ambulance-89558d9e-3a74-4c24-8a24-d7eb85a728d2.jpg
Eerstelijnszorg 13-12-2017

Vektis Intelligence: 87% verzekerden maakt gebruik van zorg uit de Zvw

Gemiddeld maakte in 2016 87% van de verzekerden gebruik van zorg uit de Zorgverzekeringswet (Zvw). De percentages per gemeente variëren van 85% tot 92% van de verzekerden. Dat blijkt uit nieuwe, door Vektis Intelligence gepubliceerde cijfers over zorg in gemeentes en per gemeente.

Vektis Intelligence heeft onder meer ook in kaart gebracht wat de zorgkosten gemiddeld per verzekerde zijn in 2016. Dat is € 3.498,-. Hiervan heeft 69% betrekking op de Zvw en 31% op de Wlz. In 5 gemeenten bedraagt het gemiddelde minder dan € 2.500,-, in 4 gemeenten meer dan € 6.000,-. Dat heeft deels te maken met de aanwezigheid van instellingen waar mensen verblijven zoals verpleeghuizen en gehandicaptenzorg in de betreffende gemeenten. 

De kosten van de huisartsenzorg bedragen in 2016 gemiddeld € 183,- per verzekerde. De kosten verschillen per gemeente. In 3 gemeenten bedragen de kosten meer dan € 250,- per verzekerde, in 4 gemeenten bedragen de kosten van huisartsenzorg minder dan € 150,- per verzekerde.

Op de website van Vektis Intelligence staat informatie over alle inzichten over gemeentes.