Samen mensen-3108d2b6-d27a-4edc-80cd-60470ceb016e.jpg
Geestelijke gezondheidszorg 18-06-2018

Kwaliteitsstandaarden GGZ ingediend bij Zorginstituut Nederland

Namens de verenigingen van cliënten en naasten, zorgprofessionals, zorgaanbieders en zorgverzekeraars heeft het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO) vandaag haar gepubliceerde kwaliteitsstandaarden aangeboden bij het Register van Zorginstituut Nederland (ZiNL). Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is verheugd met deze mijlpaal, omdat het de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) inzichtelijk maakt voor cliënten. Het is nu aan de zorgprofessionals om de standaarden in de praktijk te brengen. 

In de afgelopen jaren is gewerkt aan de ontwikkeling van de diverse zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen. Vandaag zijn twaalf zorgstandaarden, tweeëntwintig generieke modules en een multidisciplinaire richtlijn aangeboden bij het Register. De standaarden zijn te raadplegen via de website www.ggzstandaarden.nl. ZiNL gaat de aangeboden standaarden beoordelen. Als ZiNL besluit de standaarden op te nemen in het Register volgt een formele aanbieding.

Bronnen: NKO , ZN