Strategisch adviseur

Ben jij als geen ander in staat om de blik van buiten naar binnen te brengen en visa versa? Ben je een conceptuele denker die geprezen wordt om je frisse kijk op zaken? En weet jij met een goed onderbouwd verhaal nieuwe initiatieven binnen de organisatie te ontplooien?

Dan zoeken wij jou!

Zorgverzekeraars Nederland zoekt een resultaatgerichte strategisch adviseur die enerzijds de integraliteit van de strategie borgt en anderzijds een vernieuwende blik brengt om de maatschappelijke rol van ZN te versterken.

ZN heeft voor de komende jaren een strategische werkagenda opgesteld, om daarmee haar inzet op belangrijke maatschappelijke thema’s te bepalen. Dit gaat overwegend over zorginhoudelijk onderwerpen zoals passende zorg, ouderenzorg en preventie, maar ook over digitalisering, alsook over een gelijk speelveld voor zorgverzekeraars en de financiering van de zorg.

Afbeelding: strategische werkagenda ZN
Afbeelding: strategische werkagenda ZN


Als strategisch adviseur sta je voor de uitdaging om de verdieping en inhoudelijke verbinding en versnelling op bovengenoemde thema’s te helpen bewerkstelligen. Daarnaast draag je zorg voor het actueel houden van de strategische agenda over de jaren heen door onderwerpen hieraan toe te voegen dan wel af te laten vallen. Vanuit je rol draag je bij aan het uitzetten van de lijnen en coördineren van de strategische prioriteiten in relatie tot het jaarplan van ZN. Ook draag je bij aan het formuleren van de branche-inzet met betrekking tot de te maken landelijke afspraken met VWS en veldpartijen in de zorg. Je werkt in opdracht van de directie en in nauwe samenwerking met de MT-leden van ZN. Je bent zelfstartend, hands-on en resultaatgericht. Je bent in staat om op deelonderwerpen een bijdrage te leveren aan beleidsvorming en beleidsvoorbereiding.

Je (dagelijkse) werkzaamheden bestaan uit

 • De integraliteit en samenhang van ZN brede thema’s strategisch/ inhoudelijk coördineren en tot inhoudelijke standpunten/visie komen. Jij houdt de strategische agenda actueel. Hierbij moet je actief gebruik maken van de aanwezige kennis binnen de beleidsteams en het netwerk binnen ZN.  Ook betrek je nadrukkelijk externe en internationale bronnen/inzichten op relevante thema’s.
 • Aansturen op het maken van c.q. zorgen dat gebruik gemaakt wordt van bestaande analyserapportages van macro economische en internationale data. Op basis van deze data weet jij input aan te leveren voor overstijgende strategische thema’s als hoofdlijnenakkoorden, passende zorg, preventie, zorgtransformatie en digitalisering. Je stemt hierover af met de projectleiders en trekkers van de verschillende werkagenda-onderwerpen.
 • Daar waar mogelijk kun jij stimuleren dat beleidsvoornemens ook voorzien worden van kwantitatieve onderbouwing/effectrapportages.
 • Je kunt gesprekspartner zijn op zorginhoudelijke thema’s op alle relevante niveaus.
 • Je bent een kei in het samenwerken met o.a. managers,  senior adviseurs en projectleiders/trekkers  om de inhoud en het proces op elkaar aan te laten sluiten. Waar nodig ondersteun je de projectleiders/trekkers in de uitwerking van hun opdracht.
 • Initiëren, stimuleren en optimaliseren van de samenwerking en kennisdeling binnen en tussen afdelingen en binnen de vereniging hoort ook bij jouw rol.
 • Het adviseren en voorbereiden van besluit- en visievorming voor de bestuurscommissies en het ZN bestuur in nauw overleg met de directie.
 • Samen met de bestuurssecretaris ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke agenda van het beleidsoverleg, en borg jij dat het beleidsoverleg ook bijdraagt aan de realisatie van de strategische werkagenda.

Jouw profiel
Je hebt minimaal 10 jaar (bestuurlijke) ervaring met strategische zorgvraagstukken en de implementatie daarvan. Je ben inspirerend voor je collega’s en je stakeholders door je manier van denken en de (creatieve) oplossingen die je aandraagt. Doordat je actief bent in het complexe stakeholderveld en de ervaring die je meebrengt heb je een vooruitziende blik. Je ziet trends en ontwikkelingen. Je hebt een heldere overstijgende visie op ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg, zowel op inhoud alsook op de organisatie en de financiering ervan. Hierop weet jij te anticiperen. Mensen omschrijven jou als verbindend op zowel de inhoud als de relatie en vinden het prettig om met je samen te werken, niet vanuit je positie maar vanwege je manier van werken. Je straalt gezag uit en bent diplomatiek waar nodig. Door je stevige persoonlijkheid weet jij tot het hoogste bestuursniveau te levellen. Je hebt oog voor de reputatie van ZN en je werkt nauw samen met zowel de betrokken interne ZN collega’s, alsook met de direct betrokkenen vanuit de leden van ZN. Jouw succes is vooral ontleend aan een vruchtbare interne samenwerking met alle betrokkenen en geledingen binnen ZN.

Deze soft skills heb jij in huis

 • Organisatie- en omgevingssensitief en weet op verschillende hoogste bestuursniveau te schakelen. Je hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en bent bedreven in het creëren van draagvlak bij stakeholders;
 • Uitstekende organisatorische en communicatieve (in woord en geschrift) vaardigheden. Ervaring met het opbouwen en uitvoeren van een strategische onderhandelingsagenda is een pré;
 • Stevige persoonlijkheid, drive, enthousiasmerend en proactief;
 • Aantoonbare ervaring met leiderschap, bij voorkeur in een grotere complexe zorg gerelateerde context;
 • Het vermogen om te kunnen gaan met bestuurlijke of politieke weerstand.

Deze hard skills breng jij mee

 • Academisch werk- en denkniveau. Goed ontwikkeld abstract analytisch vermogen, het vermogen om complexe vraagstukken tot de kern terug te brengen.
 • Bedreven in het geven van mondelinge presentaties op bestuursniveau en in het maken van piramidaal opgebouwde heldere verhaallijnen en visuals in Power Point.
 • Brede werkinhoudelijke achtergrond, werkervaring in de (strategische) consultancy is een pré.

De strategisch adviseur rapporteert rechtstreeks aan en stemt inhoudelijk af met het tweekoppige directieteam van ZN, en zal functioneel onderdeel gaan uitmaken van het team Corporate Affairs. We zien de rol nadrukkelijk ook als een “vrije” rol, om zo ook de ruimte te creëren die nodig is om deze baan tot een succes te maken.

Over het team Corporate Affairs
Het team Corporate Affairs bestaat uit twee inhoudelijk pilaren (1) communicatie en (2) strategie & bestuursstaf/secretariaat. In het team zitten 4 collega’s communicatie, 2 directie-adviseurs, 1 senior public affairs en drie secretaresses.

Over ZN
De branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland (ZN) verenigt zorgverzekeraars en zorgkantoren en behartigt hun gezamenlijke belangen. Samen met haar leden werkt ze aan kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden.

ZN zoekt en heeft intensieve samenwerking met o.a. patiëntenorganisaties, verenigingen van zorgaanbieders en zorgprofessionals en de overheid. ZN ondersteunt zorgverzekeraars door hun belangen effectief te behartigen met collectieve dienstverlening vanuit een gemeenschappelijke visie. ZN staat midden in het debat over de ontwikkeling, verbetering en betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg.

De verschillende teams binnen ZN vervullen hierin een belangrijke rol. De kernwaarden ‘verbinden, vertrouwen en vernieuwen’ zijn belangrijk voor ZN en haar 95 medewerkers. De cultuur is zeer collegiaal, informeel, gedreven en plezierig. Hier lees je de meer over de ambities van ZN voor de komende jaren.

Wat bieden wij jou?

 • Het gaat bij deze vacature om in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor een jaar; voor 36 uur per week. Bij goed functioneren is op termijn een dienstverband voor onbepaalde tijd mogelijk.
 • Wij bieden een collegiale, informele en dynamische en hybride werkomgeving met ruimte om jezelf te ontwikkelen vanuit ons moderne, transparante gebouw in het groen aan de rand van Zeist. Ons kantoorpand is goed bereikbaar met auto en OV. Er is een platte organisatiestructuur en de lijnen zijn kort.
 • Een uitstekend pakket primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, inclusief een meerkeuzesysteem om daar voor een deel zelf invulling aan te geven. Denk bijvoorbeeld aan een goede pensioen- en reiskostenregeling en minimaal 24,5 vakantiedagen. Een voorlopige salarisindicatie 5.086 – 8.087  bruto per maand op fulltime basis, afhankelijk van je ervaring.
 • Er zijn ruime opleidingsmogelijkheden.
 • Wij werken hybride, je kunt thuis werken en jouw collega’s ontmoeten in ons moderne kantoorpand om samen te werken, te brainstormen en voor creatieve processen.

Interesse of vragen
Wil jij als strategisch adviseur aan de slag bij Zorgverzekeraars Nederland? Stuur ons dan uiterlijk vrijdag 14 januari 2022 een motivatie met CV via de sollicitatiebutton onderaan deze pagina. Wil je eerst meer informatie over de functie? Bel dan met Frank Janssen (Manager Corporate Affairs a.i.) bereikbaar via 06 53 17 05 70 of Wout Adema (Directie ZN ), bereikbaar op 4, 5 en 6 januari 2022 van 16.30 tot 17.30 uur via 06- 537 19 636.

Voor algemene informatie over de vacature kun je terecht bij ons team HRM via nummer (030) 698 82 88 of per mail via vacature@zn.nl.

Goed om te weten

 • Het kan zijn dat we je als onderdeel van de selectie vragen een op  de functiegerichte assessment en/of business case te doen.
 • Solliciteren?
  Doe dit uiterlijk vrijdag 14 januari 2022 via onderstaande button; voeg jouw motivatie en CV toe.

 

Zorgverzekeraars Nederland zoekt graag zelf haar kandidaten, dus deze vacature is géén uitnodiging tot acquisitie