Langdurige zorg

Gewaarborgde hulp voor pgb is per 1 juli afgeschaft

De gewaarborgde hulp voor mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) uit de Wet langdurige zorg (Wlz) is per 1 juli 2024 afgeschaft. Het zorgkantoor neemt hierover contact op met bestaande budgethouders die nu een gewaarborgde hulp hebben. Voor 1 juli 2028 moet het beheer van het pgb zijn aangepast. Een budgethouder die het eigen pgb niet kan of wil beheren, kan - in plaats van een gewaarborgde hulp - een pgb-beheerder aanwijzen.

Man duwt rolstoel

Als een gewaarborgde hulp het pgb beheert, kan diegene dit blijven doen. Wel is daarvoor een administratieve aanpassing nodig. Het zorgkantoor neemt contact op met de budgethouders voor wie een aanpassing nodig is.

Pgb-beheerder aanmelden

Met een pgb kunnen mensen hun eigen zorg inkopen. Als iemand het pgb niet zelf beheert, doet een pgb-beheerder dit namens de budgethouder. De wettelijk vertegenwoordiger van de budgethouder kan het pgb beheren of iemand die gemachtigd wordt via het machtigingsformulier van het zorgkantoor.

Burgerlijk Wetboek

Zorgkantoren hebben deze wijziging doorgevoerd vanwege gewijzigde wet- en regelgeving.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten

Zorgverzekeraars: samen zoeken naar oplossingen seh’s en ziekenhuiszorg

Door het tekort aan arbeidskrachten, de toenemende zorgvraag door vergrijzing en de hoge(re) kwaliteitseisen komen in diverse regio’s de medisch specialistische zorg en spoedeisende hulp (seh’s) van ziekenhuizen in de regio onder ernstige druk te staan. In sommige regio’s, zoals Limburg en Friesland, zijn deze ontwikkelingen actueel. In alle regio’s zijn ziekenhuizen, zorgverleners, gemeenten en zorgverzekeraars in gesprek om de zorg anders te organiseren.

Arts meet bloeddruk bij een patient

Bestuursverslag 2023: samenwerken, verbinden en vertrouwen

In 2023 heeft Zorgverzekeraars Nederland een belangrijke bijdrage geleverd op onderwerpen voortkomend uit de afgesloten Zorgakkoorden, zoals huisartsenzorg, wijkverpleging, visie eerste lijn, digitalisering en transformatiemiddelen. Allemaal belangrijke bouwstenen om de zorg ander te organiseren vanuit onze maatschappelijke opgave: duurzame toegang tot zorg en een gezonder leven voor iedereen. Het Bestuursverslag 2023 laat zien welke resultaten er zijn gehaald en welke uitdagingen zijn opgepakt.

Duurzaamheid

Terugkijken webinar CSRD van 1 juli 2024

Enkele honderden zorgaanbieders en andere geïnteresseerden namen op 1 juli 2024 deel aan het webinar van ZN over de impact van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) op zorgaanbieders. De belangrijkste boodschap in het webinar was dat zorgverzekeraars en zorgkantoren voor hun wettelijk verplichte rapportages over ecologische en sociale duurzaamheid over het jaar 2024 geen aanvullende gegevens bij zorgaanbieders gaan uitvragen.

Bekijk alle berichten