Contractering: gezamenlijke verantwoordelijkheid

In de media is veel aandacht voor de contractering voor 2024. Naar aanleiding van de recente berichtgeving door de Consumentenbond over contractering heeft Zorgverzekeraars Nederland een reactie opgesteld.

Petra van Holst, directeur Zorgverzekeraars Nederland: “De Consumentenbond zaait onnodige onrust bij verzekerden. Verzekerden hebben de tijd tot 31 december om hun zorgverzekering eventueel op te zeggen en hebben tot 31 januari om een nieuwe verzekeraar te kiezen.

Het is onterecht dat de Consumentenbond de verantwoordelijkheid voor tijdige contractering alleen bij de zorgverzekeraars neerlegt. Tijdige contractafspraken zijn de verantwoordelijkheid van twee partijen: zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Het aanleveren van tijdige offertes door de zorgaanbieders is daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Zorgverzekeraars onderhandelen met de portemonnee van de verzekerden om de zorgpremie voor alle Nederlanders betaalbaar te houden.”

Neem de tijd om een zorgverzekering te kiezen
Petra van Holst: “Wij adviseren verzekerden om de tijd te nemen zich goed te laten informeren, voordat ze een besluit nemen over hun zorgverzekering. Zorgverzekeraars houden in de zorgzoeker op hun websites dagelijks de status van de contractering bij. Mensen kunnen natuurlijk ook telefonisch contact opnemen. Zorgverzekeraars hebben een video gemaakt om verzekerden te informeren over het kiezen van een zorgverzekering. Voor alle zorgverzekeraars geldt: wie zorg kreeg in 2023 houdt die – voor zover medisch noodzakelijk – in 2024.En wie acute zorg nodig heeft, krijgt die altijd.”

Inkoopproces start al vroeg in het jaar
Alle zorgverzekeraars zijn vanaf 1 april bezig met de contractering voor 2024. Zij streven ernaar om de verzekerden op tijd duidelijkheid te geven over de status van gecontracteerde zorgaanbieders, zodat verzekerden een goede afgewogen keuze kunnen maken. De inkoop voor 2024 is uitdagend. Ze zien hoge energiekosten, vergrijzing, hogere lonen in de zorg en toenemende zorgkosten.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten

Zorgverzekeraars: samen zoeken naar oplossingen seh’s en ziekenhuiszorg

Door het tekort aan arbeidskrachten, de toenemende zorgvraag door vergrijzing en de hoge(re) kwaliteitseisen komen in diverse regio’s de medisch specialistische zorg en spoedeisende hulp (seh’s) van ziekenhuizen in de regio onder ernstige druk te staan. In sommige regio’s, zoals Limburg en Friesland, zijn deze ontwikkelingen actueel. In alle regio’s zijn ziekenhuizen, zorgverleners, gemeenten en zorgverzekeraars in gesprek om de zorg anders te organiseren.

Arts meet bloeddruk bij een patient

Bestuursverslag 2023: samenwerken, verbinden en vertrouwen

In 2023 heeft Zorgverzekeraars Nederland een belangrijke bijdrage geleverd op onderwerpen voortkomend uit de afgesloten Zorgakkoorden, zoals huisartsenzorg, wijkverpleging, visie eerste lijn, digitalisering en transformatiemiddelen. Allemaal belangrijke bouwstenen om de zorg ander te organiseren vanuit onze maatschappelijke opgave: duurzame toegang tot zorg en een gezonder leven voor iedereen. Het Bestuursverslag 2023 laat zien welke resultaten er zijn gehaald en welke uitdagingen zijn opgepakt.

Duurzaamheid

Terugkijken webinar CSRD van 1 juli 2024

Enkele honderden zorgaanbieders en andere geïnteresseerden namen op 1 juli 2024 deel aan het webinar van ZN over de impact van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) op zorgaanbieders. De belangrijkste boodschap in het webinar was dat zorgverzekeraars en zorgkantoren voor hun wettelijk verplichte rapportages over ecologische en sociale duurzaamheid over het jaar 2024 geen aanvullende gegevens bij zorgaanbieders gaan uitvragen.

Bekijk alle berichten