Aanmelding voor Het Grote Zorgdebat van start

Wat zijn de ideeën van politieke partijen voor de toekomst van de zorg? Dit komt aan de orde tijdens Het Grote Zorgdebat op 13 november van 19.30 tot 21.00 uur. De aanmelding gaat van start op 11 oktober om 20.00 uur.

Iemand kijkt op smartphone en heeft papier op de schoot

Kandidaat Kamerleden gaan tijdens het debat met elkaar in gesprek over preventie, arbeidsmarkt, passende zorg en impact van de vergrijzing.

Het Grote Zorgdebat is vrij te volgen voor iedereen die zich betrokken voelt bij de gezondheidszorg in Nederland. Van zorgprofessional tot mantelzorger of gewoon geïnteresseerden in de Nederlandse zorg. Tussen 19.30 en 21.00 uur debatteren kandidaat Kamerleden met elkaar. U kunt het debat live bijwonen of online volgen.

Aanmelden kan via https://hetgrotezorgdebat.nl/ .

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige

Oproep zorgpartijen: “Behoud middelen uit macrokader Wijkverpleging voor toekomstbestendige zorg thuis”

Het beschikbare macrobudget (het totale budget dat beschikbaar is) voor wijkverpleging is het afgelopen jaar niet volledig uitgegeven. Gezien de vergrijzing en de opgave om mensen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen moet dit geld wel behouden blijven voor de sector. Wijkverpleging blijft immers cruciaal om mensen passende zorg thuis te bieden, ziekenhuiszorg te voorkomen en de huisarts te ontlasten. Dat is de oproep van brancheverenigingen Zorgthuisnl, ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Huisarts schrijft iets op

Reactie Zorgverzekeraars Nederland op hoofdlijnenakkoord

Zorgverzekeraars Nederland ziet veel goede elementen in de zorgparagraaf van PVV, VVD, NSC en BBB. In hun akkoord is veel aandacht voor de gezondheidszorg en wordt komende jaren doorgegaan met het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Arts en patient in gesprek
Eerstelijns­zorg

Huisartsen en zorgverzekeraars maken nieuwe afspraken MTVP

Het anders werken in de praktijk met de mogelijkheid voor het nemen van meer tijd in de spreekkamer, is vanaf januari 2025 structureel verankerd in de basiszorg van huisartsen. Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP), het landelijk programma dat in ongeveer een jaar tijd is uitgerold bij de huisartsen, wordt dan voor de huisarts structureel bekostigd. De brancheorganisaties in de huisartsenzorg en van de zorgverzekeraars hebben nieuwe afspraken gemaakt om MTVP verder door te ontwikkelen.

Bekijk alle berichten