Reageer uiterlijk op: 17-07-2023

Senior adviseur kwaliteit-passende zorg

Het team Kwaliteit van ZN zoekt versterking! Word jij onze nieuwe collega?

Zorgverzekeraars Nederland staat midden in het debat over de ontwikkeling en verbetering van de Nederlandse gezondheidszorg. Samen met de zorgverzekeraars en zorgkantoren werken wij aan kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden. Wij zetten ons in voor toegang tot duurzame zorg en een gezonder leven voor iedereen. De verschillende teams binnen ZN vervullen hierin met elkaar een belangrijke rol.
ZN heeft een intensieve samenwerking met o.a. patiëntenorganisaties, verenigingen van zorgaanbieders en zorgprofessionals en de overheid. ZN ondersteunt zorgverzekeraars door hun belangen effectief te behartigen met collectieve dienstverlening vanuit een gemeenschappelijke visie. Daarin zijn de ZN strategische thema’s en de afspraken voortvloeiend uit bestuurlijke afspraken, zoals IZA, WOZO en GALA richtinggevend voor de teams binnen onze organisatie.
ZN is een platte organisatie. De cultuur is collegiaal, informeel, gedreven en plezierig. De Ambitie 2025 (Ambitie 2025)met kernwaarden verbinden, vertrouwen en vernieuwen zijn belangrijk voor ZN en haar 115 medewerkers.

ZN werkt met verschillende type teams. De reguliere teams zijn veelal gericht op de domeinen in de zorg zoals bijvoorbeeld MSZ, 1ste lijn, GGZ maar ook kwaliteit. Daarnaast zijn er veelal kleinere (projectmatige) teams die zich richten op onze strategische prioriteiten zoals bijvoorbeeld Passende zorg, Acute zorg, Gelijk speelveld, Vitaal ouder worden. De meeste reguliere teams hebben een senior beleidsadviseur, zij bewaken binnen hun team de integrale benadering en de brede de externe oriëntatie(leden en stakeholders). De teams worden aangestuurd door twee managers. Gezien alle externe en interne ontwikkelingen vindt er op dit moment een heroriëntatie plaats op deze besturingsfilosofie.

Team Kwaliteit
Het team Kwaliteit richt zich in nauwe samenwerking met de leden en stakeholders op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en passende zorg in alle zorgsectoren. Er zijn verschillende portefeuillehouders vanuit de leden betrokken op de onderwerpen waaraan het team kwaliteit -passende zorg werkt.
Het team is betrokken bij landelijke programma’s en initiatieven zoals Passende Zorg (o.a. pakketagenda en pakketbeheer), de Transparantiekalender(Zorginzicht) , Uitkomstgerichte Zorg (Kennisplatform Uitkomstgerichte Zorg | Kennisplatform Uitkomstgerichte Zorg)Zorgevaluatie en gepast gebruik (ZE&GG). Aandachtspunt is de aanpassing van de governance van deze programma’s en initiatieven; hiervoor is bij VWS een kwartiermaker aangesteld met wie nauwe relaties belangrijk zijn. Ook de landelijke regie op en ZN-financiering van kwaliteitsregistraties en hun dataverwerkingsprocessen valt binnen de scope van het team (Shared Service Center Data Governance (SSC-DG). Een ander teamspeerpunt is het stimuleren van onderzoek met declaratiedata, gericht op het verkrijgen van zicht op verbeterpotentieel in de zorg.

In het team werken vijf (beleids-)adviseurs en een projectmedewerker. Aandachtspunt is ontwikkeling van een model/werkwijze dat passend is bij de landelijke ontwikkelingen, de beoogde reikwijdte over de gehele zorg (focus is nu primair MSZ) en de vraagstelling van onze leden.

Wie zoeken wij – wat is de uitdaging?
Als Senior Adviseur Kwaliteit – Passende Zorg ben je de trekker en inspirator van team Kwaliteit en richt je je op de daarbij passende strategische onderwerpen. Daartoe bewaak en bevorder je binnen het team en in nauwe samenwerking met de leden de integrale benadering, de externe oriëntatie en de visie op kwaliteit.
Door alle ontwikkelingen in de buitenwereld en de te verwachten geactualiseerde besturingsfilosofie van ZN vragen wij iemand die het verschil wil maken. Een opbouwend, kritische en proactieve professional die samen met het team, onze organisatie en de leden aan de slag gaat.
De opdracht voor de senior is om extern de resultaatgerichtheid en reikwijdte over het geheel van de zorg (Zvw en Wlz) bij genoemde ontwikkelingen aan te jagen en stimuleren. De interne opdracht is de eigen organisatie (bureau en vereniging) hierop beter aan te laten sluiten.

Samen met het team bouw je dus aan een samenhangende agenda over de diverse zorgsoorten zoals Medisch Specialistische Zorg, Geestelijke Gezondheidszorg, Eerste lijn, de Wet Langdurige Zorg en over kernthema’s waaronder passende zorg, indicatoren, patiëntmetingen, kwaliteitsregistraties, waarde gedreven zorgdata, zorgevaluatie & gepast gebruik.

Als senior bij ZN ben je een inspirator en iemand die impact wil maken op de gestelde doelen. Voor de teamleden ben je een gewaardeerde sparringpartner en je weet teamleden in hun kracht te zetten. Daarnaast verbind je de aandachtsgebieden met jouw collega senioren en andere collega’s van de andere teams binnen ZN.
Je hebt proactief contact met externe relaties en richt je op een optimale belangenbehartiging van de leden van ZN. Daarbij gaat het primair om realiseren van kwaliteits- en doelmatigheidsverbetering van de zorg en afspraken gemaakt t.a.v. passende zorg in het Integraal Zorg Akkoord.
Binnen ZN en bij de leden is veel kennis en expertise aanwezig. Jij bent in staat deze aan elkaar te verbinden en om te zetten in daadwerkelijke acties en gedragen voorstellen richting de leden.

Jouw profiel
Je kunt in deze spilfunctie een beroep doen op veel van je competenties. Zo ben je bedreven in het beïnvloeden van strategische beleidsvorming in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving en in stakeholdermanagement.
Vanuit je daadkrachtige houding ben je in staat afgewogen besluiten te nemen en deze een vervolg te geven. Je bent een teamspeler die op basis van gezag voortrekker is van het team.
Jij hebt een hoog ambitieniveau, met aantoonbare drive om kwaliteit van zorg voor de patiënt/verzekerde, vanuit de rol van verzekeraars in het zorgstelsel, te verankeren en verbeteren. Je hebt een goede staat van dienst binnen het brede domein van kwaliteit in de zorg.

Wat heb je verder in huis?

 • • WO-niveau en een achtergrond of kennis van en zeer ruime ervaring met het zorgstelsel en de rol van verzekeraars daarin.
  • Ruime ervaring met doelmatigheid en kwaliteitsverbetering binnen de zorg en een bewezen trackrecord en relevant netwerk in dit werkveld.
  • Organisatie- en omgevingssensitief, gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en bedreven in het creëren van draagvlak bij stakeholders.
  • Een stevige persoonlijkheid en drive, je bent enthousiasmerend en proactief.
  • Ruime ervaring met coaching van/aansturing van hoogopgeleide teams, ook in verandertrajecten, in staat voorop te gaan, maar ook om teamleden in hun kracht te zetten
  • Je kunt jezelf en het team goed profileren . Als senior van het team ben je in staat voorop te gaan, maar ook om teamleden in hun kracht te zetten.

Ons aanbod
Wij bieden een collegiale en dynamische werkomgeving met ruimte om jezelf te ontwikkelen. Wij hebben een open en informele cultuur, met veel aandacht voor de balans tussen werk en privé. We werken met korte lijnen.
We zijn goed bereikbaar met fiets, auto en OV en beschikken over een fijn en open kantoor, in het groen aan de rand van Zeist. Daarnaast bieden we ook prima thuiswerkfaciliteiten.

Verder mag je rekenen op
Een salaris tussen € 5.289,00 en € 7.541,00 bruto per maand, exclusief vakantiegeld en een 13de maand, bij een fulltime dienstverband. Je exacte salaris bepalen we aan de hand van opleiding en ervaring. Je begint met een jaarcontract, daarna is bij goed functioneren verlenging of omzetting naar onbepaalde tijd mogelijk.
• Een uitstekend pakket primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, inclusief een meerkeuzesysteem om daar voor een deel zelf invulling aan te geven. Denk bijvoorbeeld aan een goede pensioen- en reiskostenregeling en minimaal 24,5 vakantiedagen (bij een fulltime dienstverband). Werk je liever meer dan 36 uur per week? Dan bouw je extra dagen op.
• Fijne collega’s en een prima bereikbare kantoorwerkplek midden in de bossen van Zeist. Wij werken hybride, je kunt thuis werken en jouw collega’s ontmoeten in ons kantoor om samen te werken, te brainstormen en voor creatieve processen.

Hebben we je interesse gewekt?
Wil jij als Senior Adviseur Kwaliteit – Passende Zorg aan de slag bij Zorgverzekeraars Nederland? Stuur ons dan uiterlijk 17 juli 2023 een motivatie met CV via de sollicitatiebutton onderaan deze pagina. Wil je eerst meer informatie over de functie? Maak dan een afspraak met Wout Adema directeur Zorg – tel secretaresse 030 6988344
Voor algemene informatie over de vacature kun je terecht bij ons team HRM via nummer (030) 698 82 88 of per mail via hrm@zn.nl.
Solliciteren?
Doe dit uiterlijk 17 juli 2023 via onderstaande button; voeg jouw motivatie en CV toe.

Zorgverzekeraars Nederland zoekt graag zelf haar kandidaten, dus deze vacature is géén uitnodiging tot acquisitie.