Hulp bij steunkousen aantrekken

Zorgkantoren hebben voor alle regio’s in Nederland de capaciteitsplannen in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat het huidige aantal verpleegzorgplekken niet genoeg is om aan de stijgende vraag te voldoen.
Verder staat er in de plannen voor elke zorgkantoorregio informatie over:

  • Het aantal 75-plussers per regio.
  • Hoeveel mensen een Wlz-indicatie voor verpleegzorg hebben.
  • En hoeveel daarvan op een wachtlijst staan.
  • Het gemiddelde aantal locaties voor verpleegzorg.
  • De regionale trend van langer thuis wonen.
  • De verwachte vraag naar en het verwachte tekort aan verpleegzorg de komende 20 jaar.
  • Regionale initiatieven voor innovatie en bouwplannen.

Per zorgkantoorregio is een capaciteitsplan opgesteld. Deze plannen staan hier. Van de regionale capaciteitsplannen zijn landelijke cijfer afgeleid.

Met de regionale capaciteitsplannen en de kwartaalrapportages over de wachtlijsten maken zorgkantoren inzichtelijk wat de vraag naar verpleegzorg is, zowel landelijk als regionaal. Aan de hand van deze cijfers gaan zorgkantoren in de regio in gesprek met zorgaanbieders en gemeenten. Zo werken zij er samen aan om voldoende aanbod van passende verpleegzorg te realiseren.