Reageer uiterlijk op: 08-01-2023

Beleidsadviseur team Fraudebeheersing

Het team Fraudebeheersing van ZN zoekt versterking. Word jij onze nieuwe collega?
De werving en selectie voor deze vacature is uitbesteed aan Partzorg.

Hangmappen en ordner met paperassen

Zorgverzekeraars Nederland staat midden in het debat over de ontwikkeling en verbetering van de Nederlandse gezondheidszorg. Samen met de zorgverzekeraars en zorgkantoren werken wij aan kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden. Wij zetten ons in voor toegang tot duurzame zorg en een gezonder leven voor iedereen. De verschillende teams binnen ZN vervullen hierin met elkaar een belangrijke rol.

Zorggeld moet aan zorg besteed worden. Fraude is ontoelaatbaar. Daarom werken zorgverzekeraars hard aan het voorkomen en stoppen van fraude. Het team Fraudebeheersing van ZN zorgt samen met medewerkers van zorgverzekeraars en zorgkantoren voor een zo goed mogelijke samenwerking op het gebied van fraudebeheersing. Het gaat hierbij om zowel het beleidsmatig samenwerken met elkaar en andere partijen in de keten zoals NZa, IGJ, VNG en opsporingsdiensten, als om de operationele samenwerking (fraudeonderzoeken, informatie-uitwisseling en richtlijnen). Hierbij zorgen de betrokken partijen ervoor dat er zo min mogelijk fraudemogelijkheden zijn en dat eventuele gepleegde fraude wordt opgespoord en teruggevorderd.

Team Fraudebeheersing
In het team Fraudebeheersing heb je straks drie directe collega’s: een beleidsadviseur, een gedetacheerd operationeel medewerker en een ondersteunende secretaresse. Ons team werkt zeer zelfstandig en bepaalt onderling welke taken wanneer worden opgepakt, hoe en door wie. Teamleden zijn veelal zelfstandig aan de slag met projecten en taken die zij vaak in afstemming met zorgverzekeraars en/of ketenpartners oppakken. We streven er hierbij naar de taakverdeling zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de kwaliteiten én voorkeuren van de collega’s. We voelen ons allemaal verantwoordelijk voor het gezamenlijk eindresultaat en ondersteunen elkaar dus ook waar dat nuttig is. Tot slot hebben we, uiteraard, ook nadrukkelijk oog voor elkaar als personen.

Wie zoeken wij?
Voor ons team Fraudebeheersing zoeken wij een beleidsadviseur (m/v) voor 32-36 uur per week. Je bent iemand die bekend is met fraudebeheersing. Vanuit de strategische doelen van ZN zorg je voor een goede samenwerking met ketenpartners en ontwikkel je beleid, instrumenten en werkwijzen waarmee zorgverzekeraars en andere ketenpartijen fraude beter kunnen voorkomen en tegengaan. Daarnaast draag je bij aan input voor nieuwe effectieve wet- en regelgeving. Je volgt relevante ontwikkelingen op het terrein van fraudebeheersing in de zorg. Samen met je collega’s ondersteun je diverse uitvoeringsactiviteiten van en met onze leden. In de praktijk betekent dit dat je overleg voert met zorgverzekeraars en andere (keten)partijen, zelf overleggen organiseert, voorbereidt en voorzit. Ook lees je documenten zoals wetsvoorstellen of Kamerstukken en verwoord je informatie en standpunten zo goed mogelijk, zowel op papier (notities, mails) als mondeling (overleggen, presentaties).

Daarnaast spreekt onze Ambitie 2025 jou aan. Ben je verder ook nog flexibel en voel je je verantwoordelijk voor het resultaat, sluit dit op hoofdlijnen bij jou aan, dan ben jij mogelijk onze nieuwe collega.

Meer weten en solliciteren
Meer informatie over de deze vacature vind je op de website van Partzorg. Je kunt hier ook direct solliciteren. Dit kan tot 8 januari 2024. Wil je eerst meer informatie over de functie? Bel dan met Marcel Kommer (beleidsadviseur) 06 – 533 78 579 of met Cyrille de Jong (manager) 06-420 87 755.

Zorgverzekeraars Nederland zoekt graag zelf haar kandidaten, dus deze vacature is géén uitnodiging tot acquisitie.