Regionale capaciteitsplannen 2021 verpleegzorg

 

Klik hier voor de landelijke cijfers

Voor de cijfers per regio klik op bovenstaande kaart van Nederland
de cijfers verwijzen naar de volgende regio's:

     
1 Groningen   17 Arnhem
2 Friesland   18 Haaglanden
3 Drenthe   19 Westland Schieland Delfland
4 Zwolle   20 Rotterdam
5 Flevoland   21 Midden-Holland
6 Noord-Holland Noord   22 Waardenland
7 Zaanstreek-Waterland   23 Nijmegen
8 Kennemerland   24 Zuid Hollandse Eilanden
9 Amsterdam   25 West-Brabant
10 Amstelland en De Meerlanden   26 Midden-Brabant
11 t Gooi   27 Noordoost Brabant
12 Apeldoorn, Zutphen en Omstreken   28 Zuidoost-Brabant
13 Midden-IJssel   29 Noord- en Midden-Limburg
14 Twente   30 Zeeland
15 Zuid-Holland Noord   31 Zuid-Limburg
16 Utrecht      

Terug naar pagina wachtlijsten langdurige zorg >>