8 op de 10 mensen in 2023 succesvol geholpen met wachttijdbemiddeling

Steeds meer mensen maken gebruik van zorgbemiddeling door hun zorgverzekeraar. Dat blijkt uit een rondvraag bij de grootste zorgverzekeraars. Zorgbemiddeling helpt mensen bijvoorbeeld om een geschikte zorgaanbieder te vinden, ook als die zorgaanbieder niet in de buurt is. Daar kunnen ze dan wel eerder terecht voor de juiste zorg.

“De medewerkster heeft haar uiterste best voor mij gedaan, met als gevolg dat ik zorg krijg. Geweldig!” – mevrouw C. Scherpenzeel.

“Mijn probleem werd onmiddellijk serieus genomen en er is snel een oplossing gevonden.” – meneer J. vd Heuvel. 

Zorgbemiddelaars weten welke zorg – waar – beschikbaar is en kunnen verzekerden daardoor goed van informatie voorzien. Een beller naar de afdeling zorgbemiddeling kan gemiddeld zes weken eerder terecht voor (planbare) ziekenhuiszorg. Zorgbemiddeling is gratis voor de verzekerden van de zorgverzekeraar. 

Zorgverzekeraars zijn blij dat ze steeds meer patiënten kunnen helpen via zorgbemiddeling. Niemand vindt het leuk om ziek te zijn, en als je dan ook nog eens lang moet wachten op je behandeling kan dat extra vervelend zijn. Tegelijkertijd geven ze ook aan dat vanwege de stijgende zorgvraag het niet altijd lukt om de patiënt te helpen. Maar een luisterend oor, dat bieden ze altijd. Patiënten kunnen op www.mijnzorgverzekeraar.nl meer informatie vinden over zorgbemiddeling en hun eigen zorgverzekeraar. Daarnaast zijn ook alle wachttijden per regio, per zorginstelling en per specifieke behandeling beschikbaar op www.zorgkaartnederland.nl. Deze website is openbaar en dus voor iedereen vrij toegankelijk.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten

Zorgverzekeraars: samen zoeken naar oplossingen seh’s en ziekenhuiszorg

Door het tekort aan arbeidskrachten, de toenemende zorgvraag door vergrijzing en de hoge(re) kwaliteitseisen komen in diverse regio’s de medisch specialistische zorg en spoedeisende hulp (seh’s) van ziekenhuizen in de regio onder ernstige druk te staan. In sommige regio’s, zoals Limburg en Friesland, zijn deze ontwikkelingen actueel. In alle regio’s zijn ziekenhuizen, zorgverleners, gemeenten en zorgverzekeraars in gesprek om de zorg anders te organiseren.

Arts meet bloeddruk bij een patient

Bestuursverslag 2023: samenwerken, verbinden en vertrouwen

In 2023 heeft Zorgverzekeraars Nederland een belangrijke bijdrage geleverd op onderwerpen voortkomend uit de afgesloten Zorgakkoorden, zoals huisartsenzorg, wijkverpleging, visie eerste lijn, digitalisering en transformatiemiddelen. Allemaal belangrijke bouwstenen om de zorg ander te organiseren vanuit onze maatschappelijke opgave: duurzame toegang tot zorg en een gezonder leven voor iedereen. Het Bestuursverslag 2023 laat zien welke resultaten er zijn gehaald en welke uitdagingen zijn opgepakt.

Duurzaamheid

Terugkijken webinar CSRD van 1 juli 2024

Enkele honderden zorgaanbieders en andere geïnteresseerden namen op 1 juli 2024 deel aan het webinar van ZN over de impact van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) op zorgaanbieders. De belangrijkste boodschap in het webinar was dat zorgverzekeraars en zorgkantoren voor hun wettelijk verplichte rapportages over ecologische en sociale duurzaamheid over het jaar 2024 geen aanvullende gegevens bij zorgaanbieders gaan uitvragen.

Bekijk alle berichten