Geestelijke gezondheids­zorg

Eigenaarschap en commitment in de regio sleutels tot terugdringen GGZ-wachttijden

Eigenaarschap en commitment in de regio zijn sleutels om wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) terug te dringen. Omdat er in steeds meer regio’s eigenaarschap en commitment is, lukt het ook om tot concrete en gezamenlijke plannen te komen.

Een vrouw zit in de wachtkamer

Dat blijkt uit de tussenevaluatie van het Actieplan Wachttijden GGZ, die MeerGGZ, MIND, GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) naar staatssecretaris Blokhuis hebben gestuurd. De uitkomsten van vier landelijke onderzoeken uit het actieplan bieden de regio’s daarnaast concrete handvatten om knelpunten samen op te lossen. MeerGGZ, MIND, GGZ Nederland en ZN zien dat in sommige regio’s waar nauw samengewerkt wordt tussen betrokken partijen, de wachttijden beginnen te dalen. Voor regio’s die een extra zetje kunnen gebruiken, is binnenkort een Versnellingsprogramma beschikbaar.

In de Tussenevaluatie van februari 2019 kregen 21 regio’s  het dringende verzoek concrete en openbare plannen te maken rond wachttijden GGZ. Op dit moment zijn van 17 regio’s de plannen gepubliceerd en van 3 regio’s wordt dit op korte termijn verwacht; de regio Zuid Holland Noord heeft spontaan haar plan openbaar gemaakt. Naast de samenwerkingsacties in de regio, zijn er GGZ-instellingen die zelf het heft in handen nemen en een eigen plan maken. In sommige regio’s is er echter minder beweging te zien: er ontbreekt samenhang, focus en/of samenwerking. Waar nodig is het ook van belang dat via de route van contractering (zorgverzekeraars) en toezicht en handhaving (IGJ, NZa) partijen uitgedaagd worden om met concrete plannen te komen en hun inspanningen zichtbaar te maken, zo schrijven Meer GGZ, MIND, GGZ Nederland en ZN in hun tussenevaluatie.

Verdiepende onderzoeken

Door vier verdiepende onderzoeken is er steeds beter zicht op de kritische succesfactoren om de wachttijden terug te dringen. Instellingen en regio’s krijgen hierdoor concrete handvatten om de wachttijden voor specifieke groepen aan te pakken, om te gaan met complexe casuïstiek, om wachttijden te overbruggen én om ervaringsdeskundigen in te zetten.

Versnellingsprogramma

De inzichten uit de onderzoeken worden ook verwerkt in een Versnellingsprogramma voor geselecteerde regio’s om de wachttijden terug te dringen: doel is om te laten zien dat met focus, concrete actie, een brede blik en oog voor duurzame verandering het mogelijk is om meer grip op de wachttijden te krijgen. Daarnaast zijn de inzichten uit de onderzoeken door MeerGGZ, GGZ Nederland en ZN opgenomen in een gespreksleidraad voor aanbieders en verzekeraars die bij de contractering behulpzaam kan zijn.

Vier actielijnen

MeerGGZ, MIND, GGZ Nederland en ZN blijven samen optrekken om de wachttijden terug te dringen tot onder de Treeknormen. Daarbij staan vier actielijnen centraal: versnellen, vertellen, verdiepen en volgen. De belangrijkste actielijn is die van het versnellen, dat draait om het Versnellingsprogramma en om afspraken in de contractering 2020 over het aanpakken van wachttijden.

Oproep aan staatssecretaris Blokhuis

MeerGGZ, MIND, GGZ Nederlanden ZN vinden dat er meer moet gebeuren om de randvoorwaarden in te vullen om de wachttijden terug te dringen. Ze roepen staatssecretaris Blokhuis dan ook op om daar een grotere bijdrage aan te leveren. Het gaat specifiek om oplossingen voor de arbeidsmarktproblematiek, de aanpak van de regeldruk, goede afspraken in de samenwerking met VNG en gemeenten, extra woningen voor de doorstroom en het wegnemen van belemmeringen in financiering tussen domeinen zodat zorg op de juiste plek geleverd kan worden.

Bijlagen:

• Brief over de evaluatie van het Actieplan Wachttijden 2018-2019 over de afgelopen periode (januari 2019-juni 2019) 

• Bijlage bij de evaluatiebrief

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Mensen houden elkaars handen vast
Langdurige zorg

Inkoop langdurige zorg vanaf 2024: meerjarig inkoopbeleid per regio op basis van landelijke visie

Zorgkantoren publiceren op 1 juni hun meerjarig inkoopbeleid. In dit inkoopbeleid heeft elk zorgkantoor voor hun regio uitgewerkt hoe de uitdagingen waarmee de langdurige zorg te maken heeft regionaal worden aangegaan. Daarin ligt de nadruk op het toegankelijk en betaalbaar houden van langdurige zorg voor iedereen die deze zorg nodig heeft. De gezamenlijke landelijke visie op duurzame toegang tot langdurige zorg vormt het uitgangspunt voor het meerjarig inkoopbeleid per zorgkantoorregio. Het inkoopbeleid gaat in op 1 januari 2024.

Oudere vrouw en man zitten aan tafel
Langdurige zorg

Inkoopbeleid onafhankelijke cliëntondersteuning 2024 en 2025 is gereed

Steeds meer mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) doen een beroep op cliëntondersteuning. Voor de inkoop van onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) hebben de zorgkantoren een landelijke inkoopbeleid voor 2024 en 2025 opgesteld. Dit inkoopbeleid beschrijft de doelen en uitgangspunten van onafhankelijke cliëntondersteuning.

John Rijsdijk wint Jan Taco te Gusselinklo Prijs
Digitalisering

ZN-beleidsadviseur John Rijsdijk wint zorginnovatieprijs

John Rijsdijk, beleidsadviseur bij Zorgverzekeraars Nederland, heeft de Jan Taco te Gussinklo Prijs gewonnen als baanbrekende persoon in de zorg. De prijs werd aan hem toegekend voor zijn initiatiefrijke karakter en voor het vele grondwerk in zijn rol als kwartiermaker van het Kenniscentrum Digitale Zorg. De Jan Taco te Gussinklo prijs werd dit jaar voor het eerst uitgereikt ter nagedachtenis aan deze in 2021 overleden internist, innovator, schrijver en onderzoeksjournalist.

Bekijk alle berichten