Zorgverzekeraars

De Nederlandse zorgverzekeraars hebben een zorgplicht en hebben daardoor een belangrijke rol in het zorgstelsel. Zij zijn – en voelen – zich verantwoordelijk voor het behoud van de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van onze zorg.
Nederland telt 11 zorgverzekeraars. Zij hebben met elkaar een aantal gedragscodes ontwikkeld die zij naleven en waarop zij kunnen worden aangesproken.

CAO Zorgverzekeraars