Dure geneesmiddelen

Europese ziektekosten­verzekeraars steunen onderzoek naar ‘fair pricing’ dure geneesmiddelen

De Europese koepel van ziektekostenverzekeraars (AIM) doet mee met een belangrijk onderzoeksproject naar ‘fair pricing’ van dure geneesmiddelen.

Het Europese onderzoekstraject dat onder leiding staat van de Erasmus Universiteit Rotterdam, richt zich op het verbeteren van methoden om eerlijke prijzen van (dure) geneesmiddelen vast te stellen. Het project moet een flinke bijdrage leveren aan het verbeteren van de toegankelijkheid van nieuwe, dure middelen voor patiënten.

Het zogenoemde ASCERTAIN-project richt zich met name op nieuwe, dure geneesmiddelen en behandeltherapieën, bijvoorbeeld gen- en celtherapie en precisiegeneesmiddelen tegen kanker. Onderzoeks- en ontwikkelingskosten zijn elementen die onder meer worden meegenomen in het project. ASCERTAIN is een samenwerkingsverband van negen Europese partners, waaronder AIM. Het project gaat in december 2022 van start.

AIM is de Europese koepel van ziektekostenverzekeraars, waarvan ook Zorgverzekeraars Nederland lid is. Deze organisatie is sinds 2019 actief op het gebied van transparantie van geneesmiddelenprijzen. De organisatie lanceerde toen een rekenwijze voor eerlijke prijzen van geneesmiddelen in Europa. AIM is een van de initiatiefnemers van het ASCERTAIN-project. Voorzitter AIM Loek Caubo: “De lancering van ASCERTAIN is een zeer belangrijke stap. Wij doen graag mee met dit project waar we ons werk rond het onderwerp betaalbaarheid van geneesmiddelen kunnen voortzetten.”

Kijk voor meer informatie op de site van de AIM of bij de Erasmus Universiteit.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
De Glazen Koets tijdens Prinsjesdag

ZN: gebrek aan bestaanszekerheid grote bedreiging gezondheid Nederlanders

Zorgverzekeraars maken zich zorgen over de groeiende groep Nederlanders die onvoldoende bestaanszekerheid hebben. Steeds meer volwassenen en kinderen lopen gezondheidsschade op omdat ze door geldgebrek geen toegang hebben tot bijvoorbeeld goede voeding, een geschikte woning, sport en lichamelijke verzorging. Door onvoldoende hulp bij maatschappelijke problemen is de gezondheidszorg het vangnet voor veel mensen. De zorg raakt hierdoor overbelast en door de toegenomen vergrijzing dreigt de toegang tot zorg in gevaar te komen.

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige
Eerstelijns­zorg

Nieuwe aanvragen IZA-fonds Wijkverpleging weer mogelijk

Van 4 oktober tot en met 8 november 2023 kunnen zorgaanbieders in de wijkverpleging opnieuw aanvragen bij het IZA-fonds Wijkverpleging indienen voor financiering van projecten die passende zorg in de wijkverpleging versterken. Na een succesvolle eerste ronde in het voorjaar is er nog ruim voldoende budget beschikbaar voor een tweede aanvraagronde in het najaar. Het streven is nog voor het nieuwe jaar aanvragers te berichten of hun project wordt gefinancierd vanuit het fonds.

Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Zorgkantoren passen richttariefpercentages voor 2024 aan

Zorgkantoren hebben besloten om de zogeheten richttariefpercentages voor 2024 te verhogen. Deze richttariefpercentages zijn het vertrekpunt voor de inkoopafspraken die zorgkantoren en zorgaanbieders regionaal met elkaar maken. Aanleiding voor de verhoging van de percentages is een analyse van de beschikbare jaarrekeningen van zorgaanbieders over 2022. Hieruit komt naar voren dat de vastgestelde richttariefpercentages voor 2024 niet voldoen aan de uitgangspunten van de tariefsystematiek die de zorgkantoren gebruiken. Zorgkantoren beoordelen de wijziging als substantieel en hebben besloten de wijziging niet pas in 2025, maar al in 2024 te laten ingaan.

Bekijk alle berichten