ZN Formulieren

1. Overzicht maandelijkse relevante wijzigingen in g-standaard

2. Overzicht verschenen standpunten; CieBAG-criteria en nieuwsberichten

Hulpmiddelen PDF

A. Aanvraagformulier Flash Glucose Monitoring en/of Continue glucose monitoring

Adjuvante therapieën

Standpunt inzake verzoek CieBAG aan ZIN voor beoordeling pembrolizumab bij TNBC

Adjuvante therapieën

Verzoek CieBAG tot beoordeling adjuvante immunotherapie

Agalsidasa beta

Agalsidase alfa

Alglucosidasa alfa

Inclisiran PDF

Alirocumab – inclisiran apotheekinstructie

Inclisiran PDF

Alirocumab – inclisiran artsenverklaring

Asfotase alfa PDF

Asfotase alfa apotheekinstructie

Asfotase alfa PDF

Asfotase alfa artsenverklaring

Ataluren PDF

Ataluren artsenverklaring

Avelumab

CieBAG-criteria voor toepassing van immunotherapie met checkpoint inhibitors bij urotheelcarcinoom

Avelumab

Standpunt inzake vergoeding behandeling van Merkelcelcarcinoom (MCC) met avelumab

Hulpmiddelen PDF

B. Herbeoordelingsverzoek wondverbandmiddelen en compressiehulpmiddelen

Hulpmiddelen PDF

B. Procedure beoordeling wondverband en compressiehulpmiddelen

B. Systematiek beoordeling wondverbandmiddelen en compressiehulpmiddelen

Bempedoinezuur PDF

Bempedoinezuur apotheekinstructie

Bempedoinezuur PDF

Bempedoinezuur artsenverklaring

Benzodiazepinereceptor-agonist PDF

Benzodiazepinereceptor-agonist apotheekinstructie

Bevacizumab

Nieuwsbericht G-standaard aanspraak bevacizumab ID 3073

Bevacizumab

CieBAG-criteria voor toepassing van Atezolizumab en Bevacizumab als eerstelijnsbehandeling bij gevorderd of gemetastaseerd hepatocellulair carcinoom (HCC)

Hulpmiddelen PDF

C. FAQ Verbandhulpmiddelen Zorgverzekeraars Nederland

Hulpmiddelen PDF

C. Toelichting ZN-aanvraag verbandhulpmiddelen

Hulpmiddelen PDF

C. ZN-aanvraagformulier Verbandhulpmiddelen (versie 2.0)

Cabetegravir/ frilpivirine

Canagliflozine PDF

Canagliflozine bij zeer hoog risico op hart- en vaatziekten apotheekinstructie

Canagliflozine PDF

Canagliflozine voor indicatie Diabetes mellitus -apotheekinstructie

Cannabidiol PDF

Cannabidiol apotheekinstructie

Cannabidiol PDF

Cannabidiol artsenverklaring

CGRP-Remmers PDF

CGRP-Remmers apotheekinstructie (erenumab, fremanezumab, galcanezumab)

CGRP-Remmers PDF

CGRP-Remmers artsenverklaring (erenumab, fremanezumab, galcanezumab)

Cladribine PDF

Cladribine apotheekinstructie

Hulpmiddelen PDF

D. Landelijk aanvraagformulier Continentie Hulpmiddelen

Dapagliflozine PDF

Dapagliflozine bij chronisch HF of zeer hoog risico op HVZ of chronische nierschade AI

Dapagliflozine PDF

Dapagliflozine bij chronisch HF of zeer hoog risico op HVZ of chronische nierschade AV

Dapagliflozine PDF

Dapagliflozine voor indicatie Diabetes mellitus -apotheekinstructie

Darvadstrocel

Dieetpreparaat PDF

Dieetpreparaat apotheekinstructie

Difelikefalin

Dupilumab

Standpunt inzake de behandeling van ernstige vormen van constitutioneel eczeem bij volwassenen

Dupilumab

CieBAG-criteria voor het toepassen van Biologicals bij de behandeling van chronische rhinosinusitis met neuspoliepen (CRSwNP)

Empagliflozine PDF

Empagliflozine bij chronisch hartfalen of zeer hoog risico op hart- en vaatziekten apotheekinstructie

Empagliflozine PDF

Empagliflozine bij chronisch hartfalen of zeer hoog risico op hart- en vaatziekten artsenverklaring

Empagliflozine PDF

Empagliflozine voor indicatie Diabetes mellitus -apotheekinstructie

Emtricitabine/tenofovirdisoproxil PDF

Emtricitabine/tenofovirdisoproxil apotheekinstrucie

Enfortumab/ vedotin

Enzalutamide PDF

Enzalutamide

Ertugliflozine PDF

Ertugliflozine apotheekinstructie

Everolimus PDF

Everolimus apotheekinstructie

Evolocumab PDF

Evolocumab apotheekinstructie

Evolocumab PDF

Evolocumab artsenverklaring

Finerenon PDF

Finerenon apotheekinstructie

Finerenon PDF

Finerenon artsenverklaring

Fingolimod PDF

Fingolimod apotheekinstructie

GLP 1 agonist PDF

Flowchart te verduidelijking van aanspraak en formulieren GLP-agonisten

GLP-1-agonist in COMBINATIE met insuline PDF

Flowchart te verduidelijking van aanspraak en formulieren GLP-agonisten

Dapagliflozine PDF

Flowchart ter verduidelijking aanspraak en formulieren Dapagliflozine

Empagliflozine PDF

Flowchart ter verduidelijking aanspraak en formulieren Empagliflozine

Fostemsavir - lenacapavir PDF

Fostemsavir – lenacapavir apotheekinstructie

Fostemsavir - lenacapavir PDF

Fostemsavir – lenacapavir artsenverklaring

Dieetpreparaten PDF

Gebruikershandleiding dieetpreparaten bij de indicatie voedselallergie

Givosiran PDF

Givosiran apotheekinstructie

Givosiran PDF

Givosiran artsenverklaring

GLP 1 agonist PDF

GLP 1 agonist ZONDER insuline apotheekinstructie (exenatide, dulaglutide semaglutide en liraglutide)

GLP 1 agonist PDF

GLP 1 agonist ZONDER insuline apotheekinstructie (lixisenatide)

GLP 1 agonist PDF

GLP 1 agonist ZONDER insuline artsenverklaring (exenatide, dulaglutide semaglutide en liraglutide)

GLP 1 agonist PDF

GLP 1 agonist ZONDER insuline artsenverklaring (lixisenatide)

GLP-1-agonist in COMBINATIE met insuline PDF

GLP-1-agonist in COMBINATIE met insuline apotheekinstructie (exenatide, dulaglutide semaglutide en liraglutide)

GLP-1-agonist in COMBINATIE met insuline PDF

GLP-1-agonist in COMBINATIE met insuline apotheekinstructie (lixisenatide)

GLP-1-agonist in COMBINATIE met insuline PDF

GLP-1-agonist in COMBINATIE met insuline artsenverklaring (exenatide, dulaglutide semaglutide en liraglutide)

GLP-1-agonist in COMBINATIE met insuline PDF

GLP-1-agonist in COMBINATIE met insuline artsenverklaring (lixisenatide)

Icosapent-ethyl PDF

Icosapent-ethyl apotheekinstructie

Icosapent-ethyl PDF

Icosapent-ethyl artsenverklaring

Idebenon PDF

Idebenon apotheekinstructie

Ipilimumab/fnivolumab

CieBAG-criteria voor de behandeling van bij stadium IV NSCLC met duale immuuntherapie ipilimumab /nivolumab

Ipilimumab/fnivolumab

CieBAG-criteria voor de behandeling van bij Mesothelioom met duale immuuntherapie ipilimumab /nivolumab

Ivacaftor PDF

Ivacaftor apotheekinstructie

Ivacaftor PDF

Ivacaftor artsenverklaring

Ivermectine PDF

Ivermectine apotheekinstructie

Levomepromazine PDF

Levomepromazine apotheekinstructie

Linagliptine PDF

Linagliptine apotheekinstructie

Lumacaftor-ivacaftor PDF

Lumacaftor-ivacaftor apotheekinstructie

Lumacaftor-ivacaftor PDF

Lumacaftor-ivacaftor artsenverklaring

Maagzuurremmers PDF

Maagzuurremmers apotheekinstructie

Mepolizumab

Standpunt inzake vergoeding behandeling van EGPA met mepolizumab

Mepolizumab

CieBAG-criteria voor het toepassen van Biologicals bij de behandeling van chronische rhinosinusitis met neuspoliepen (CRSwNP)

Metreleptine PDF

Metreleptine apotheekinstructie

Miglustat PDF

Miglustat apotheekinstructie

Miglustat PDF

Miglustat artsenverklaring

Mogamulizumab

Mysimba PDF

Mysimba – bupropion en naltrexon apotheekinstructie

Mysimba PDF

Mysimba – bupropion en naltrexon artsenverklaring

Nataluzimab PDF

Nataluzimab apotheekinstructie

Nataluzimab PDF

Nataluzimab artsenverklaring

Natpar PDF

Natpar parathyriod hormoon apotheekinstructie

Natpar PDF

Natpar parathyriod hormoon artsenverklaring

Niraparib

Standpunt betreffende aanpassing indicatietekst ID 2925 niraparib

Niraparib

CieBAG-criteria voor een behandeling met PARP-remmers bij patiënten met ovariumcarcinoom (inclusief tuba- en peritoneaal carcinoom)

Nivolumab

Standpunt inzake behandeling met checkpoint inhibitors bij maag- of slokdarmcarcinoom en tumoren van de gastro-oesofageale overgang in de gemetastaseerde setting.

Nivolumab

CieBAG-criteria voor toepassing van immunotherapie met checkpoint inhibitors bij urotheelcarcinoom

Nivolumab

CieBAG-criteria voor toepassing van nivolumab als adjuvante therapie bij patiënten met een slokdarmcarcinoom

Ofatumumab PDF

Ofatumumab apotheekinstructie

Ofatumumab PDF

Ofatumumab artsenverklaring

Olaparib

Duiding aanspraakstatus olaparib als onderhoudsbehandeling van BRCA1/2-gemuteerd gemetastaseerd pancreascarcinoom, bij patiënten zonder ziekteprogressie na eerstelijns chemotherapie.

Olaparib

CieBAG-criteria voor het voorschrijven van PARP-remmers bij patiënten met borstkanker met kiembaan BRCA1/2-mutaties

Olaparib

CieBAG-criteria voor toepassing van PARP-remmers bij gemetastaseerd prostaatcarcinoom

Olaparib

CieBAG-criteria voor een behandeling met PARP-remmers bij patiënten met ovariumcarcinoom (inclusief tuba- en peritoneaal carcinoom)

Olaparib

CieBAG-criteria voor toepassing van olaparib als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling bij gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas

Onasemnogene abeparvovec (Zolgensma®)

Ozanimod PDF

Ozanimod apotheekinstructie

Paxlovid PDF

Paxlovid -nirmatrelvir en ritonavir apotheekinstructie

Paxlovid PDF

Paxlovid -nirmatrelvir en ritonavir artsenverklaring

Pegcetacoplan PDF

Pegcetacoplan apotheekinstructie

Pegcetacoplan PDF

Pegcetacoplan artsenverklaring

Pembrolizumab

CieBAG-criteria voor de behandeling van cervixcarcinoom met pembrolziumab

Pembrolizumab

Standpunt inzake behandeling met checkpoint inhibitors bij maag- of slokdarmcarcinoom en tumoren van de gastro-oesofageale overgang in de gemetastaseerde setting.

Pembrolizumab

CieBAG-criteria voor toepassing van immunotherapie met checkpoint inhibitors bij urotheelcarcinoom

Pembrolizumab

CieBAG-criteria voor de behandeling van lokaal irresectabel gerecidiveerd of gemetastaseerd tripelnegatief mammacarcinoom met pembrolizumab in combinatie met chemotherapie

Pembrolizumab

Standpunt over de behandeling van gemetastaseerd colorectaalcarcinoom (MSI-H of dMMR) met pembrolizumab

PTO (Primaire Tumor Onbekend)

Sacubitril - valsartan PDF

Sacubitril en valsartan apotheekinstructie

Sacubitril en valsartan PDF

Sacubitril en valsartan artsenverklaring

Ticagrelor PDF

Saxaglipine apotheekinstructie

Saxenda– liraglutide PDF

Saxenda – liraglutide apotheekinstructie

Saxenda – liraglutide PDF

Saxenda – liraglutide artsenverklaring

Selpercatinib

Nieuwsbericht Eerste RET-remmer beschikbaar binnen DAP - Selpercatinib

Selpercatinib

Standpunt inzake vergoeding via machtiging van selpercatinib voor reeds bestaande patiënten met gebleken effectiviteit in om-niet programma

Setmelanotide PDF

Setmelanotide apotheekinstructie

Sildenafil PDF

Sildenafil apotheekinstructie

Sildenafil PDF

Sildenafil artsenverklaring

Siponimod PDF

Siponimod apotheekinstructie

Siponimod PDF

Siponimod artsenverklaring

Sitagliptine PDF

Sitagliptine apotheekinstructie

Sluisgeneesmiddelen

Solriamfetol PDF

Solriamfetol apotheekinstructie

Solriamfetol PDF

Solriamfetol artsenverklaring

Stoppen met roken PDF

Stoppen met roken

Sutimlimab

Standpunt inzake vergoeding via machtiging van sutimlimab voor reeds bestaande patiënten met gebleken effectiviteit in om-niet programma

Farmacie PDF

Tabel bijlage 2

Tadalafil PDF

Tadalafil apotheekinstructie

Tadalafil PDF

Tadalafil artsenverklaring

Tezacaftor - ivacaftor - elexacaftor PDF

Tezacaftor – ivacaftor – elexacaftor apotheekinstructie

Tezacaftor - ivacaftor - elexacaftor PDF

Tezacaftor – ivacaftor – elexacaftor artsenverklaring

Tezacaftor - ivacaftor apotheekinstructie PDF

Tezacaftor – ivacaftor apotheekinstructie

Tezacaftor - ivacaftor PDF

Tezacaftor – ivacaftor artsenverklaring

Ticagrelor PDF

Ticagrelor apotheekinstructie

Ticagrelor PDF

Ticagrelor artsenverklaring

Tisagenlecleucel

Trientine PDF

Triëntine apotheekinstructie

Varicella-zostervaccin PDF

Varicella-zostervaccin apotheekinstructie

Varicella-zostervaccin PDF

Varicella-zostervaccin artsenverklaring

Venetoclax

Nieuwsbericht vergoeding van azacitidine

Venetoclax

Nieuwsbericht vergoeding van venetoclax

Apotheekbereidingen 2022 PDF

Vergoeding apotheekbereidingen 2022 bekend

Apotheekbereidingen 2023 PDF

Vergoeding apotheekbereidingen 2023 bekend

Vericiguat PDF

Vericiguat apotheekinstructie

Dieetpreparaten PDF

Verklaring dieetpreparaten

Vildagliptine PDF

Vildagliptine apotheekinstructie

Mysimba PDF

Vragen en antwoorden vergoeding farmacotherapie in de behandeling van overgewicht en obesitas

Zelfzorggeneesmiddelen PDF

Zelfzorggeneesmiddelen

ZN-Archief

Update 2-Communicatie declareren lenalidomide in combi met dexa bij MM 020619

ZN-Archief

Update declareren lenalidomide in combinatie met dexamethason

ZN-Archief

Beschrijving processen Add-on beleid 2018

ZN-Archief

Nieuwsbericht vergoeding van twee indicaties van daratumumab

ZN-Archief

Update 3-Communicatie declareren lenalidomide in combi met dexa bij MM 260619