Eerstelijns­zorg

Dashboard maakt knelpunten in huisartsenzorg inzichtelijk

De huisartsenzorg kampt met verschillende knelpunten op het gebied van tekort aan personeel en een toename van het zorggebruik. In opdracht van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) biedt Vektis in het dashboard huisartsenzorg actuele inzichten in de knelpunten die kunnen ontstaan in de huisartsenzorg.

Huisarts in gesprek met patient

Het dashboard maakt op regionaal niveau inzichtelijk hoe het zorgaanbod aansluit op de zorgvraag. Daarmee kunnen huisartsen, organisaties in de huisartsenzorg, zorgverzekeraars, overheden en ondersteunende organisaties samen een goede aanpak ontwikkelen.

De informatie in het dashboard is afgeleid uit data over de gedeclareerde zorg in Nederland en de registraties door zorgverleners in het AGB-register. Met het dashboard kunnen verschillende regio’s met elkaar worden vergeleken.

Het dashboard maakt de toenemende druk op de huisartsenzorg inzichtelijk en toont de verschillen hierin tussen regio’s. Landelijk zien we een toename in het aantal verzekerden dat staat ingeschreven bij een huisartsenpraktijk, terwijl het aantal huisartsen is afgenomen. De uitstroom van huisartsen neemt toe, omdat veel huisartsen de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Doordat het aantal huisartspraktijken de afgelopen jaren is afgenomen, neemt bij een stijgende patiëntenpopulatie de gemiddelde praktijkgrootte dus toe. Ook zien we een licht stijgende trend in het gemiddeld aantal consulten per patiënt. Daarnaast is de groep verzekerden in Nederland die niet staan ingeschreven bij een huisartsenpraktijk de afgelopen jaren gegroeid. Door het samenspel van al deze factoren per regio te bekijken, kan er gericht beleid worden gemaakt.

Het is de bedoeling dat het dashboard in de toekomst wordt uitgebreid, zodat het nog meer waardevolle inzichten biedt.

Dashboard inzien? Ga naar > https://www.vektis.nl/huisartsenzorg/dashboard-huisartsenzorg

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Verpleegkundige en oudere wandelen buiten
Langdurige zorg

Regiomonitor capaciteitsplannen verschijnt februari 2024

De zorgkantoren en Zorgverzekeraars Nederland publiceren sinds december 2021 jaarlijks de regiomonitor verpleegzorg. De regiomonitor geeft per zorgkantoorregio een compleet beeld van de huidige én benodigde capaciteit van de verpleegzorg in Nederland. De Regiomonitor 2023 verschijnt in februari 2024.

Oudere meneer steekt zijn duim op
Langdurige zorg

Nieuw Generiek Kompas “Samen werken aan kwaliteit van bestaan” bevordert een open gesprek over kwaliteit van bestaan en samenwerking

Een krachtige alliantie van diverse partijen heeft het Generiek Kompas "Samen werken aan kwaliteit van bestaan" ontwikkeld. Dit Kompas voor ouderenzorg is gericht op het optimaliseren van het leven van individuen in verschillende zorgfases. Het Zorginstituut toetst het Kompas. Het is de verwachting dat het Generiek Kompas per 1 januari 2024 in werking kan treden.

Vrouw aan het werk in de apotheek

ZN Formulieren overzichtelijk te vinden op ZN.nl

Alle ZN Formulieren voor onder andere CieBAG en Farmacie zijn nu overzichtelijk te vinden op deze website. Gebruikers kunnen hier eenvoudig zoeken op bijvoorbeeld geneesmiddel of indicatie.

Bekijk alle berichten