De branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland (ZN) verenigt zorgverzekeraars en zorgkantoren en behartigt hun gezamenlijke belangen. Samen met onze leden werken wij aan kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden. Wij zoeken de samenwerking met onder andere patiëntenorganisaties, verenigingen van zorgaanbieders en zorgprofessionals en de overheid. ZN ondersteunt zorgverzekeraars door hun belangen effectief te behartigen met collectieve dienstverlening vanuit een gemeenschappelijke visie. ZN staat midden in het debat over de ontwikkeling en verbetering van de Nederlandse gezondheidszorg. Met dit jaar hoog op de agenda: alle actuele en de meer langdurige gevolgen van de COVID-19 crisis. De verschillende teams binnen onze organisatie vervullen hierin een belangrijke rol. De kernwaarden verbinden, vertrouwen en vernieuwen zijn belangrijk voor ZN en haar medewerkers. Bij ZN zijn ongeveer 95 mensen in dienst.

Ons aanbod
Het gaat om een dienstverband van 32 uur per week – 36 uur is bespreekbaar. Ons kantoor is goed bereikbaar met fiets, auto en OV. Wij bieden een collegiale en dynamische werkomgeving met ruimte om jezelf te ontwikkelen in een modern ingericht gebouw gericht op ontmoeten, in het groen aan de rand van Zeist. Wij hebben een open en informele cultuur, een platte organisatiestructuur met korte lijnen.

Verder mag je rekenen op:

  • Een salaris tussen € 4.085,00 en € 7.081,00 bruto per maand, plus vakantiegeld en dertiende maand, bij een fulltime dienstverband (36 uur per week). Je exacte salaris bepalen we aan de hand van opleiding en ervaring. Je begint met een jaarcontract, daarna is bij goed functioneren verlenging of omzetting naar onbepaalde tijd mogelijk.
  • Een uitstekend pakket primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, inclusief een meerkeuzesysteem om daar voor een deel zelf invulling aan te geven. Denk bijvoorbeeld aan een goede pensioen- en reiskostenregeling en minimaal 24,5 vakantiedagen (bij een fulltime dienstverband).
  • Fijne collega’s en een prima bereikbare kantoorwerkplek midden in de bossen van Zeist. We werken gedurende COVID-19 vanaf huis. ZN faciliteert dit uitstekend. Wanneer het rondom COVID-19 veilig is kun je jouw collega’s ontmoeten in ons moderne kantoorpand om samen te werken, te brainstormen en voor andere creatieve processen.​

Hebben we je interesse gewekt?
Wil jij als senior beleidsadviseur bij het team Kwaliteit aan de slag bij Zorgverzekeraars Nederland? Stuur ons dan uiterlijk woensdag 17 maart 2021 een motivatie met CV via de sollicitatiebutton onderaan deze pagina. Wil je eerst meer informatie over de functie? Bel dan met Nicolette van Haastrecht manager Zorg 06 111 27 745 of met Jan Reitsma Beleidsadviseur team Kwaliteit 06 44081754. Verder vind je ook informatie in het functieprofiel ‘ senior-beleidsadviseur’ en de bijbehorende competenties.

Voor algemene informatie over de vacature kun je terecht bij ons team HRM via nummer (030) 698 82 88 of per mail via vacature@zn.nl.

Goed om te weten
Het kan zijn dat we je als onderdeel van de selectie vragen een online test in te vullen of om een op de functie gerichte, assessment te doen.

Solliciteren?
Doe dit uiterlijk woensdag 17 maart 2021 via onderstaande button; voeg jouw motivatie en CV toe.

Zorgverzekeraars Nederland zoekt graag zelf haar kandidaten, dus deze vacature is géén uitnodiging tot acquisitie