Geestelijke gezondheids­zorg

Eigenaarschap en commitment in de regio sleutels tot terugdringen GGZ-wachttijden

Eigenaarschap en commitment in de regio zijn sleutels om wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) terug te dringen. Omdat er in steeds meer regio’s eigenaarschap en commitment is, lukt het ook om tot concrete en gezamenlijke plannen te komen.

Dat blijkt uit de tussenevaluatie van het Actieplan Wachttijden GGZ, die MeerGGZ, MIND, GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) naar staatssecretaris Blokhuis hebben gestuurd. De uitkomsten van vier landelijke onderzoeken uit het actieplan bieden de regio’s daarnaast concrete handvatten om knelpunten samen op te lossen. MeerGGZ, MIND, GGZ Nederland en ZN zien dat in sommige regio’s waar nauw samengewerkt wordt tussen betrokken partijen, de wachttijden beginnen te dalen. Voor regio’s die een extra zetje kunnen gebruiken, is binnenkort een Versnellingsprogramma beschikbaar.

In de Tussenevaluatie van februari 2019 kregen 21 regio’s  het dringende verzoek concrete en openbare plannen te maken rond wachttijden GGZ. Op dit moment zijn van 17 regio’s de plannen gepubliceerd en van 3 regio’s wordt dit op korte termijn verwacht; de regio Zuid Holland Noord heeft spontaan haar plan openbaar gemaakt. Naast de samenwerkingsacties in de regio, zijn er GGZ-instellingen die zelf het heft in handen nemen en een eigen plan maken. In sommige regio’s is er echter minder beweging te zien: er ontbreekt samenhang, focus en/of samenwerking. Waar nodig is het ook van belang dat via de route van contractering (zorgverzekeraars) en toezicht en handhaving (IGJ, NZa) partijen uitgedaagd worden om met concrete plannen te komen en hun inspanningen zichtbaar te maken, zo schrijven Meer GGZ, MIND, GGZ Nederland en ZN in hun tussenevaluatie.

Verdiepende onderzoeken

Door vier verdiepende onderzoeken is er steeds beter zicht op de kritische succesfactoren om de wachttijden terug te dringen. Instellingen en regio’s krijgen hierdoor concrete handvatten om de wachttijden voor specifieke groepen aan te pakken, om te gaan met complexe casuïstiek, om wachttijden te overbruggen én om ervaringsdeskundigen in te zetten.

Versnellingsprogramma

De inzichten uit de onderzoeken worden ook verwerkt in een Versnellingsprogramma voor geselecteerde regio’s om de wachttijden terug te dringen: doel is om te laten zien dat met focus, concrete actie, een brede blik en oog voor duurzame verandering het mogelijk is om meer grip op de wachttijden te krijgen. Daarnaast zijn de inzichten uit de onderzoeken door MeerGGZ, GGZ Nederland en ZN opgenomen in een gespreksleidraad voor aanbieders en verzekeraars die bij de contractering behulpzaam kan zijn.

Vier actielijnen

MeerGGZ, MIND, GGZ Nederland en ZN blijven samen optrekken om de wachttijden terug te dringen tot onder de Treeknormen. Daarbij staan vier actielijnen centraal: versnellen, vertellen, verdiepen en volgen. De belangrijkste actielijn is die van het versnellen, dat draait om het Versnellingsprogramma en om afspraken in de contractering 2020 over het aanpakken van wachttijden.

Oproep aan staatssecretaris Blokhuis

MeerGGZ, MIND, GGZ Nederlanden ZN vinden dat er meer moet gebeuren om de randvoorwaarden in te vullen om de wachttijden terug te dringen. Ze roepen staatssecretaris Blokhuis dan ook op om daar een grotere bijdrage aan te leveren. Het gaat specifiek om oplossingen voor de arbeidsmarktproblematiek, de aanpak van de regeldruk, goede afspraken in de samenwerking met VNG en gemeenten, extra woningen voor de doorstroom en het wegnemen van belemmeringen in financiering tussen domeinen zodat zorg op de juiste plek geleverd kan worden.

Bijlagen:

• Brief over de evaluatie van het Actieplan Wachttijden 2018-2019 over de afgelopen periode (januari 2019-juni 2019) 

• Bijlage bij de evaluatiebrief

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Verpleegkundige en oudere wandelen buiten
Langdurige zorg

Regiomonitor capaciteitsplannen verschijnt februari 2024

De zorgkantoren en Zorgverzekeraars Nederland publiceren sinds december 2021 jaarlijks de regiomonitor verpleegzorg. De regiomonitor geeft per zorgkantoorregio een compleet beeld van de huidige én benodigde capaciteit van de verpleegzorg in Nederland. De Regiomonitor 2023 verschijnt in februari 2024.

Oudere meneer steekt zijn duim op
Langdurige zorg

Nieuw Generiek Kompas “Samen werken aan kwaliteit van bestaan” bevordert een open gesprek over kwaliteit van bestaan en samenwerking

Een krachtige alliantie van diverse partijen heeft het Generiek Kompas "Samen werken aan kwaliteit van bestaan" ontwikkeld. Dit Kompas voor ouderenzorg is gericht op het optimaliseren van het leven van individuen in verschillende zorgfases. Het Zorginstituut toetst het Kompas. Het is de verwachting dat het Generiek Kompas per 1 januari 2024 in werking kan treden.

Vrouw aan het werk in de apotheek

ZN Formulieren overzichtelijk te vinden op ZN.nl

Alle ZN Formulieren voor onder andere CieBAG en Farmacie zijn nu overzichtelijk te vinden op deze website. Gebruikers kunnen hier eenvoudig zoeken op bijvoorbeeld geneesmiddel of indicatie.

Bekijk alle berichten