Dure geneesmiddelen

Europese ziektekosten­verzekeraars steunen onderzoek naar ‘fair pricing’ dure geneesmiddelen

De Europese koepel van ziektekostenverzekeraars (AIM) doet mee met een belangrijk onderzoeksproject naar ‘fair pricing’ van dure geneesmiddelen.

Het Europese onderzoekstraject dat onder leiding staat van de Erasmus Universiteit Rotterdam, richt zich op het verbeteren van methoden om eerlijke prijzen van (dure) geneesmiddelen vast te stellen. Het project moet een flinke bijdrage leveren aan het verbeteren van de toegankelijkheid van nieuwe, dure middelen voor patiënten.

Het zogenoemde ASCERTAIN-project richt zich met name op nieuwe, dure geneesmiddelen en behandeltherapieën, bijvoorbeeld gen- en celtherapie en precisiegeneesmiddelen tegen kanker. Onderzoeks- en ontwikkelingskosten zijn elementen die onder meer worden meegenomen in het project. ASCERTAIN is een samenwerkingsverband van negen Europese partners, waaronder AIM. Het project gaat in december 2022 van start.

AIM is de Europese koepel van ziektekostenverzekeraars, waarvan ook Zorgverzekeraars Nederland lid is. Deze organisatie is sinds 2019 actief op het gebied van transparantie van geneesmiddelenprijzen. De organisatie lanceerde toen een rekenwijze voor eerlijke prijzen van geneesmiddelen in Europa. AIM is een van de initiatiefnemers van het ASCERTAIN-project. Voorzitter AIM Loek Caubo: “De lancering van ASCERTAIN is een zeer belangrijke stap. Wij doen graag mee met dit project waar we ons werk rond het onderwerp betaalbaarheid van geneesmiddelen kunnen voortzetten.”

Kijk voor meer informatie op de site van de AIM of bij de Erasmus Universiteit.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Reactie zorgkantoren op uitspraak hoger beroep inkoop gehandicaptenzorg

De rechter heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep dat de VGN en aanbieders van gehandicaptenzorg aanspanden tegen zorgkantoren*. Dit hoger beroep ging over elementen uit het inkoopbeleid voor langdurige zorg. De rechter geeft aan dat (een aantal onderdelen uit) dit inkoopbeleid van de zorgkantoren moet worden aangepast. Zorgkantoren gaan de komende dagen met de uitspraak en de toelichting aan de slag.

Gesprek tussen arts en patient

Zorgverzekeraars passen machtigingsbeleid voor tertiaire borstreconstructie na borstkanker aan

Zorgverzekeraars hebben besloten om vanaf 2024 het machtigingsbeleid voor een volledige tertiaire borstreconstructie na borstkanker gefaseerd aan te passen. Dit geldt voor de aanvragen binnen de gecontracteerde zorg, die voldoen aan de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar.

Wandelen in het bos

Reactie ZN op NOS berichtgeving foto’s bij borstreconstructie

Wij vinden het pijnlijk voor vrouwen, dat zij na een ernstige ziekte met ongewenste situaties zijn geconfronteerd. Medische foto’s worden door de arts gemaakt en verstuurd via Vecozo. Het beoordelen van medische foto’s wordt op een zorgvuldige en deskundige wijze gedaan door medewerkers die de juiste competenties hiervoor bezitten.

Bekijk alle berichten