Zorgkantoren

Zorgkantoren zijn ervoor verantwoordelijk dat iedereen met een indicatie voor de Wet Langdurige zorg, de Wlz, de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Zij doen dit door contracten te sluiten met aanbieders van langdurige zorg. Zoals aanbieders van gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg en geestelijke gezondheidszorg. Zorgkantoren maken met zorgaanbieders afspraken over kwaliteit van de zorg en welke zorg zij kunnen leveren. Sommige vormen van zorg zijn zo specialistisch dat niet elke zorgaanbieder die kan bieden. Dan maken zorgkantoren afspraken om ervoor te zorgen dat iedere regio toch voldoende aanbod heeft.

Zorgkantoren regelen dat mensen met een Wlz-indicatie de zorg krijgen die zij nodig hebben. Dat kan zorg in de eigen woning zijn of bij een zorgaanbieder. Kan iemand niet direct terecht bij een aanbieder die de voorkeur heeft? Dan regelt het zorgkantoor een plaats op een wachtlijst of een crisisplek als dat nodig is. Wanneer iemand de zorg zelf wil regelen met een persoonsgebonden budget, een pgb, dan kan het zorgkantoor een pgb toekennen.

Iedereen met een Wlz-indicatie, kan via het zorgkantoor gratis hulp krijgen van een cliëntondersteuner bij het regelen van langdurige zorg. Bijvoorbeeld wanneer iemand nog niet goed weet welke Wlz-zorg nodig is of welke zorgaanbieder de voorkeur heeft. Of wanneer iemand advies wil over verandering van Wlz-zorg. 

Bekijk wat zorgkantoren nog meer doen in de video:


Informatie over langdurige zorg
Heeft u of uw naaste blijvend veel zorg nodig? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor langdurige zorg. Dat is geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). Wilt u meer weten over langdurige zorg, hoe u die zorg kunt aanvragen, welke zorg u kunt krijgen en waar u terecht kunt voor hulp en advies? Ga dan naar www.zorgkantoor.nl


Er zijn in Nederland verschillende zorgkantoren. Al deze zorgkantoren zijn gekoppeld aan een regio. Zorgkantoren werken zelfstandig en zijn gekoppeld aan de grootste zorgverzekeraar in die regio.  Waar iemand woont, bepaalt welk zorgkantoor de zorg regelt.

Weten wat uw zorgkantoor is? Zoek in onderstaande tabel uw gemeente op. Of klik op de landkaart voor het zorgkantoor in uw regio.

Weet u niet tot welke gemeente uw woonplaats behoort? Zoek uw gemeente dan op deze site op: www.zoekplaats.nl