Hulp bij steunkousen aantrekken

Zorgkantoren hebben voor alle regio’s in Nederland de capaciteitsplannen in kaart gebracht.

Verder staat er in de plannen voor elke zorgkantoorregio informatie over:

  • Het aantal 75-plussers per regio.
  • Hoeveel mensen een Wlz-indicatie voor verpleegzorg hebben.
  • En hoeveel daarvan op een wachtlijst staan.
  • De verhouding van zorgzwaartepakketten.
  • De regionale trend van langer thuis wonen (verhouding leveringsvormen).
  • De landelijke uitbreidingsopgave voor geclusterde zorg in lijn met het programma Wonen en Zorg voor Ouderen.

Per zorgkantoorregio is een regiomonitor opgesteld. Deze plannen staan hier. In de landelijke regiomonitor zijn de cijfers uit de regiomonitor per zorgkantoorregio samengebracht.

Met de regionale capaciteitsplannen en de kwartaalrapportages over de wachtlijsten maken zorgkantoren inzichtelijk wat de vraag naar verpleegzorg is en hoe het aanbod zich ontwikkelt, zowel landelijk als regionaal. Aan de hand van deze cijfers gaan zorgkantoren in de regio in gesprek met zorgaanbieders en gemeenten. Zo werken zij er samen aan om voldoende aanbod van passende verpleegzorg te realiseren.