Langdurige zorg

Gehandicaptenzorgsector deelt kennis en ervaring met elkaar

Een zaal vol mensen met een beperking, naasten, zorgaanbieders en medewerkers van zorgkantoren deelden donderdag 12 oktober hun verhalen met elkaar. Deze verhalen over hoe zij de verandering die in de gehandicaptenzorg nodig is vormgeven, waren bedoeld om van elkaar te leren en om elkaar te inspireren. Met de kennis en ervaring die is opgedaan, willen organisatoren VGN en ZN de transitie in de gehandicaptenzorg versnellen.

“De sector is in beweging”, gaf Marti Paardekooper, directeur zorginkoop langdurige zorg van Zilveren Kruis in haar inleiding aan. Om de beweging te versnellen zijn volgens Paardekooper drie dingen nodig: samen willen leven, durven te vragen en lef tonen. “Als sector én als mens willen we deel uitmaken van een samenleving waarin we ook echt samen willen leven. Als we inclusie dichterbij brengen, is dat win-win voor iedereen. Daar waar mensen bereid zijn om iets bij te dragen, laten we dit dan ook naar binnen halen. Vraag aan ouders of het netwerk of en hoe ze betrokken willen zijn. Tot slot moeten we lef tonen en het gewoon gaan doen.”

In diverse workshops stond het delen van kennis centraal. Vanuit praktijkvoorbeelden gingen de deelnemers het gesprek met elkaar aan over de vijf kanslijnen. Zo was er een workshop over de gezamenlijke pilot van zorgaanbieders en zorgkantoor over de implementatie van zorgrobot Ivy (kanslijn 2). En gingen deelnemers in gesprek met een panel over de belemmeringen en kansen die ze tegenkomen bij het organiseren van dagbestedings- en werkplekken (kanslijn 1).

De kanslijnen uit het bestuurlijk akkoord dat de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben afgesloten, helpen de gehandicaptenzorg stap voor stap te veranderen. Zorgaanbieders kiezen zelf met welke kanslijn(en) ze aan de slag gaan. Er zijn op dit moment bijna 175 aanbieders aan de slag met een of meerdere kanslijnen. Een kleine 80 aanbieders moeten nog een keuze maken. De komende tijd worden meer verhalen gedeeld zodat de sector hiervan kan leren. Niet alleen van de successen maar ook van wat er niet goed ging.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige

Oproep zorgpartijen: “Behoud middelen uit macrokader Wijkverpleging voor toekomstbestendige zorg thuis”

Het beschikbare macrobudget (het totale budget dat beschikbaar is) voor wijkverpleging is het afgelopen jaar niet volledig uitgegeven. Gezien de vergrijzing en de opgave om mensen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen moet dit geld wel behouden blijven voor de sector. Wijkverpleging blijft immers cruciaal om mensen passende zorg thuis te bieden, ziekenhuiszorg te voorkomen en de huisarts te ontlasten. Dat is de oproep van brancheverenigingen Zorgthuisnl, ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Huisarts schrijft iets op

Reactie Zorgverzekeraars Nederland op hoofdlijnenakkoord

Zorgverzekeraars Nederland ziet veel goede elementen in de zorgparagraaf van PVV, VVD, NSC en BBB. In hun akkoord is veel aandacht voor de gezondheidszorg en wordt komende jaren doorgegaan met het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Arts en patient in gesprek
Eerstelijns­zorg

Huisartsen en zorgverzekeraars maken nieuwe afspraken MTVP

Het anders werken in de praktijk met de mogelijkheid voor het nemen van meer tijd in de spreekkamer, is vanaf januari 2025 structureel verankerd in de basiszorg van huisartsen. Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP), het landelijk programma dat in ongeveer een jaar tijd is uitgerold bij de huisartsen, wordt dan voor de huisarts structureel bekostigd. De brancheorganisaties in de huisartsenzorg en van de zorgverzekeraars hebben nieuwe afspraken gemaakt om MTVP verder door te ontwikkelen.

Bekijk alle berichten