Eerstelijns­zorg

Dashboard maakt knelpunten in huisartsenzorg inzichtelijk

De huisartsenzorg kampt met verschillende knelpunten op het gebied van tekort aan personeel en een toename van het zorggebruik. In opdracht van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) biedt Vektis in het dashboard huisartsenzorg actuele inzichten in de knelpunten die kunnen ontstaan in de huisartsenzorg.

Huisarts in gesprek met patient

Het dashboard maakt op regionaal niveau inzichtelijk hoe het zorgaanbod aansluit op de zorgvraag. Daarmee kunnen huisartsen, organisaties in de huisartsenzorg, zorgverzekeraars, overheden en ondersteunende organisaties samen een goede aanpak ontwikkelen.

De informatie in het dashboard is afgeleid uit data over de gedeclareerde zorg in Nederland en de registraties door zorgverleners in het AGB-register. Met het dashboard kunnen verschillende regio’s met elkaar worden vergeleken.

Het dashboard maakt de toenemende druk op de huisartsenzorg inzichtelijk en toont de verschillen hierin tussen regio’s. Landelijk zien we een toename in het aantal verzekerden dat staat ingeschreven bij een huisartsenpraktijk, terwijl het aantal huisartsen is afgenomen. De uitstroom van huisartsen neemt toe, omdat veel huisartsen de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Doordat het aantal huisartspraktijken de afgelopen jaren is afgenomen, neemt bij een stijgende patiëntenpopulatie de gemiddelde praktijkgrootte dus toe. Ook zien we een licht stijgende trend in het gemiddeld aantal consulten per patiënt. Daarnaast is de groep verzekerden in Nederland die niet staan ingeschreven bij een huisartsenpraktijk de afgelopen jaren gegroeid. Door het samenspel van al deze factoren per regio te bekijken, kan er gericht beleid worden gemaakt.

Het is de bedoeling dat het dashboard in de toekomst wordt uitgebreid, zodat het nog meer waardevolle inzichten biedt.

Dashboard inzien? Ga naar > https://www.vektis.nl/huisartsenzorg/dashboard-huisartsenzorg

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige

Oproep zorgpartijen: “Behoud middelen uit macrokader Wijkverpleging voor toekomstbestendige zorg thuis”

Het beschikbare macrobudget (het totale budget dat beschikbaar is) voor wijkverpleging is het afgelopen jaar niet volledig uitgegeven. Gezien de vergrijzing en de opgave om mensen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen moet dit geld wel behouden blijven voor de sector. Wijkverpleging blijft immers cruciaal om mensen passende zorg thuis te bieden, ziekenhuiszorg te voorkomen en de huisarts te ontlasten. Dat is de oproep van brancheverenigingen Zorgthuisnl, ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Huisarts schrijft iets op

Reactie Zorgverzekeraars Nederland op hoofdlijnenakkoord

Zorgverzekeraars Nederland ziet veel goede elementen in de zorgparagraaf van PVV, VVD, NSC en BBB. In hun akkoord is veel aandacht voor de gezondheidszorg en wordt komende jaren doorgegaan met het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Arts en patient in gesprek
Eerstelijns­zorg

Huisartsen en zorgverzekeraars maken nieuwe afspraken MTVP

Het anders werken in de praktijk met de mogelijkheid voor het nemen van meer tijd in de spreekkamer, is vanaf januari 2025 structureel verankerd in de basiszorg van huisartsen. Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP), het landelijk programma dat in ongeveer een jaar tijd is uitgerold bij de huisartsen, wordt dan voor de huisarts structureel bekostigd. De brancheorganisaties in de huisartsenzorg en van de zorgverzekeraars hebben nieuwe afspraken gemaakt om MTVP verder door te ontwikkelen.

Bekijk alle berichten