IMG_0269-e6d3a5de-f1aa-4f80-a26d-8d2aacf6355f.jpg
Langdurige zorg 08-03-2018

ZN sluit zich aan bij Pact voor de Ouderenzorg

Samen met zo’n 35 andere partijen tekende minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) vandaag een Pact voor de Ouderenzorg. Namens Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zette ook voorzitter André Rouvoet zijn handtekening onder het pact.  Met het pact komen de deelnemers samen in actie om eenzaamheid bij ouderen te signaleren en doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren.

Nu al zijn er 1,3 miljoen 75-plussers, maar in 2030 zijn dat er 2,1 miljoen. Dat betekent veel voor de manier waarop we de zorg inrichten in ons land. Een samenwerkingsverband waarin iedereen die voor en met ouderen werkt de krachten bundelt, ontbreekt nog. Minister De Jonge: “Het verenigen van alle partijen die betrokken zijn in één ‘pact voor de ouderenzorg’ is de beste manier om samen de schouders hieronder te zetten. Natuurlijk gebeurt er al ontzettend veel in de ouderenzorg. Maar samen kunnen we nog veel meer bereiken. Met deze 35 partijen, en hopelijk worden het er meer, gaan we nu aan de slag.”

Voornemens omzetten in concrete acties
De ondertekenaars onderstrepen met het sluiten van dit landelijk Pact voor de Ouderenzorg de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van leven van ouderen en verbinden zich aan het meedenken en meedoen met concrete plannen en acties. Het pact wordt in drie programma’s verder uitgewerkt en er worden afspraken gemaakt over de specifieke invulling van acties en wie daarvoor aan zet is. Het pact is het begin van een proces met als doel ouderen in Nederland te laten merken dat de zorg en ondersteuning voor hen, en de generaties daarna, beter wordt. ZN-voorzitter Rouvoet kijkt al vooruit: “Het is belangrijk dat we de voornemens die in het pact staan, omzetten in concrete acties. Zorgverzekeraars zullen zich daar vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid graag voor inzetten.”

Drie grote onderwerpen
Het Pact voor de Ouderenzorg is opgesteld rond drie grote onderwerpen.  Het doel is dat een keur aan partijen zoals zorgaanbieders, verzekeraars, gemeenten, bedrijven, etc.,  gezamenlijk aan de slag gaat om de zorg voor ouderen merkbaar en meetbaar te verbeteren door:

- de trend van stijgende eenzaamheid onder ouderen te keren;

- te zorgen dat ouderen langer thuis willen en kunnen blijven wonen, met de juiste zorg en ondersteuning;

- de verpleeghuiszorg te verbeteren zo dat ouderen er de juiste zorg krijgen en de aandacht die zij verdienen, zoveel mogelijk vergelijkbaar met thuis.