Geestelijke gezondheids­zorg

Eigenaarschap en commitment in de regio sleutels tot terugdringen GGZ-wachttijden

Eigenaarschap en commitment in de regio zijn sleutels om wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) terug te dringen. Omdat er in steeds meer regio’s eigenaarschap en commitment is, lukt het ook om tot concrete en gezamenlijke plannen te komen.

Dat blijkt uit de tussenevaluatie van het Actieplan Wachttijden GGZ, die MeerGGZ, MIND, GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) naar staatssecretaris Blokhuis hebben gestuurd. De uitkomsten van vier landelijke onderzoeken uit het actieplan bieden de regio’s daarnaast concrete handvatten om knelpunten samen op te lossen. MeerGGZ, MIND, GGZ Nederland en ZN zien dat in sommige regio’s waar nauw samengewerkt wordt tussen betrokken partijen, de wachttijden beginnen te dalen. Voor regio’s die een extra zetje kunnen gebruiken, is binnenkort een Versnellingsprogramma beschikbaar.

In de Tussenevaluatie van februari 2019 kregen 21 regio’s  het dringende verzoek concrete en openbare plannen te maken rond wachttijden GGZ. Op dit moment zijn van 17 regio’s de plannen gepubliceerd en van 3 regio’s wordt dit op korte termijn verwacht; de regio Zuid Holland Noord heeft spontaan haar plan openbaar gemaakt. Naast de samenwerkingsacties in de regio, zijn er GGZ-instellingen die zelf het heft in handen nemen en een eigen plan maken. In sommige regio’s is er echter minder beweging te zien: er ontbreekt samenhang, focus en/of samenwerking. Waar nodig is het ook van belang dat via de route van contractering (zorgverzekeraars) en toezicht en handhaving (IGJ, NZa) partijen uitgedaagd worden om met concrete plannen te komen en hun inspanningen zichtbaar te maken, zo schrijven Meer GGZ, MIND, GGZ Nederland en ZN in hun tussenevaluatie.

Verdiepende onderzoeken

Door vier verdiepende onderzoeken is er steeds beter zicht op de kritische succesfactoren om de wachttijden terug te dringen. Instellingen en regio’s krijgen hierdoor concrete handvatten om de wachttijden voor specifieke groepen aan te pakken, om te gaan met complexe casuïstiek, om wachttijden te overbruggen én om ervaringsdeskundigen in te zetten.

Versnellingsprogramma

De inzichten uit de onderzoeken worden ook verwerkt in een Versnellingsprogramma voor geselecteerde regio’s om de wachttijden terug te dringen: doel is om te laten zien dat met focus, concrete actie, een brede blik en oog voor duurzame verandering het mogelijk is om meer grip op de wachttijden te krijgen. Daarnaast zijn de inzichten uit de onderzoeken door MeerGGZ, GGZ Nederland en ZN opgenomen in een gespreksleidraad voor aanbieders en verzekeraars die bij de contractering behulpzaam kan zijn.

Vier actielijnen

MeerGGZ, MIND, GGZ Nederland en ZN blijven samen optrekken om de wachttijden terug te dringen tot onder de Treeknormen. Daarbij staan vier actielijnen centraal: versnellen, vertellen, verdiepen en volgen. De belangrijkste actielijn is die van het versnellen, dat draait om het Versnellingsprogramma en om afspraken in de contractering 2020 over het aanpakken van wachttijden.

Oproep aan staatssecretaris Blokhuis

MeerGGZ, MIND, GGZ Nederlanden ZN vinden dat er meer moet gebeuren om de randvoorwaarden in te vullen om de wachttijden terug te dringen. Ze roepen staatssecretaris Blokhuis dan ook op om daar een grotere bijdrage aan te leveren. Het gaat specifiek om oplossingen voor de arbeidsmarktproblematiek, de aanpak van de regeldruk, goede afspraken in de samenwerking met VNG en gemeenten, extra woningen voor de doorstroom en het wegnemen van belemmeringen in financiering tussen domeinen zodat zorg op de juiste plek geleverd kan worden.

Bijlagen:

• Brief over de evaluatie van het Actieplan Wachttijden 2018-2019 over de afgelopen periode (januari 2019-juni 2019) 

• Bijlage bij de evaluatiebrief

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Langdurige zorg

Nu ook informatie over zorgaanbieders te vinden op www.zorgkantoor.nl

De juiste informatie over langdurige zorg in Nederland staat op www.zorgkantoor.nl. Op dit platform kunnen mensen die op zoek zijn naar eenduidige en begrijpelijke informatie over langdurige zorg terecht. Nieuw op www.zorgkantoor.nl is dat er nu ook gezocht kan worden naar zorgaanbieders van langdurige zorg. Deze zorgaanbieders staan in de ZorgAtlas.

Gehandicapte vrouw maakt muziek
Langdurige zorg

NZa, ZN en VGN onderzoeken differentiatie in bekostiging van VG7-prestaties

De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking die behoefte hebben aan zeer intensieve begeleiding, behandeling en verzorging vanwege ernstige psychische en/of gedragsproblemen (zorgprofiel VG7) staat al enkele jaren onder druk. De tarieven voor deze zorg sluiten niet goed aan bij de zorg die deze mensen nodig hebben. Daarom onderzoeken de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gezamenlijk twee sporen op weg naar een passende oplossing.

Mensen houden elkaars handen vast
Geestelijke gezondheids­zorg

Zorgverzekeraars vragen stevige maatregelen om wachttijden gespecialiseerde ggz te verminderen

Zorgverzekeraars Nederland vraagt in een brief aan de Tweede Kamer om stevige maatregelen die helpen om de gespecialiseerde ggz beter toegankelijk te maken. Zorgverzekeraars werken al jaren intensief samen met de ggz-sector om de wachttijden voor gespecialiseerde ggz te verkorten. De huidige maatregelen zijn niet voldoende; veel mensen met ernstige mentale klachten moeten nog steeds te lang wachten (langer dan de Treeknorm) op diagnostiek en een gespecialiseerde behandeling.

Bekijk alle berichten