Contractering: gezamenlijke verantwoordelijkheid

In de media is veel aandacht voor de contractering voor 2024. Naar aanleiding van de recente berichtgeving door de Consumentenbond over contractering heeft Zorgverzekeraars Nederland een reactie opgesteld.

Petra van Holst, directeur Zorgverzekeraars Nederland: “De Consumentenbond zaait onnodige onrust bij verzekerden. Verzekerden hebben de tijd tot 31 december om hun zorgverzekering eventueel op te zeggen en hebben tot 31 januari om een nieuwe verzekeraar te kiezen.

Het is onterecht dat de Consumentenbond de verantwoordelijkheid voor tijdige contractering alleen bij de zorgverzekeraars neerlegt. Tijdige contractafspraken zijn de verantwoordelijkheid van twee partijen: zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Het aanleveren van tijdige offertes door de zorgaanbieders is daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Zorgverzekeraars onderhandelen met de portemonnee van de verzekerden om de zorgpremie voor alle Nederlanders betaalbaar te houden.”

Neem de tijd om een zorgverzekering te kiezen
Petra van Holst: “Wij adviseren verzekerden om de tijd te nemen zich goed te laten informeren, voordat ze een besluit nemen over hun zorgverzekering. Zorgverzekeraars houden in de zorgzoeker op hun websites dagelijks de status van de contractering bij. Mensen kunnen natuurlijk ook telefonisch contact opnemen. Zorgverzekeraars hebben een video gemaakt om verzekerden te informeren over het kiezen van een zorgverzekering. Voor alle zorgverzekeraars geldt: wie zorg kreeg in 2023 houdt die – voor zover medisch noodzakelijk – in 2024.En wie acute zorg nodig heeft, krijgt die altijd.”

Inkoopproces start al vroeg in het jaar
Alle zorgverzekeraars zijn vanaf 1 april bezig met de contractering voor 2024. Zij streven ernaar om de verzekerden op tijd duidelijkheid te geven over de status van gecontracteerde zorgaanbieders, zodat verzekerden een goede afgewogen keuze kunnen maken. De inkoop voor 2024 is uitdagend. Ze zien hoge energiekosten, vergrijzing, hogere lonen in de zorg en toenemende zorgkosten.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Langdurige zorg

Nu ook informatie over zorgaanbieders te vinden op www.zorgkantoor.nl

De juiste informatie over langdurige zorg in Nederland staat op www.zorgkantoor.nl. Op dit platform kunnen mensen die op zoek zijn naar eenduidige en begrijpelijke informatie over langdurige zorg terecht. Nieuw op www.zorgkantoor.nl is dat er nu ook gezocht kan worden naar zorgaanbieders van langdurige zorg. Deze zorgaanbieders staan in de ZorgAtlas.

Gehandicapte vrouw maakt muziek
Langdurige zorg

NZa, ZN en VGN onderzoeken differentiatie in bekostiging van VG7-prestaties

De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking die behoefte hebben aan zeer intensieve begeleiding, behandeling en verzorging vanwege ernstige psychische en/of gedragsproblemen (zorgprofiel VG7) staat al enkele jaren onder druk. De tarieven voor deze zorg sluiten niet goed aan bij de zorg die deze mensen nodig hebben. Daarom onderzoeken de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gezamenlijk twee sporen op weg naar een passende oplossing.

Mensen houden elkaars handen vast
Geestelijke gezondheids­zorg

Zorgverzekeraars vragen stevige maatregelen om wachttijden gespecialiseerde ggz te verminderen

Zorgverzekeraars Nederland vraagt in een brief aan de Tweede Kamer om stevige maatregelen die helpen om de gespecialiseerde ggz beter toegankelijk te maken. Zorgverzekeraars werken al jaren intensief samen met de ggz-sector om de wachttijden voor gespecialiseerde ggz te verkorten. De huidige maatregelen zijn niet voldoende; veel mensen met ernstige mentale klachten moeten nog steeds te lang wachten (langer dan de Treeknorm) op diagnostiek en een gespecialiseerde behandeling.

Bekijk alle berichten