Langdurige zorg

Generiek kompas Samen werken aan kwaliteit van bestaan opgenomen in Register

Het generieke kompas Samen werken aan kwaliteit van bestaan is opgenomen in het Register van het Zorginstituut Nederland en treedt daarmee direct in werking. Het Kompas stimuleert een open gesprek en een brede blik op kwaliteit van bestaan, waarbij het leven van mensen centraal staat en zorg wordt geboden waar nodig. Het benadrukt dat behoud van eigen regie essentieel is voor kwaliteit van bestaan. Daarmee kunnen mensen hun leven leiden volgens hun persoonlijke voorkeuren.

ouderenzorg

Zorg aansluiten bij individuele behoeften

Het Kompas maakt duidelijk wat men kan verwachten van ondersteuning, zorg en behandeling bij een zorgvraag en legt een sterke nadruk op samenwerking tussen mensen met een zorgvraag, professionals, mantelzorgers en andere betrokkenen. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de zorg aansluit bij de individuele behoeften en voorkeuren, waardoor de eigen regie en autonomie van mensen versterkt wordt. Dit draagt bij aan een verbeterde kwaliteit van bestaan. Het Kompas is van toepassing op verschillende zorgfases, van thuiszorg tot verpleeghuiszorg.

Het streeft naar een verschuiving van organisatiefocus naar netwerken, van personeelsnorm naar een passende deskundigheidsmix en van fysieke ondersteuning naar bredere inzet van technologie. Belangrijke uitgangspunten zijn respect, open communicatie, samenwerking en ruimte voor professionaliteit.

Betrokken partijen

De huidige kwaliteitskaders verpleeghuiszorg, wijkverpleging en het addendum voor de Wlz-zorg thuis worden vervangen door dit Kompas. Na het aanbieden van een nieuwe versie van het implementatie- en onderhoudsplan behorend bij het Kompas kan het opgenomen worden in het Register.

Vanuit drie clusters hebben partijen samengewerkt aan het Kompas, elk met hun eigen perspectief:
1) Mens, burger, cliënt, patiënt, mantelzorg
2) Aanbieders en professionals
3) Financiers

Negentien partijen hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het nieuwe Kompas, waaronder ActiZ, ANBO-PCOB, BPSW, BVKZ, Koepel Gepensioneerden, LOC Waardevolle zorg, MantelzorgNL, NCZ, Nederlands Instituut van Psychologen, NOOM, Sociaal werk Nederland, SOMNL, SPOT, V&VN, Verenso, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland.

Implementatie- en onderhoudsplan

In het implementatie- en onderhoudsplan staat beschreven hoe partijen het Kompas gaan implementeren en hoe het Kompas actueel wordt gehouden, passend bij de zorgpraktijk. Er zijn afspraken opgenomen over diverse opdrachten, zoals de ontwikkeling van een waaier of handreiking per bouwsteen, een nieuw meetinstrument voor de meting van ervaringen van cliënten en mantelzorgers, maar er zijn ook afspraken opgenomen over hoe de Kompas-partijen blijven leren en ontwikkelen en signalen ophalen om het Kompas up to date te houden.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten

Zorgverzekeraars: samen zoeken naar oplossingen seh’s en ziekenhuiszorg

Door het tekort aan arbeidskrachten, de toenemende zorgvraag door vergrijzing en de hoge(re) kwaliteitseisen komen in diverse regio’s de medisch specialistische zorg en spoedeisende hulp (seh’s) van ziekenhuizen in de regio onder ernstige druk te staan. In sommige regio’s, zoals Limburg en Friesland, zijn deze ontwikkelingen actueel. In alle regio’s zijn ziekenhuizen, zorgverleners, gemeenten en zorgverzekeraars in gesprek om de zorg anders te organiseren.

Arts meet bloeddruk bij een patient

Bestuursverslag 2023: samenwerken, verbinden en vertrouwen

In 2023 heeft Zorgverzekeraars Nederland een belangrijke bijdrage geleverd op onderwerpen voortkomend uit de afgesloten Zorgakkoorden, zoals huisartsenzorg, wijkverpleging, visie eerste lijn, digitalisering en transformatiemiddelen. Allemaal belangrijke bouwstenen om de zorg ander te organiseren vanuit onze maatschappelijke opgave: duurzame toegang tot zorg en een gezonder leven voor iedereen. Het Bestuursverslag 2023 laat zien welke resultaten er zijn gehaald en welke uitdagingen zijn opgepakt.

Duurzaamheid

Terugkijken webinar CSRD van 1 juli 2024

Enkele honderden zorgaanbieders en andere geïnteresseerden namen op 1 juli 2024 deel aan het webinar van ZN over de impact van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) op zorgaanbieders. De belangrijkste boodschap in het webinar was dat zorgverzekeraars en zorgkantoren voor hun wettelijk verplichte rapportages over ecologische en sociale duurzaamheid over het jaar 2024 geen aanvullende gegevens bij zorgaanbieders gaan uitvragen.

Bekijk alle berichten